Čo je parciálna škoda?

  • Aký je rozdiel medzi parciálnou a totálnou škodou?
  • Od čoho závisí výška poistného plnenia pri parciálnej škode?
  • Aký je rozdiel medzi PZP a havarijným poistením?

Ak vám pri nehode vznikla na vozidle škoda, ktorú poisťovňa uznala ako parciálnu, čítajte ďalej a dozviete sa, ako v takejto situácií postupovať.

Čo je parciálna škoda?

Za parciálne (čiastkové) škody poisťovňa označí tie, pri ktorých náklady na opravu poškodenia nie sú vyššie, ako všeobecná hodnota vozidla v čase vzniku poistnej udalosti. To znamená, že oprava vozidla je ekonomicky výhodná. V prípade, že náklady na opravu presiahnu hodnotu vozidla, jedná sa o totálnu škodu.

Ako vyhodnocujú poisťovne, či je škoda parciálna alebo totálna?

Na to, aby poisťovňa určila, či sa jedná o totálnu alebo parciálnu škodu, berú sa do úvahy dva faktory:

  • všeobecná trhová hodnota vozidla (jeho aktuálna hodnota)
  • náklady na opravu vozidla, ktorú poisťovne počítajú za použitia originálnych náhradných dielov a ceny práce v autorizovanom servise

Každý prípad je však iný. Pri nových vozidlách aj rozsiahle poškodenie nemusí hneď znamenať, že sa jedná o totálnu škodu. Kdežto pri starších vozidlách aj malé poškodenie môže byť zo strany poisťovne označené za totálnu škodu a to práve z dôvodu jeho nízkej všeobecnej hodnoty.

Ako si vypočítať výšku poistného plnenia pri parciálnej škode

Pri parciálnej škode máte nárok na náhradné vozidlo, pričom poisťovňa je povinná vám tieto náklady preplatiť.

Niektoré poisťovne ešte dodnes krátia poistné plnenie o amortizáciu. Na druhú stranu je poisťovateľ povinný vám uhradiť aj finančnú stratu, ktorá predstavuje zníženie všeobecnej hodnoty vozidla vplyvom poškodenia, nakoľko havarované a opravené vozidlo nemá takú hodnotu, ako vozidlo, ktoré nikdy nebolo havarované.

Výsledné poistné plnenie pri parciálnej škode by malo vyzerať následovne:

 

Náklady na opravu vozidla 7 500 EUR
Zníženie trhovej hodnoty vozidla vplyvom nehody 1 550 EUR
Náhradné vozidlo 960 EUR
Ďalšie nároky 245 EUR
Poistné plnenie
10 255 EUR

 

Nezabúdajte, že všetky nároky, ktoré si chcete proti poisťovni uplatniť, musíte hodnoverne preukázať. Za týmto účelom vám odporúčame, si zabezpečiť všetky dôkazy, ktoré sú k dispozícii, v čo najkratšom čase.

Rozdiel medzi PZP a havarijným poistením

Pri PZP (v prípade, že škodu spôsobil iný účastník premávky) sa poškodenému uhrádza skutočná škoda, ktorá je vymedzená zákonom. Poisťovňa by vám mala likvidovať poistnú udalosť ako parciálnu škodu, aj keď náklady na opravu sa blížia k 100% jeho trhovej hodnoty.

Z havarijného poistenia to zase upravujú všeobecné poistné podmienky, ktoré sú platné k zmluve. Tie si poisťovne môžu v rámci zákona prispôsobovať podľa seba a teda hranicu parciálnej škody určujú poisťovne od 70% do 90%.

Ak si teda budete nárokovať úhradu plnenia z PZP, nemusí ísť o totálnu škodu, pričom pokiaľ by ste si nechali vyplatiť plnenie zo svojho havarijného poistenia, poisťovňa už môže likvidovať škodu ako totálnu.

Či už si nárokujete poistné plnenie z havarijného poistenia alebo z PZP, máte na výber, akou formou vám poisťovňa uhradí škodu. O tom, aké formy preplatenia existujú sa dočítate v článku: Aké sú formy preplatenia parciálnej škody na vozidle?

Potrebujete poradiť, či si uplatňovať nároky zo svojho havarijného poistenia alebo z PZP vinníka? Dohodnite si s nami telefonickú konzultáciu už dnes.

Odškodnenie po dopravnej nehode

Aké má poisťovňa zákonné lehoty? Krátila vám poisťovňa plnenie alebo plnenie zamietla? Využite naše skúsenosti, ktoré sme za viac ako sedem rokov nazbierali. Konzultujte s nami vašu poistnú udalosť a predíďte zamietnutiu poistného plnenia. Dodali ste všetky požadované dokumenty, no poisťovňa doteraz udalosť neukončila a nevyplatila vás? Prezradíme vám informácie, ktoré vám v poisťovni nepovedia. Vyplatila vám poisťovňa odškodnenie, s ktorým nie ste spokojný? Takéto problémy riešime každodenne. Obráťte sa na nás a spoločne poisťovňu donútime, aby poistné plnenie doplatila.

Odškodnenie po dopravnej nehode

Aké má poisťovňa zákonné lehoty? Krátila vám poisťovňa plnenie alebo plnenie zamietla? Využite naše skúsenosti, ktoré sme za viac ako sedem rokov nazbierali. Konzultujte s nami vašu poistnú udalosť a predíďte zamietnutiu poistného plnenia. Dodali ste všetky požadované dokumenty, no poisťovňa doteraz udalosť neukončila a nevyplatila vás? Prezradíme vám informácie, ktoré vám v poisťovni nepovedia. Vyplatila vám poisťovňa odškodnenie, s ktorým nie ste spokojný? Takéto problémy riešime každodenne. Obráťte sa na nás a spoločne poisťovňu donútime, aby poistné plnenie doplatila.


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *