Čo je Parciálna škoda?

Pri nehode Vám vznikla škoda na vozidle a poisťovňa uznala poškodenie ako Parciálnu škodu. Aký je rozdiel medzi parciálnou a totálnou škodou? Od čoho závisí výška poistného plnenia pri parciálnej škode? Aký je rozdiel medzi PZP a havarijným poistením? To všetko sa dozviete v tomto článku.

Za parciálnu (čiastkovú) škodu poisťovne označujú také škody, pri ktorých náklady na opravu poškodenia nie sú vyššie, ako všeobecná hodnota vozidla v čase vzniku poistnej udalosti. To znamená, že jeho oprava je ekonomicky výhodná. V prípade, že náklady na opravu presiahnu hodnotu vozidla, jedná sa o Totálnu škodu.

Ako vyhodnocujú poisťovne, či je škoda parciálna alebo totálna?

Do určenia, či sa jedná o totálnu škodu alebo parciálnu škodu vstupujú dve premenné, a to jeho všeobecná trhová hodnota (aktuálna hodnota) a náklady na opravu vozidla, ktorú  poisťovne počítajú za použitia originálnych náhradných dielov a ceny práce v autorizovanom servise. Pri nových vozidlách aj rozsiahle poškodenie nemusí hneď znamenať, že sa jedná o totálnu škodu, kdežto pri starších vozidlách aj malé poškodenie môže byť zo strany poisťovne označené za totálnu škodu a to práve z dôvodu jeho nízkej všeobecnej hodnoty.

Ako si vypočítať výšku poistného plnenia pri parciálnej škode

Pri parciálnej škode máte nárok na náhradné vozidlo, pričom poisťovňa je povinná Vám tieto náklady preplatiť.

Niektoré poisťovne ešte dodnes krátia poistné plnenie o amortizáciu, na druhú stranu je poisťovateľ povinný Vám uhradiť aj finančnú stratu, ktorá predstavuje zníženie všeobecnej hodnoty vozidla vplyvom poškodenia, nakoľko havarované a opravené vozidlo nemá takú hodnotu, ako vozidlo, ktoré nebolo nikdy havarované.

Výsledné poistné plnenie pri parciálnej škode by teda malo vyzerať nasledovne:

 

Náklady na opravu vozidla 7 500 EUR
Zníženie trhovej hodnoty vozidla vplyvom nehody 1 550 EUR
Náhradné vozidlo 960 EUR
Ďalšie nároky 245 EUR
Poistné plnenie
10 255 EUR

 

Nezabúdajte, že všetky nároky, ktoré si chcete proti poisťovni uplatniť, musíte hodnoverne preukázať. Za týmto účelom Vám odporúčam, zabezpečiť si všetky dôkazy, ktoré sú k dispozícii a to v čo najkratšom čase.

Rozdiel medzi PZP a havarijným poistením

Pri PZP (teda v prípade, že škodu spôsobil iný účastník premávky) sa poškodenému uhrádza skutočná škoda, ktorá je vymedzená zákonom. Poisťovňa by Vám mala likvidovať poistnú udalosť ako parciálnu škodu, aj keď náklady na opravu sa blížia k 100% jeho trhovej hodnoty.

Z havarijného poistenia to zase upravujú všeobecné poistné podmienky, ktoré sú platné k zmluve. Tie si poisťovne môžu v rámci zákona prispôsobovať podľa seba a teda hranicu parciálnej škody určujú poisťovne od 70% do 90%.

Z uvedeného vyplýva, že ak si budete nárokovať úhradu plnenia z PZP o totálnu škodu nemusí ísť, pričom pokiaľ by ste si nechali vyplatiť plnenie zo svojho havarijného poistenia, už poisťovňa môže likvidovať škodu ako totálnu.

Či už si nárokujete poistné plnenie z havarijného poistenia alebo z PZP, máte na výber, akou formou Vám poisťovňa uhradí škodu. O tom, aké formy preplatenia existujú sa dočítate v článku: Aké sú formy preplatenia parciálnej škody na vozidle?.

Potrebujete poradiť, či si uplatňovať nároky zo svojho havarijného poistenia alebo z PZP vinníka? Dohodnite si bezplatnú telefonickú konzultáciu.

Ako sa s nami skontaktovať?

  1. Dohodnite si bezplatnú telefonickú konzultáciu a vo Vami zvolenom čase Vám zavoláme
  2. Zanechajte nám správu cez kontaktný formulár a budeme sa Vašej požiadavke venovať v priebehu dňa
  3. Zavolajte nám na +421 948 87 08 87 v pracovné dni medzi 9:00 - 17:00 hod. alebo napíšte na info@aider.sk
Bezpečnostný kód Captcha:
security code
Prosím, zadajte bezpečnostný kód - KLIK v obrázku pre nový kód:

Dohodnúť


    Pridaj komentár

    Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *