ČO JE PARCIÁLNA ŠKODA

Ak vám pri nehode vznikla na vozidle škoda, ktorú poisťovňa uznala ako parciálnu, čítajte ďalej a dozviete sa čo to vlastne znamená, ako ju vyhodnocujú poisťovne, ako je možné si vypočítať jej výšku, no a na záver si povieme ako vám vieme pomôcťopraviť vaše vozidlo bez toho, aby ste za to platili

Čo je parciálna škoda?

Za parciálne (čiastkové) škody poisťovňa označí tie, pri ktorých náklady na opravu poškodenia nie sú vyššie, ako všeobecná hodnota vozidla v čase vzniku poistnej udalosti. To znamená, že oprava vozidla je ekonomicky výhodná. V prípade, že náklady na opravu presiahnu hodnotu vozidla, jedná sa o totálnu škodu.

Ako vyhodnocujú poisťovne, či je škoda parciálna alebo totálna?

Na to, aby poisťovňa určila, či sa jedná o totálnu alebo parciálnu škodu, berú sa do úvahy dva faktory:

  • všeobecná trhová hodnota vozidla (jeho aktuálna hodnota)
  • náklady na opravu vozidla, ktorú poisťovne počítajú za použitia originálnych náhradných dielov a ceny práce v autorizovanom servise

Každý prípad je však iný. Pri nových vozidlách aj rozsiahle poškodenie nemusí hneď znamenať, že sa jedná o totálnu škodu. Kdežto pri starších vozidlách aj malé poškodenie môže byť zo strany poisťovne označené za totálnu škodu a to práve z dôvodu jeho nízkej všeobecnej hodnoty.

Ako si vypočítať výšku poistného plnenia pri parciálnej škode

Pri parciálnej škode máte nárok na náhradné vozidlo, pričom poisťovňa je povinná vám tieto náklady preplatiť.

Niektoré poisťovne ešte dodnes krátia poistné plnenie o amortizáciu. Na druhú stranu je poisťovateľ povinný vám uhradiť aj finančnú stratu, ktorá predstavuje zníženie všeobecnej hodnoty vozidla vplyvom poškodenia, nakoľko havarované a opravené vozidlo nemá takú hodnotu, ako vozidlo, ktoré nikdy nebolo havarované.

Výsledné poistné plnenie pri parciálnej škode by malo vyzerať nasledovne:

Náklady na opravu vozidla

7 500 EUR

Zníženie trhovej hodnoty vozidla vplyvom nehody

1 550 EUR

Náhradné vozidlo

960 EUR

Ďalšie nároky

245 EUR

Poistné plnenie

10 255 EUR

Nezabúdajte, že všetky nároky, ktoré si chcete proti poisťovni uplatniť, musíte hodnoverne preukázať. Za týmto účelom vám odporúčame, si zabezpečiť všetky dôkazy ktoré sú k dispozícii, v čo najkratšom čase.

Rozdiel medzi PZP a havarijným poistením

Pri PZP (v prípade, že škodu spôsobil iný účastník premávky) sa poškodenému uhrádza skutočná škoda, ktorá je vymedzená zákonom. Poisťovňa by vám mala likvidovať poistnú udalosť ako parciálnu škodu, aj keď náklady na opravu sa blížia k 100% jeho trhovej hodnoty.

havarijného poistenia to zase upravujú všeobecné poistné podmienky, ktoré sú platné k zmluve. Tie si poisťovne môžu v rámci zákona prispôsobovať podľa seba a teda hranicu parciálnej škody určujú poisťovne od 70% do 90%.

Ak si teda budete nárokovať úhradu plnenia z PZP, nemusí ísť o totálnu škodu, pričom pokiaľ by ste si nechali vyplatiť plnenie zo svojho havarijného poistenia, poisťovňa už môže likvidovať škodu ako totálnu.

Či už si nárokujete poistné plnenie z havarijného poistenia alebo z PZP, máte na výber, akou formou vám poisťovňa uhradí škodu. O tom, aké formy preplatenia existujú sa dočítate v článku: Aké sú formy preplatenia parciálnej škody na vozidle?

Stačia tri kliknutia a dozviete sa čo Vám v Poisťovni nepovedia.

Ako vám vieme pomôcť?

Vieme riešiť každú vašu situáciu:

  • vozidlo vám opravíme v jednom z našich zmluvných servisov bezplatne a situáciu doriešime s poisťovňou
  • poskytneme vám náhradné vozidlo bezplatne
  • poradíme vám, či si uplatňovať nároky zo svojho havarijného poistenia alebo z PZP vinníka

Konzultuje Vašu poistnú udalosť
s nami

Juraj Repčok , konateľ

Konzultujte Vašu poistnú udalosť s nami

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Scroll to Top