ČO JE AMORTIZÁCIA

Amortizácia predstavuje postupné znižovanie hodnoty majetku vplyvom starnutia a jeho používania. Na výšku amortizácie pri vozidlách vplýva jeho vek a počet najazdených kilometrov.

Ktoré poisťovne uplatňujú amortizáciu?

V rámci vlastného prieskumu sme do viacerých poisťovní, ktoré poskytujú poistenie PZP na našom území, zaslali jednoduchý dotaz, kde sme sa pýtali, či odpočítavajú amortizáciu z poistných plnení vyplácaných z PZP. Odpovede nás zaskočili.

Podľa vyjadrení poisťovní, by mali na Slovensku pôsobiť iba dve poisťovne, ktoré v dnešnej dobe amortizáciu z povinného zmluvného poistenia odpočítavajú. Porovnajme si však vyjadrenia so skutočnosťou.

Podľa UNIQA poisťovne amortizáciu z plnení pri PZP neodpočítavajú. Ako ste však mali možnosť vidieť, nášmu klientovi amortizáciu z PZP poisťovňa odpočítala.

Allianz – Slovenská poisťovňa vyhlásila, že od 1.12.2013 amortizáciu prestane uplatňovať. Tu sa ale naskytá otázka, či poškodeným účastníkom dopravnej nehody pred týmto dátumom nekrátila poistné plnenie o amortizáciu neoprávnene. Predsa v zmysle zákona o PZP sa uhrádza škoda, ktorá poškodenému na jeho vozidle vznikla, pričom výška škody je vždy „iba jedna“ a nie je závislá od toho, ako sa vedenie poisťovne rozhodne.

Z vyjadrenia Komunálnej poisťovne vyplýva, že amortizáciu z PZP tiež neodpočítavajú. Podobnú odpoveď sme dostali aj od poisťovne Generali a ČSOB poisťovne.

Pre korektnosť uvádzame, že uvedená otázka bola poisťovniam zaslaná v marci 2018, pričom je možné, že do dnešného dňa sa mohli podmienky poisťovní zmeniť.

Rozdiel medzi PZP a havarijným poistením

Aj pri otázke ohľadom amortizácie je rozdiel, či si uplatňujete škodu z PZP vinníka alebo zo svojho havarijného poistenia. Z PZP sa totiž uhrádza škoda v zmysle zákona a z havarijného poistenia iba to, čo bolo dohodnuté v poistnej zmluve a v zmysle všeobecných poistných podmienok. Pre viac informácií navštívte článok Ako sa vyhnúť amortizácií pri plneniach z PZP?

Čo hovorí na amortizáciu súdna prax?

Amortizáciu nie je možné odpočítať z poistného plnenia, nakoľko poškodenému účastníkovi je takáto oprava vnútená a nie je možné poškodenú osobu znevýhodňovať tým, že sa na ňu prenesie bremeno úhrady časti nákladov. Okrem toho treba poznamenať, že vozidlo, ktoré bolo poškodené a opravené, má vždy nižšiu trhovú hodnotu, ako vozidlo, ktoré poškodené nikdy nebolo. Viac sa dočítate v článku Zníženie hodnoty vozidla vplyvom nehody.

Stačia tri kliknutia a dozviete sa čo Vám v Poisťovni nepovedia.

Sprievodca Škodou

Výnimky

Musíme však dať poisťovni za pravdu a súhlasiť s ňou v prípade odpočítania amortizácie od poistného plnenia pri dieloch, ktoré podliehajú opotrebeniu a sú takzvaným spotrebným materiálom vo vozidle. Ako príklad môžeme uviesť brzdové platničky, olej, filtre a podobne. Pri uplatňovaní amortizácie treba rozlišovať medzi dielmi, ktoré sa za celú životnosť vozidla nemenia, ako je napríklad karoséria vozidla, a dielmi, ktoré sa časom bežne menia.

V prípade, ak vám poisťovňa odpočítala z poistného plnenia amortizáciu, dohodnite si s nami bezplatnú telefonickú konzultáciu ešte dnes a spoločne sa pozrieme na to, či konala oprávnene.

Konzultuje Vašu poistnú udalosť
s nami

Juraj Repčok , konateľ

Konzultujte Vašu poistnú udalosť s nami

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Scroll to Top