ČO JE TOTÁLNA ŠKODA?

Audio úvod vegenerovaný pomocou AI

Mali ste nehodu a poisťovňa vám uznala škodu na vozidle ako totálnu škodu? Čo to pre vás znamená?  V tomto článku sa dočítate čo totálna škoda je, ako správne vypočítať výšku poistného plnenia, čo robiť ak chcete dať vozidlo opraviť  či ak vám poisťovňa stanovila nízku všeobecnú hodnotu, ako viete získať za svoj vrak vozidla viac peňazí, aké sú vaše nároky, či ako vám vieme pomôcť ak vám poisťovňa odmietla/krátila uhradenie poistného plnenia.

 

 

Totálna škoda

Vysvetlíme si najprv pojem totálna škoda. Pri likvidácii poistnej udalosti na vozidle vám škoda na aute môže byť uznaná buď ako totálna, alebo čiastková (parciálna). Ak škoda na aute bola poisťovňou uznaná ako totálna škoda, znamená to, že oprava by bola drahšia, ako hodnota samotného vozidla pred poistnou udalosťou.

Príklad

Na 15 rokov starej Škode Octavii v hodnote 1500€ je preliačená kapota a odtrhnutý nárazník. Náklady na opravu tejto škody sú v hodnote 2300€. Napriek tomu, že vozidlo je pojazdné a funkčné, poisťovňa ho vyhodnotí na totálnu škodu, pretože ide o neekonomickú opravu.

Pri výške totálnej škody, teda poisťovňa najskôr vypočíta hodnotu vozidla v čase vzniku poistnej udalosti, takzvanú všeobecnú hodnotu vozidla . Následne od tejto sumy poisťovňa odpočíta hodnotu vraku vozidla, čiže hodnotu použiteľných zvyškov vozidla.

 

V prípade, ak si uplatňujete poistné plnenie z havarijného poistenia, bude vám odpočítaná aj hodnota spoluúčasti.

V niektorých prípadoch vám poisťovňa uhradí aj náklady na obstaranie nového vozidla, teda náklady spojené s kúpou nového, respektíve ojazdeného vozidla.

Čo je to všeobecná hodnota vozidla?


Pri totálnej škode sa vám má dostať plnenie v takej výške, že si za vyplatené poistné plnenie a predaj vraku vozidla dokážete zakúpiť rovnaké vozidlo v nepoškodenom stave, teda vozidlo rovnakej značky, motorizácie, objemu motora, s približne rovnakým stavom najazdených kilometrov a výbavou. Poisťovne pred tým odpočítajú zostatkovú hodnotu vraku vozidla, ktorý je možné speňažiť, takže rovnaké vozidlo si budete môcť zakúpiť až po odpredaní týchto použiteľných zvyškov.

V prípade ak nesúhlasíte s výškou všeobecnej hodnoty ktorú stanovila poisťovňa, kontaktujte nás a my zistíme jej skutočnú hodnotu, a doplatok vymôžeme od poisťovne na naše náklady.

Čo sú to použiteľné zvyšky?

Ide o zvyšky vozidla (vrak), ktoré majú ešte určitú zostatkovú hodnotu. Tie ostávajú vo vlastníctve poškodeného, no je potrebné si uvedomiť, že klient poškodený poistnou udalosťou, nemá často možnosť využiť takéto zvyšky. 

Poisťovne určujú hodnotu vraku vozidla dvomi metódami:

  • odhadom likvidátora
  • dražbou vozidla

Najčastejšie však využívajú  pri totálnych škodách online dražbu, tá pozostáva z tzv. priekupníkov a tí v dražbe ponúkajú sumy za vrak vozidla, pričom najvyššia vyhráva. Následne poisťovňa odpočíta túto sumu, ako použiteľné zvyšky vozidla, pričom ide o cenu, ktorá zodpovedá vraku vozidla.

Naši klienti však uprednostňujú vydraženie prostredníctvom našej AIDER dražby, kde vedia získať za vrak vozidla až do 40% viac ako pri dražbe poisťovne. 

 S predajom havarovaného vozidla (a to aj za predpokladu, že využijete sprostredkovaný kontakt od poisťovne) je spojených mnoho rizík, na ktoré môžete časom doplatiť a preto odporúčame byť mimoriadne opatrný.

Nástrahy a postup, ako znížiť riziko problémov pri predaji havarovaného vozidla sme podrobne rozoberali v článku nástrahy pri predaji havarovaného vozidla cez poisťovňu.

NESÚHLASÍTE S TOTÁLNOU ŠKODOU A CHCETE VOZIDLO OPRAVIŤ?

Kontaktujte nás, a my vám povieme, či je možné vozidlo opraviť a žiadať poisťovňu o prehodnotenie totálnej škody.

Ak to je možné, vozidlo vám zadarmo opravíme v niektorom z našich servisov, poskytneme vám náhradné vozidlo, a situáciu doriešime v poisťovni za vás

Vaše nároky

Ako poškodená osoba, máte pri totálnej škode nárok si prenajať náhradné vozidlo, ktoré vám je poisťovňa povinná preplatiť. Dĺžka prenájmu a typ zapožičaného vozidla by poisťovňa mala akceptovať. Záleží to však od toho, či je škoda riešená z PZP vinníka alebo z vášho havarijného poistenia.

Poisťovňa je vám povinná preplatiť aj ďalšie nároky. Do tejto kategórie patria nároky na diaľničnú známku, ktorú už nebudete môcť využívať, nespotrebovaná časť havarijného poistenia, PZP, prípadne aj celoročné predplatné za parkovacie miesto, ktoré je naviazané na poškodené vozidlo. Taktiež je poisťovňa povinná preplatiť náklady za uskladnenie vraku vozidla v servise, ak od vás bude servis žiadať úhradu za parkovné.

 

Ak vám poisťovňa vyplatila všetko, na čo máte zo zákona nárok, výsledná výška poistného plnenia by mala vyzerať zhruba takto:

Všeobecná hodnota vozidla

10 000 EUR

Použiteľné zvyšky vozidla (vrak)

– 2 150 EUR

Náklady na obstaranie nového vozidla

365 EUR

Náhradné vozidlo

960 EUR

Poistné plnenie

 9 825 EUR

Totálna škoda nemusí byť totálna smola!

Pokiaľ poisťovňa rozhodla, že vo vašom prípade je vozidlo totálne poškodené, neváhajte nás čo najskôr kontaktovať, dohliadneme na to, aby sa nestalo, že výška totálnej škody nebude vypočítaná správne a vám tak poisťovňa uhradí menej ako by mala.

V prípade ak sa tak už stalo, tak nemusíte zúfať, odborným znaleckým posudkom dokážeme, aká je skutočná  všeobecná hodnota vášho vozidla a zabezpečíme aby ju poisťovňa spätne uhradila.

Ak máte pocit, že vaše vozidlo nie je poškodené natoľko aby išlo o totálnu škodu, ale je možné ho opraviť, situáciu preveríme a následne vozidlo opravíme a zabezpečíme  v poisťovni prehodnotenie totálnej škody.

Každá situácia je riešiteľná a preto totálna škoda, nie je vždy aj totálnou smolou.

Konzultuje Vašu poistnú udalosť
s nami

9,99 €

Juraj Repčok , konateľ

Konzultujte Vašu poistnú udalosť s nami

Scroll to Top