VÝPOČET VŠEOBECNEJ HODNOTY VOZIDLA PRI TOTÁLNEJ ŠKODE

Audio úvod vegenerovaný pomocou AI

Ako si viete sami vypočítať všeobecnú hodnotu vozidla, informácie o tom ako vám vieme pomôcť a získať doplatok od poisťovne, aký je rozdiel vo všeobecnej hodnote vozidla pri PZP a havarijnom poistení? Ako vám vieme pomôcť a následne získať od poisťovne doplatok? Odpovede na všetky otázky nájdete v tomto článku.

Ako si sami viete vypočítať všeobecnú hodnotu vozidla?

Výpočet všeobecnej hodnoty vozidla závisí od množstva faktorov:

  • východisková hodnota vozidla, ktorá sa určuje podľa nového vozidla cenníkovej ceny u autorizovaného predajcu
  • počet najazdených kilometrov
  • doplnková výbava
  • spôsob použitia vozidla
  • dopyt trhu po danej značke, danom modeli, či motorizácie
  • platnosť technickej kontroly
  • rozsah vykonaných opráv na vozidle

Všeobecná hodnota vozidla sa vypočíta v zmysle prílohy č. 6 vyhlášky 492/2004 Z. z. Jedná sa však o odborné čítanie, ktoré vám zaberie niekoľko hodín. Jednoduchším spôsobom na výpočet sú online kalkulačky, ktoré sú však vo väčšine prípadoch spoplatnené a výpočty, ktoré vám vygenerujú len orientačné. Žiadna online kalkulačka vám nedokáže určiť správne všeobecnú hodnotu vášho vozidla, nakoľko zadávanie vstupných parametrov je obmedzené iba na pár základných údajov o vozidle, ako sú značka a model vozidla, rok výroby a počet najazdených kilometrov. K sumám, ktoré vám online kalkulačky vypočítajú musíte pripočítať, alebo odpočítať približne 30% v závislosti od toho, akú máte výbavu vozidla. Online kalkulačky preto na výpočet všeobecnej hodnoty vozidla neodporúčame.

V akej výške má byť všeobecná hodnota stanovená?

Pri totálnej škode sa vám má dostať plnenie v takej výške, že si za vyplatené poistné plnenie a predaj vraku vozidla dokážete zakúpiť rovnaké vozidlo v nepoškodenom stave, teda vozidlo rovnakej značky, motorizácie, objemu motora, s približne rovnakým stavom najazdených kilometrov a výbavou. Poisťovne pred tým odpočítajú zostatkovú hodnotu vraku vozidla, ktorý je možné speňažiť, takže rovnaké vozidlo si budete môcť zakúpiť až po odpredaní týchto použiteľných zvyškov. O tejto téme sa viac dočítate v článku Ako poisťovne určujú hodnotu zvyškov vozidla pri totálnej škode.

Aký je rozdiel vo všeobecnej hodnote vozidla pri PZP a havarijnom poistení?

V prvom rade si treba uvedomiť, že z PZP sa vám uhrádza skutočná škoda, čiže škoda podľa občianskeho zákonníka. Tento nárok nezávisí od toho, u koho mal vinník PZP uzatvorené. V prípade havarijného poistenia to ale už tak jednoznačné nie je, a to z dôvodu, že poistný vzťah a výška poistného plnenia sa počíta priamo z parametrov poistnej zmluvy a príslušných poistných podmienok.

Východisková hodnota vozidla (VHV) je pre celý výpočet kľúčová, nakoľko z tejto sumy sa vypočíta technická hodnota (TH), ktorá predstavuje hodnotu vozidla po zohľadnení amortizácie. Z technickej hodnoty sa tak vypočíta všeobecná hodnota (VŠH), v ktorej je zohľadnený koeficient predajnosti (kp). Pri PZP by poisťovne mali stanoviť túto východiskovú hodnotu ako poslednú cenníkovú cenu daného modelu u autorizovaného predajcu. Pri havarijnom poistení, by poisťovne mali vychádzať z poistnej sumy, ktorú ste si dojednali v poistnej zmluve. Tu platí, že čím vyššia poistná suma vozidla, tým vyššie platby za poistenie, no tým aj vyššie poistné plnenie. Preto je dôležité nepozerať pri výbere poistenia iba na výslednú ročnú platbu. 

Stačia tri kliknutia a dozviete sa čo Vám v Poisťovni nepovedia.

Vypočítame pre vás záväzne všeobecnú hodnotu vozidla po nehode

Najistejšou možnosťou ako zistiť skutočnú VŠH vozidla je využiť pomoc znalca, my disponujeme tímom znalcov ktorí sú odborníkmi v oblasti cestnej dopravy a radi vám v tejto situácií pomôžeme .

Vypočítame pre vás všeobecnú hodnotu, pokiaľ sa výška bude odlišovať od tej, ktorú stanovila poisťovňa, tak zabezpečíme jej doplatenie a všetko za vás s poisťovňou doriešime na naše náklady a zodpovednosť.

Konzultuje Vašu poistnú udalosť
s nami

Juraj Repčok , konateľ

Konzultujte Vašu poistnú udalosť s nami

Scroll to Top