AKÉ SÚ NEVÝHODY ZMLUVNÝCH SERVISOV

V tomto článku si zhrnieme nevýhody zmluvných servisov o ktorých by ste mali jednoznačne vedieť pred tým, ako sa rozhodnete kde vozidlo dáte opraviť. Zároveň si povieme, ako mať kvalitne opravené vozidlo, za opravu neplatiť a vyhnúť sa kráteniu alebo zamietnutiu plnenia zo strany poisťovne.

Opravovanie vozidiel v zmluvných servisoch je výhodné len pre samotný zmluvný servis a pre poisťovňu, no nie pre vás. Servisy majú stály prísun nových zákazníkov bez toho, aby investovali do propagácie svojich služieb, nakoľko sa zobrazia v „odporúčaných servisoch“ danej poisťovne. 

Poisťovne zase finančne profitujú z toho, že si zaviazali takéto servisy vykonávať servisné činnosti za almužnu a montovať (naj)lacnejšie, no (naj)nebezpečnejšie diely.

1. Nevýhoda alternatívnych náhradných dielov v zmluvných servisoch

 Zmluvný servis sa zaviaže zmluvou s poisťovňou, používať pri opravách výhradne alternatívne náhradné diely pre určité skupiny vozidiel a ročníky vozidiel.

Prečo je oprava alternatívnymi dielmi viac na škodu, ako na úžitok si prečítajte v článku: Aký je rozdiel medzi alternatívnymi dielmi a originálnymi dielmi .

2. Dve nevýhody ktoré vám poisťovne prezentujú ako výhody

Za prvú „výhodu“ sa považuje fakt,  že zmluvné poisťovne  môžu prijať krycí list z poisťovne a na základe krycieho listu vám vozidlo po oprave zo servisu odovzdajú a druhou „výhodou“ je, že zmluvný servis môže vykonávať obhliadku pre poisťovňu.

Znie to dobre, až do doby kedy zistíte, že:

  • krycí list poisťovňa servisu nezašle a vaše vozidlo zo servisu nebude vydané, pokiaľ nezaplatíte za opravu vy zo svojho vrecka
  •  obhliadku poškodení nemôže vykonať servis, ale obhliadajúci technik z poisťovne

Nezaslanie krycieho listu

Krycí list je iba vydanie akéhosi „potvrdenia“ zo strany poisťovne, že danú opravu v danej výške uhradí poisťovňa priamo servisu. Až na základe tohto krycieho listu vám servis vozidlo odovzdá.

Problém nastane, keď poisťovňa odmietne vystaviť krycí list…

Medzi najčastejšie dôvody patrí, že:

  • poisťovňa interným šetrením zistila, že škoda vznikla iným spôsobom a za iných okolností, ako bolo zo strany účastníkov nahlásené,
  • za škodu nezodpovedá ich poistenec, pretože nie je technicky prijateľné, aby škoda vznikla za daných okolností nie všetky poškodenia vznikli v súvislosti s poistnou udalosťou
  • polícia ešte neukončila šetrenie dopravnej nehody
  • vinník neoznámil/nenahlásil poistnú udalosť svojej poisťovni
  • prípadne ďalšie výhovorky

Iba pre úplnosť uvedieme, že nevystavenie krycieho listu zo strany poisťovne znamená pre vás, ako poškodenú osobu, že si opravu musíte uhradiť z vlastného vrecka.

Reálne problémy našich klientov

Nižšie je iba malá ukážka prípadov, ktoré sme zastupovali. Týmto ľuďom (a nie len týmto), poisťovne odmietli buď preplatiť škodu na vozidle alebo nevystavili krycí list. Títo poškodení potom boli nútení si opravu zaplatiť zo svojho vrecka (aj keď väčšina z nich si nechala opravovať auto v zmluvnom servise) a následne sa museli domáhať preplateniu nákladv súdnou cestou, čo trvalo mesiace a aj roky.

Obhliadku poškodení (ne)môže vykonať servis

Väčšina poisťovní má so zmluvným servisom interne dohodnuté, že obhliadky môže vykonať aj servis, ak cena opravy neprevyšuje určitú sumu. Keď oprava poškodení presiahne túto sumu, aj tak musí prísť obhliadajúci technik priamo z poisťovne, čo celú opravu zbytočne predlžuje. Takže ani toto už žiaľ nie je výhodou nechať opravovať svoje auto po nehode v zmluvnom servise

Stačia tri kliknutia a dozviete sa čo Vám v Poisťovni nepovedia.

Sprievodca Škodou

Čo vás čaká?

Na to, aby ste v prípade zamietnutia poistného plnenia boli úspešný a úspešne obhájili svoje nároky pred súdom, ste vy povinný preukázať, že škodu má poisťovňa uhradiť. 

Na to, aby ste to úspešne preukázali, musíte mať fotky vozidla v poškodenom stave, ktoré už nezískate, pretože vozidlo je už opravené. Na preukázanie potrebujete fotky, z ktorých sa bude dať presne zistiť výška poškodenia na jednotlivých dieloch, rozsah ich poškodenia a následne ich priradiť k poškodeniam druhého vozidla, ktoré spôsobilo škodu. To je aj dôvod, pre ktorý obhliadajúci technik poisťovne, fotí vozidlo s tým červeno-bielym meracím stĺpikom…

 Poisťovňa fotky síce má, ale nezašle vám ich, pretože by išla sama proti sebe

Ako sa viete vyhnúť komplikáciám?

S AIDERom sa im vyhnete hravo, výhodou našej spoločnosti je, že na nás môžete previesť celé riziko spojené s poistnou udalosťou a zároveň nič neplatiť.

Naše služby viete využiť aj keď už bola obhliadka vykonaná v zmluvnom servise.

Vaše vozidlo odtiahneme, opravíme v našich spoľahlivých servisoch, zabezpečíme vám aj náhradné vozidlo, a to všetko na naše náklady. Zároveň formality so súvisiacimi nákladmi a komunikáciou s poisťovňou vybavíme priamo za vás. Vďaka tomu vám nevznikne finančná záťaž a  nemusíte sa obávať, že dostanete nekvalitné náhradné diely, alebo, že vám poisťovňa opravu nepreplatí a budete sa musieť domáhať nároku súdnou cestou.

Konzultuje Vašu poistnú udalosť
s nami

Juraj Repčok , konateľ

Konzultujte Vašu poistnú udalosť s nami

Scroll to Top