Zníženie hodnoty vozidla vplyvom nehody

V prípade, že ste mali nehodu, ktorá spôsobila zníženia hodnoty vozidla, si môžete od poisťovne žiadať nárok na preplatenie tohto zníženia. Vysvetlíme si, v ktorých prípadoch je možné žiadať od poisťovne preplatiť takéto zníženie hodnoty vozidla a v akej výške, a či aj malé poškodenia (napr. odreniny laku) majú vplyv na hodnotu vozidla.

Výška zníženia hodnoty vozidla vplyvom nehody

Na výšku zníženia hodnoty vozidla vplyvom nehody vplýva najmä aktuálna trhová hodnota vozidla v čase vzniku poistnej udalosti a vek vozidla (počet rokov od prvej evidencie). Všeobecnej hodnote v čase vzniku poistnej udalosti sa venujeme v kategórii  totálna škoda, v článku Výpočet všeobecnej hodnoty vozidla.

Pre orientačnú predstavu o výške zníženia hodnoty po nehode si musíte najskôr zistiť všeobecnú hodnotu svojho vozidla. Za týmto účelom si môžete pozrieť aktuálnu ponuku vozidiel na webstránkach autobazárov, kde vyhľadáte podobné vozidlá tomu Vášmu vozidlu, čím zistíte, približnú všeobecnú hodnotu vozidla.

Keď už máme zistenú všeobecnú hodnotu vozidla, zníženie hodnoty vozidla vplyvom nehody bude predstavovať percentuálnu hodnotu v rozmedzí od 0% až po 5% zo všeobecnej hodnoty, a to v závislosti od toho, aké poškodenie vzniklo. Uvedené rozmedzie vyplýva priamo zo zákona, no prax môže byť iná – výhodnejšia pre Vás.

Nakoľko sa Vám pri vzniku škody má uhradiť skutočná škoda, sme názoru, že v takomto prípade nie je možné uplatniť výšku zníženia hodnoty vozidla iba na základe právneho predpisu, ale aj objektívnych skutočností, ako napríklad reakcia trhu (potenciálnych kupujúcich) na to, v akom rozsahu bolo vozidlo poškodené.

Príklad:

Predstavte si seba v situácii kupujúceho, pričom máte dve identické vozidlá pred sebou a rozhodujete sa, ktoré z nich si kúpite. Viete, že jedno bolo havarované až tak, že nosné časti karosérie boli poškodené a následne bolo takéto vozidlo opravené. O druhom viete, že poškodené nikdy nebolo. Keď budú obe vozidlá za rovnakú cenu, predpokladáme, že každý uprednostní kúpu nehavarovaného vozidla. Keď bude ale havarované a opravené vozidlo za nižšiu cenu, zvážite jeho kúpu.

Povedzme, že tieto vozidlá sa predávajú za 10 000 EUR. V zmysle vyhlášky je stanovené zníženie hodnoty vplyvom nehody maximálne 5%, čo predstavuje z uvedenej sumy, hodnotu 500 EUR. Čiže skoro totálne zničené vozidlo by malo mať hodnotu 9 500 EUR. To ale nie je až taká výrazná zľava za to, že boli ohnuté nosné časti karosérie a asi si každý radšej zakúpi vozidlo, síce o 500 EUR drahšie, ale ktoré nebolo nikdy havarované.

Keby ale to havarované a opravené vozidlo bolo na predaj za 7 000 EUR, čiže so zľavou 30% oproti tomu nehavarovanému, tak by sa už našli záujemci o kúpu. A presne rozdiel tých 3 000 EUR je v našom príklade skutočná škoda, ktorú si môžete proti poisťovni uplatňovať.

Rozdiel medzi PZP a havarijným poistením

Tak ako aj v iných prípadoch tak aj tu platí, že z PZP sa uhrádza škoda v zmysle zákona a z havarijného poistenia, iba to, čo ste si dohodli v zmluve o havarijnom poistení a tomu prislúchajúcimi všeobecnými poistnými podmienkami. Inak povedané, z havarijného poistenia si takýto nárok uplatniť neviete, lebo to nie je pokryté zmluvou, z PZP to však je možné.

Ako zistiť skutočné zníženie hodnoty vozidla?

Nie je to jednoduché, ale poznáme viaceré metódy, ako preukázať poisťovni zníženie hodnoty vozidla vplyvom nehody. Nakoľko každý prípad je individuálny, treba ku každému prípadu individuálne pristupovať. Dohodnite si  telefonickú konzultáciu a spoločne zistíme, ktorou metódou je najlepšie poisťovni preukázať, že došlo k poklesu hodnoty vozidla vplyvom nehody.

Odškodnenie po dopravnej nehode

Aké má poisťovňa zákonné lehoty? Krátila Vám poisťovňa plnenie alebo plnenie zamietla? Využite aj Vy moje skúsenosti, ktoré som za 7 rokov nazbieral. Konzultujte so mnou svoju poistnú udalosť a predíďte zamietnutiu poistného plnenia. Dodali ste poisťovni všetky vyžadované dokumenty, no poisťovňa nie a nie udalosť ukončiť a vyplatiť? Prezradím Vám informácie, ktoré Vám v poisťovni nepovedia... Vyplatila Vám poisťovňa odškodnenie, s ktorým nie ste spokojný? Takéto problémy riešim každodenne. Obráťte sa na mňa a spoločne poisťovňu donúťme, aby poistné plnenie doplatila.

Odškodnenie po dopravnej nehode

Aké má poisťovňa zákonné lehoty? Krátila Vám poisťovňa plnenie alebo plnenie zamietla? Využite aj Vy moje skúsenosti, ktoré som za 7 rokov nazbieral. Konzultujte so mnou svoju poistnú udalosť a predíďte zamietnutiu poistného plnenia. Dodali ste poisťovni všetky vyžadované dokumenty, no poisťovňa nie a nie udalosť ukončiť a vyplatiť? Prezradím Vám informácie, ktoré Vám v poisťovni nepovedia... Vyplatila Vám poisťovňa odškodnenie, s ktorým nie ste spokojný? Takéto problémy riešim každodenne. Obráťte sa na mňa a spoločne poisťovňu donúťme, aby poistné plnenie doplatila.


1 Comment

  • […] na druhú stranu je poisťovateľ povinný Vám uhradiť aj finančnú stratu, ktorá predstavuje zníženie všeobecnej hodnoty vozidla vplyvom poškodenia, nakoľko havarované a opravené vozidlo nemá takú hodnotu, ako vozidlo, ktoré nebolo nikdy […]

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *