Zníženie hodnoty vozidla vplyvom nehody

V prípade, že ste mali nehodu, ktorá spôsobila zníženie hodnoty vozidla, môžete si od poisťovne žiadať nárok na preplatenie vzniknutej škody.

  • V ktorých prípadoch je možné požiadať poisťovňu o preplatenie zníženej hodnoty?
  • V akej výške prepláca poisťovňa zníženie hodnoty?
  • Majú aj malé poškodenia (napr. odreniny laku) vplyv na hodnotu vozidla?

Výška zníženia hodnoty vozidla vplyvom nehody

Výšku zníženia hodnoty vozidla vplyvom nehody determinujú najmä dva faktory. Vplýva na to aktuálna trhová hodnota vozidla v čase vzniku udalosti a vek vozidla (počet rokov od prvej evidencie). Všeobecnej hodnote v čase vzniku poistnej udalosti sa venujeme v kategórii totálna škoda, v článku Výpočet všeobecnej hodnoty vozidla.

Na to, aby ste si vedeli predstaviť o akú výšku zníženia hodnoty po nehode ide, si musíte najskôr zistiť približnú všeobecnú hodnotu vášho vozidla. Tú zistíte tak, že si spravíte prieskum aktuálnej ponuky vozidiel na webstránkach autobazárov, kde vyhľadáte podobné vozidlá tomu vášmu.

Až zistíte všeobecnú hodnotu vášho vozidla, môžete si vypočítať zníženie hodnoty vozidla vplyvom nehody. To predstavuje percentuálnu hodnotu v rozmedzí od 0% až po 5% zo všeobecnej hodnoty, v závislosti od toho, aké poškodenie vzniklo. Uvedené rozmedzie vyplýva priamo zo zákona, no prax môže byť iná, a to výhodnejšia pre vás.

Nakoľko sa vám pri vzniku škody má uhradiť skutočná škoda, v takomto prípade nie je možné uplatniť výšku zníženia hodnoty vozidla iba na základe právneho predpisu. Treba brať do úvahy aj objektívne skutočností, ako napríklad reakcia trhu (potenciálnych kupujúcich) na to, v akom rozsahu bolo vozidlo poškodené.

Príklad:

Zoberte si situáciu, kedy si kupujúci vyberá medzi dvomi identickými vozidlami. Vie však, že jedno vozidlo bolo havarované až tak, že nosné časti karosérie boli poškodené a následne bolo opravené. O druhom vie, že poškodené nikdy nebolo. Keď budú obe vozidlá za rovnakú cenu, predpokladáme, že každý uprednostní kúpu nehavarovaného vozidla. Ak by však havarované a opravené vozidlo bolo za nižšiu cenu, zvážili by sme jeho kúpu.

Povedzme, že obe vozidlá sa predávajú za 10 000 EUR. V zmysle vyhlášky je stanovené zníženie hodnoty vplyvom nehody o maximálne 5%, čo predstavuje z uvedenej sumy, hodnotu 500 EUR. Skoro totálne zničené vozidlo by tak malo mať hodnotu 9 500 EUR. To však nie je dostatočne výrazná zľava, ak berieme do úvahy to, že boli ohnuté nosné časti karosérie. Väčšina ľudí si radšej zakúpi vozidlo, ktoré nikdy nebolo havarované, aj keď o 500 EUR drahšie.

Ak by však spomínané havarované a opravené vozidlo bolo na predaj za 7 000 EUR, čiže so zľavou 30%, už by sa našli záujemci o kúpu. 3 000 EUR je tak v našom príklade skutočná škoda, ktorú si môžete proti poisťovni uplatňovať.

Rozdiel medzi PZP a havarijným poistením

Tak ako aj v iných prípadoch, aj tu platí, že z PZP sa uhrádza škoda v zmysle zákona a z havarijného poistenia, iba to, čo ste si dohodli v zmluve o havarijnom poistení a tomu prislúchajúcimi všeobecnými poistnými podmienkami. Inak povedané, z havarijného poistenia si takýto nárok uplatniť neviete, pretože to nie je pokryté zmluvou, z PZP to však možné je.

Ako zistiť skutočné zníženie hodnoty vozidla?

Nie je to jednoduché, ale poznáme viaceré metódy, ako preukázať poisťovni zníženie hodnoty vozidla vplyvom nehody. Nakoľko každý prípad je individuálny, treba ku každému prípadu individuálne pristupovať. Dohodnite si s nami telefonickú konzultáciu a spoločne zistíme, ktorou metódou je najlepšie poisťovni preukázať, že došlo k poklesu hodnoty vozidla vplyvom nehody.

Odškodnenie po dopravnej nehode

Aké má poisťovňa zákonné lehoty? Krátila vám poisťovňa plnenie alebo plnenie zamietla? Využite naše skúsenosti, ktoré sme za viac ako sedem rokov nazbierali. Konzultujte s nami vašu poistnú udalosť a predíďte zamietnutiu poistného plnenia. Dodali ste všetky požadované dokumenty, no poisťovňa doteraz udalosť neukončila a nevyplatila vás? Prezradíme vám informácie, ktoré vám v poisťovni nepovedia. Vyplatila vám poisťovňa odškodnenie, s ktorým nie ste spokojný? Takéto problémy riešime každodenne. Obráťte sa na nás a spoločne poisťovňu donútime, aby poistné plnenie doplatila.

Odškodnenie po dopravnej nehode

Aké má poisťovňa zákonné lehoty? Krátila vám poisťovňa plnenie alebo plnenie zamietla? Využite naše skúsenosti, ktoré sme za viac ako sedem rokov nazbierali. Konzultujte s nami vašu poistnú udalosť a predíďte zamietnutiu poistného plnenia. Dodali ste všetky požadované dokumenty, no poisťovňa doteraz udalosť neukončila a nevyplatila vás? Prezradíme vám informácie, ktoré vám v poisťovni nepovedia. Vyplatila vám poisťovňa odškodnenie, s ktorým nie ste spokojný? Takéto problémy riešime každodenne. Obráťte sa na nás a spoločne poisťovňu donútime, aby poistné plnenie doplatila.


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *