2 hlavné dôvody prečo riešiť svoju poistnú udalosť cez AIDER a nie cez advokátsku kanceláriu

Audio úvod vegenerovaný pomocou AI

Chceli by sme na úvod vyjadriť náš hlboký rešpekt voči práci advokátov a advokátskych kancelárií. Je dôležité zdôrazniť, že cieľom tohto článku nie je znevážiť ich skúsenosti ani znalosti. 

Cieľom je priblížiť vám – poškodeným osobám, aké rozdiely a výhody, prináša riešenie poistných udalostí prostredníctvom našej spoločnosti oproti advokátskym kanceláriám.

Nezanedbateľné rozdiely v cene

Rozumieme, že mnoho poškodených osôb sa neodváži riešiť svoje nespokojnosti s rozhodnutiami poisťovní, obávajúc sa vysokých nákladov, ktoré by ich to mohlo stáť.

 

V advokátskych kanceláriách (AK) bežne zaplatíte za každý právny úkon podľa stanovenej tarify. To môže nakoniec znamenať, že suma, ktorú sa snažíte získať od poisťovne, sa vyrovná sume zaplatenej na poplatkoch za právne zastúpenie. Okrem toho, v prípade neúspechu v súdnom konaní znášate náklady, ktoré protistrana (poisťovňa)  zaplatila „svojej“ advokátskej kancelárii, čo môže predstavovať skutočne nemalé peniaze.

Vzorový (orientačný) výpočet pre neuhradenú sumu 1 000 EUR, pri ktorom advokát vykoná 7 úkonov

  • Trovy právneho zastúpenia (váš advokát) =  88,72 EUR/1 úkon x 7 úkonov = 621,04 EUR
  • Súdny poplatok = 60,00 EUR
  • Trovy právneho zastúpenia (advokát protistrany) = rovnaké ako vaše trovy = 621,04 EUR
  • Spolu: 1 302,08 EUR

 

Pozn.: Väčšinou úkonov je viac ako 7, ak niektorá zo strán nie je spokojná s rozhodnutím súdu, môže sa odvolať, čo predstavuje ďalšie úkony. Pri zložitých prípadoch treba predvolávať svedkov a znalcov, čo finančná záťaž ďalších 500 EUR až 700 EUR.

V AIDERi až 90% našich služieb funguje na základe toho, že ak sa nám nepodarí dosiahnuť kompenzáciu od poisťovne, naša odmena je nulová.

Vy teda nič za naše služby neplatíte, naša odmena je časť  z výslednej sumy, ktorú pre vás vymôžeme, prípadne vysúdime.

Snažíme sa zabezpečiť, aby každý z vás mal možnosť bojovať proti poisťovniam bez obáv o finančné náklady, ktoré by mohlo so sebou priniesť súdne konanie.

 

V prípade neúspechu v súdnom konaní nie ste zaťažený úhradou trov trovy právneho zastúpenia, ktoré vzniknú na vašej strane a ani trov právneho zastúpenia, ktoré vzniknú u protistrany. 

 

Na základe dlhoročných skúseností vieme, o čo sa oplatí bojovať a o čo zase nezabojovať

Rozdiely v odbornosti

Advokátske kancelárie väčšinou pokrývajú rôzne právne oblasti, vrátane rodinných sporov, trestných sporov, obchodných sporov, správneho práva a ďalších. Avšak iba málo advokátov sa špecializuje výhradne na zastupovanie občanov v sporoch s poisťovňami, najmä v prípadoch, keď ide o poškodené osoby pri dopravných nehodách.

 

Na druhej strane, poisťovne disponujú celými oddeleniami interných právnikov, ktorí dennodenne usilovne pracujú na chránení finančných záujmov svojho zamestnávateľa, čiže poisťovne.

 

AIDER sa už roky špecializuje výlučne na poskytovanie pomoci osobám poškodených pri dopravných nehodách. Naším hlavným cieľom je riešiť spory s poisťovňami mimosúdne, ale v mnohých prípadoch sa nevyhneme ani súdnym konfliktom. V týchto súdnych konfliktoch sme veľmi silným konkurentom usilovne pracujúcim zamestnancom poisťovní na právnom oddelení, čo nás robí úspešnými.

Stačia tri kliknutia a dozviete sa čo Vám v Poisťovni nepovedia.

Špecialisti vo svojom obore

Pri riešení sporov s poisťovňami sa často využíva odborné posúdenie znalcom z oblasti cestnej dopravy, vrátane vysoko technických vedomostí.

Jedným zo základných pilierov úspechu je preto, aby každý, kto zastupuje poškodené osoby pri dopravných nehodách, disponoval nie len právnymi vedomosťami, ale aj technickými znalosťami.

Pre advokátov môže byť náročné študovať znalecké posudky a súvislosti v týchto znaleckých posudkoch, a tým môžu mať obmedzené možnosti argumentácie v súdnom konaní. To môže ovplyvniť celý proces súdneho konania a mať tak negatívny dopad na jeho výsledok.

Avšak je dôležité poznamenať, že získanie takýchto znalostí vyžaduje roky skúseností a špecializácie v danej oblasti a skúsenosti zo stoviek súdnych sporov.

V AIDERi sme špecialistami v sporoch aj po technickej stránke aj po právnej stránke a to práve vďaka úzkej špecializácii výhradne na zastupovanie poškodených osôb poškodených pri poistných udalostiach. „Cez ruky“ nám prešlo viac ako 300 znaleckých posudkov. Dôkazom o špecializácii na danú problematiku sú dlhoročné skúsenosti a dôkladné štúdium znaleckých posudkov , výsluchov znalcov počas súdnych pojednávaní a v neposlednom rade aj množstvá vyhratých súdnych sporov proti poisťovniam.

Ak ste sa ocitli v situácii, kedy vás poisťovňa znevýhodnila svojím rozhodnutím a stále váhate, či sa oplatí podniknúť nejaké kroky k dosiahnutiu doplatku poistného plnenia, neváhajte nás kontaktovať. Zanechajte nám svoje kontaktné údaje alebo nás priamo kontaktujte a podrobnejšie nám opíšte svoju situáciu. Sme tu, aby sme vám poskytli pomoc a poradili vám, ako ďalej postupovať.

Zanechajte nám kontakt !

Zavolajte alebo napíšte nám!

Scroll to Top