Dražba poisťovne vs AIDER dražba

Audio úvod vegenerovaný pomocou AI

Cieľom tohto článku, je priblížiť vám:

 • celý proces odpredania použiteľných zvyškov cez dražbu poisťovne, čo vás čaká a neminie
 • upozorníme vás na to, čo máte urobiť ešte predtým, než vozidlo odpredáte aby ste eliminovali riziká, ktoré so sebou predaj havarovaného vozidla prináša
 • aké sú jednotlivé kroky pri predaji použiteľných zvyškov cez dražobné spoločnosti poisťovní,
 • a na koniec vám povieme o dražbe AIDER a jej výhodách.

Predaj použiteľných zvyškov vozidla – dražba poisťovne

Dostali ste od poisťovne oznámenie o totálnej škode (prelink totálna škoda)? Ak áno, tak okrem stanovenia všeobecnej hodnoty vozidla (prelink na všeobecnú hodnotu), vám ponúkli aj odpredanie použiteľných zvyškov (vraku vozidla) prostredníctvom jednej zo spoločností s ktorými poisťovňa spolupracuje. Môže ísť o spoločnosti CARTV (Global Services TV s.r.o.), AUTOonline či TotalCar s.r.o. .

Stretávame sa s tým, že mnoho klientov nesprávne porozumie tomu, ako im bude poisťovňou  totálna škoda vyplatená.

Príklad:

Pre lepšie pochopenie si predstavte, že poisťovňa stanoví všeobecnú hodnotu vozidla povedzme 10 000 EUR,  ide o celkovú hodnotu vozidla, ktorú však neuhradí iba poisťovňa ako poistné plnenie, ale ponúkne vám zároveň odpredaj použiteľných zvyškov prostredníctvom dražby kde kupca ponúka 2 000 EUR .

V takomto prípade viete získať 10 000 EUR,  ktoré predstavujú celkovú hodnotu vozidla v čase nehody tak, že predáte vrak za 2 000 EUR a poisťovňa vám zvyšných 8 000 EUR pošle priamo na účet ako poistné plnenie.

Vy sa však nemusíte rozhodnúť ponuku na predaj použiteľných zvyškov od kupcu poisťovne prijať, môžete vozidlo predať svojpomocne alebo prostredníctvom našej dražby, o ktorej výhodách viac zistíte na konci tohto článku.

 

Na čo myslieť pred tým, než predáte vozidlo

Môže sa stať, že poisťovňa vám určí príliš nízku všeobecnú hodnotu vozidla a preto sa uistite , že pred odpredaním vozidla si riadne zabezpečíte dôkaznú situáciu tak, aby ste v budúcnosti vedeli úspešne vymôcť jej  doplatok. Na výšku všeobecnej hodnoty totiž vplýva ako výbava, tak celkový stav vozidla, čo viete preukázať najmä fotodokumentáciou vozidla a príslušnými dokladmi k vozidlu.

Je nevyhnutné, aby ste si zabezpečili fotografie exteriéru a interiéru, technického preukazu (tzv. veľký TP), stav najazdených kilometrov a ďalšie dôkazy. Viac o potrebných dôkazoch aj postup ako ich pripraviť získate z článku Zabezpečenie dôkazov pri totálnej škode.

Situáciu nepodceňujte, poisťovňa takúto fotodokumentáciu má no nie je ochotná ju vydať (vieme z dlhoročnej praxe), preto je na vás si dôkladne zabezpečiť dôkazy.

Rozhodli ste sa prijať ponuku poisťovne a odpredať použiteľné zvyšky

Nižšie si priblížime, aké kroky vás čakajú pokiaľ sa rozhodnete prijať ponuku poisťovne na odpredanie vozidla prostredníctvom jednotlivých dražobných spoločností.

1. TotalCar s.r.o. a CARTV

Spoločnosti TotalCar a CARTV (Global Services TV s.r.o.) využívajú pri dražbe približne rovnaký postup.

 1. V prípade TotalCar musíte online na ich webe vyplniť žiadosť o zaslanie kontaktu na výhercu dražby (TotalCar) a následne vám do mailu prídu kontaktné údaje na výhercu a dohadujete sa priamo s výhercom dražby.

        V prípade CarTV ste povinný vyplniť žiadosť na ich webe, podpísať súhlas                 s poskytovaním osobných údajov pre CarTV.

 1. Následne vám dražobná spoločnosť (CarTV) zašle kúpnu zmluvu na vozidlo, ktorú treba v lehote podpísať a odoslať naspäť spolu s dokladmi od vozidla. Až týmto momentom sa dozviete, kto je kupujúci vášho havarovaného vozidla.
 2. V tomto kroku nastáva riziko v tom, že kúpne zmluvy pripravené dražobnými spoločnosťami  neriešia práva a povinností oboch strán  a teda v nich nie je určené , kto má spraviť prepis vozidla, lehoty na odovzdanie dokumentov a vykonanie zmien v evidencii, vykonanie kontroly originality a iné.

Tieto zmluvy taktiež vôbec nechránia vás ako predávajúceho o čom si môžete viac prečítať v článku Nástrahy pri predaji vraku cez poisťovňu.

Navyše CarTV, ako sme uvádzali vyššie, podmieňuje sprostredkovanie kontaktu tým, že najskôr podpíšete kúpnu zmluvu, následne vami podpísanú kúpnu zmluvu (bez podpisu kupujúceho) odošlete do CarTV a až tak vám sprístupnia kontakt na výhercu aukcie.

Podľa nášho názoru je to veľmi nešťastné riešenie, nakoľko ani neviete, či danú zmluvu kupujúci nakoniec podpíše a uzatvorí s vami zmluvný vzťah.

 

Tu je dôležité si uvedomiť, že kúpnou zmluvou sa vy, ako predávajúci zaväzujete odovzdať/predať vozidlo práve tomuto kupujúcemu. Keď náhodou kupujúci od odkúpenia „odskočí“ a nepodpíše zmluvu, stále niekde existuje vami podpísaná zmluva (naskenovaná zmluva, ktorú ste odosielali do CarTV emailom).

Podľa nášho názoru je toto úplne neprijateľný stav, lebo potom nemôžete vozidlo predať niekomu inému, lebo ste sa zaviazali predať to práve tejto osobe, ktorú sprostredkoval CarTV.

Položte si sám(a) sebe otázku: 

Je možné aby na jedno vozidlo boli podpísané dve kúpne zmluvy s dvoma rôznymi kupujúcimi?

 1. Po sprostredkovaní kontaktu si priamo s kupujúcim dohodnete miesto a čas odovzdania vozidla a následný prepis vozidla na ODI. Prepis vozidla na ODI sa však z časových dôvodov zväčša nevykonáva v ten istý deň (dlhé rady na ODI) a práve tu môže nastať jeden z veľa problémov.

Okrem toho je na vás ako predávajúceho prenesená častokrát povinnosť ako naplánovať odťah, kontrolu originality a môže sa stať, že budete musieť vycestovať mimo mesto, nakoľko došlo k škode v inom meste. Všetko je to záťaž na ktorú si budete musieť pripraviť nervy, čas, a prípadne aj dovolenku v práci.

Viac o tejto problematike nájdete v článku Nástrahy pri predaji vraku cez poisťovňu.

 1. Ukončenie PZP poistenia na vozidlo

 Až prepísaním vozidla v evidencii vozidiel je možné PZP ktoré bolo na to havarované vozidlo vypovedať. Tu vzniká riziko, že ak by ste sa rozhodli ponechať prepis vozidla na kupujúceho a ten by prepis nevykonal alebo by vám neposlal prepísaný technický  preukaz, tak PZP nebudete môcť odhlásiť.

2. AUTOonline

Postup je jednoduchší ako pri vyššie spomenutých dražobných spoločnostiach, poisťovňa, prípadne dražobná spoločnosť tu prenechala všetko na vás.

Poisťovňa vám priamo zašle ponukovú kartu od spoločnosti AUTOonline na ktorej sa nachádzajú údaje o osobe ktorá vydražila použiteľne zvyšky vozidla, doba dokedy je ponuka platná a informácia o tom, že si výherca dražby vrak vozidla prevezme na vlastné náklady.

 

Vy teda komunikujete priamo s výhercom dražby a je na vás ako si predaj dohodnete, rovnako tu však vznikajú rizika pri predaji tak ako sme uvádzali aj vyššie. Viac o tom, na čo si dať pozor si prečítate v článku Nástrahy pri predaji vraku vozidla

Stačia tri kliknutia a dozviete sa čo Vám v Poisťovni nepovedia.

Sprievodca Škodou

8 výhod predaja použiteľných zvyškov cez dražbu AIDER

Vrak vozidla môžete predať prostredníctvom dražby poisťovne avšak nie je to vaša povinnosť, vrak vozidla je stále vaším majetkom a môžete s ním nakladať podľa svojho uváženia.

V tejto časti článku vám predstavíme 8 hlavných výhod našej AIDER dražby.

Na zaradenie vášho vozidla do našej dražby je jedinou podmienkou to, aby vaše vozidlo bolo havarované.

 1. Vydražíme za viac ako v poisťovni

Priemerné navýšenie hodnoty vozidla o 40% – 50% než je to pri dražbe poisťovne, až 9 z 10 áut predáme za viac.

Najvyššie zatiaľ dosiahnuté navýšenie v našej dražbe/aukcii bolo o 119% (pôvodne 4100 EUR, predané za 9000 EUR). Po celej SR

Vozidlá dražíme bez ohľadu na to, z ktorej časti Slovenska ste. 

 1. Žiadne starosti

Za predaj sme zodpovední my. Vy nemusíte komunikovať so záujemcami, riešiť množstvá telefonátov, obhliadok a pod., ktoré aj tak končia tak, že z 10 obhliadok vozidlo nepredáte nikomu, iba tomu venujete zbytočný čas.

 1. Zahraničná klientela

Záujemci, ktorí dražia vozidlo sú z celej EÚ o to väčšie sú možnosti predaja.

Databáza klientov sa vždy oslovuje online mailom- neunikne to tak žiadnemu z nich

 1. Všetko online

Nemusíte nikam chodiť, online vozidlo prihlásite do dražby a ďalej už len sledujete ako stúpa jeho cena. Po spustení dražby, Vám zašleme webový link, kde si v reálnom čase viete kontrolovať aktuálnu cenu.

 1. Vy určíte minimálnu cenu aj trvanie dražby

Možnosť zvoliť si cenu pri ktorej má dražba začať, ako aj sumu minimálneho prihodenia.

Zvolíte si aj dátum dokedy á byť vozidlo vydražené ( 1-14 dní).

 1. Platba za dražbu

Platba za našu dražbu sa zúčtuje až po úspešnom vydražení a reálnom odpredaní vozidla, ide polovicu z toho, čo sa nám podarilo vydražiť naviac oproti pôvodnej cene stanovenej v poisťovni. Ak sa vozidlo nevydraží za viac, neplatíte nám nič.

Príklad:

V dražbe poisťovne vám ponúkli 5 000 EUR za použiteľné zvyšky. V AIDER dražbe sa vrak vydraží za 10 000 EUR, naša odmena bude polovica z navýšenia ceny, čiže 2 500 EUR.

 1. Možnosť odmietnuť predaj

Je to všetko na vás, pokiaľ sa rozhodnete predaj odmietnuť. Kto by to však robil ak môže získať viac, však?

Zapojte sa do AIDER dražby

Zanechajte nám vaše údaje, my vás budeme následne telefonicky kontaktovať a poskytneme vám informácie o dokumentoch ktoré nám máte zaslať. Výhodou je, že nikam nemusíte chodiť, vybavíte všetko z pohodlia domova, či práce.

Scroll to Top