Zabezpečenie dôkazov pri parciálnej škode

Nevyhnutnou podmienkou na úhradu poistného plnenia, prípadne na doplatenie poistného plnenia pri parciálnej škode je v prvom rade preukázanie nesprávneho výpočtu poisťovne. Pri parciálnej škode je častým problémom nepreplatenie niektorých úkonov, ktoré servis vykonal, prípadne zlé stanovenie rozpočtu v prípade vyplatenia škody formou rozpočtu. Aké dôkazy sú potrebné na preukázanie vyššieho poistného plnenia a ako postupovať? To všetko sa dočítate v tomto článku.

Aké dôkazy si zabezpečiť na preukázanie vyššieho poistného plnenia?

V každom prípade je nevyhnutné zabezpečiť fotodokumentáciu vozidla a to za účelom výpočtu všeobecnej (aktuálnej) hodnoty vozidla a rozsahu nákladov na opravu vozidla.

Na všeobecnú hodnotu vozidla vplýva ako výbava vozidla, tak celkový stav vozidla. Za týmto účelom je nevyhnutné, aby ste si zabezpečili fotografie exteriéru a interiéru vozidla, technického preukazu, stav najazdených kilometrov a ďalšie dôkazy, ktoré sú jediným spôsobom, ako poisťovni preukázať aktuálnu hodnotu Vášho vozidla, od ktorej je potom závislé napríklad aj zníženie hodnoty vozidla vplyvom nehody. Za týmto účelom sme pre Vás spracovali návod na vypracovanie fotodokumentácie za účelom preukázania všeobecnej hodnoty vozidla (kapitola I.), podľa ktorého je potom následne možné preukázať poisťovni všeobecnú hodnotu vozidla.

Následne je potrebná fotodokumentácia rozsahu poškodenia (kapitola II.), na ktorej základe je možné poisťovni preukázať rozsah nákladov na opravu, prípadne ak určila niektoré diely vozidla na opravu a oprava týchto dielov nie je možná, je na jej základe možné preukázať, že diely je potrebné vymeniť, čím Vám doplatia poistné plnenie. Nezabúdajte, že niektoré dôkazy je potrebné zabezpečiť ešte predtým, ako vozidlo bude opravené v servise. Ak ste fotodokumentáciu predtým neuskutočnili, je možné rozsah nákladov na opravu stanoviť aj zo zápisu o poškodení vozidla, ktorý vypracoval pracovník poisťovne pri obhliadke, kde sú rozpísané potrebné diely na opravu a výmenu.

Nakoľko niektoré nároky na poistné plnenie pri parciálnej škode sú závislé od všeobecnej hodnoty vozidla a niektoré od samotného rozsahu poškodenia, odporúčame nezanedbať ani jednu časť z návodu.

Dôkazy o dodatočných nákladoch na riešenie poistnej udalosti

Či už dodatočné náklady, ktoré ste uhradili pri parciálnej škode spočívajú v nákladoch na prenájom náhradného vozidla, nákladov na odťah vozidla, prípadne ostatných nákladoch, vždy si odložte doklady o úhrade, prípadne faktúry od týchto služieb, ktoré ste boli nútený využiť. Ideálne spravíte, pokiaľ si ich v digitálnej podobe uchováte (fotka) pre prípad, že to bude potrebné. Nezabúdajte na to, že Vy, ako poškodená osoba ste povinný preukázať Vaše nároky a verte mi, že nie je to vždy jednoduché.

Chcete si overiť, či ste nič nezanedbali pri zabezpečovaní dôkazov? Dohodnite si telefonickú konzultáciu a spoločne si prejdeme, či dôkazy vo Vašom prípade budú dostatočné na preukázanie všetkých Vašich nárokov.

Odškodnenie po dopravnej nehode

Aké má poisťovňa zákonné lehoty? Krátila Vám poisťovňa plnenie alebo plnenie zamietla? Využite aj Vy moje skúsenosti, ktoré som za 7 rokov nazbieral. Konzultujte so mnou svoju poistnú udalosť a predíďte zamietnutiu poistného plnenia. Dodali ste poisťovni všetky vyžadované dokumenty, no poisťovňa nie a nie udalosť ukončiť a vyplatiť? Prezradím Vám informácie, ktoré Vám v poisťovni nepovedia... Vyplatila Vám poisťovňa odškodnenie, s ktorým nie ste spokojný? Takéto problémy riešim každodenne. Obráťte sa na mňa a spoločne poisťovňu donúťme, aby poistné plnenie doplatila.

Odškodnenie po dopravnej nehode

Aké má poisťovňa zákonné lehoty? Krátila Vám poisťovňa plnenie alebo plnenie zamietla? Využite aj Vy moje skúsenosti, ktoré som za 7 rokov nazbieral. Konzultujte so mnou svoju poistnú udalosť a predíďte zamietnutiu poistného plnenia. Dodali ste poisťovni všetky vyžadované dokumenty, no poisťovňa nie a nie udalosť ukončiť a vyplatiť? Prezradím Vám informácie, ktoré Vám v poisťovni nepovedia... Vyplatila Vám poisťovňa odškodnenie, s ktorým nie ste spokojný? Takéto problémy riešim každodenne. Obráťte sa na mňa a spoločne poisťovňu donúťme, aby poistné plnenie doplatila.


1 Comment

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *