Zabezpečenie dôkazov pri parciálnej škode

Na uhradenie alebo doplatenie poistného plnenia pri parciálnej škode je v prvom rade nevyhnutné preukázanie nesprávneho výpočtu poisťovne. Môže sa vám pri parciálnej škode stať, že vám servis nepreplatí niektoré úkony, ktoré vykonal, alebo vám zle stanovia rozpočet v prípade vyplatenia škody formou rozpočtu. V tomto článku sa dozviete aké dôkazy potrebujete na preukázanie vyššieho poistného plnenia a ako pri nich postupovať.

Aké dôkazy sú potrebné na preukázanie vyššieho poistného plnenia a ako ich zabezpečiť?

Za účelom výpočtu všeobecnej (aktuálnej) hodnoty vozidla a rozsahu nákladov na opravu je nevyhnutné si zabezpečiť fotodokumentáciu vozidla. Od tejto hodnoty je potom závislé napríklad aj zníženie hodnoty vozidla vplyvom nehody.

Na určenie všeobecnej hodnoty vozidla musíme zobrať do úvahy jeho výbavu, ale aj jeho celkový stav. Aby ste poisťovni túto hodnotu preukázali, musíte zabezpečiť fotodokumentáciu nasledovného:

  • exteriér vozidla
  • interiér vozidla
  • technický preukaz
  • stav najazdených kilometrov
  • prípadne ďalšie dôkazy

Na uľahčenie tohto procesu sme pre vás pripravili návod na vypracovanie fotodokumentácie za účelom preukázania všeobecnej hodnoty vozidla (kapitola I.).

Následne je potrebná fotodokumentácia rozsahu poškodenia (kapitola II.), na základe ktorej je možné poisťovni preukázať rozsah nákladov na opravu. Ak vám poisťovňa určila niektoré diely vozidla na opravu, no oprava nie je možná, fotodokumentácia vám pomôže preukázať, že diely je potrebné vymeniť, čím vám doplatia poistné plnenie.

Nezabúdajte, že niektoré dôkazy je potrebné zabezpečiť ešte predtým, ako bude vozidlo opravené v servise. Ak ste fotodokumentáciu predtým neuskutočnili, je možné rozsah nákladov na opravu stanoviť aj zo zápisu o poškodení vozidla, ktorý vypracoval pracovník poisťovne pri obhliadke, kde sú rozpísané potrebné diely na opravu a výmenu.

Nakoľko niektoré nároky na poistné plnenie pri parciálnej škode sú závislé od všeobecnej hodnoty vozidla a niektoré od samotného rozsahu poškodenia, odporúčame nezanedbať ani jednu časť z návodu.

Dôkazy o dodatočných nákladoch na riešenie poistnej udalosti

Či už dodatočné náklady, ktoré ste uhradili pri parciálnej škode spočívajú v nákladoch na prenájom náhradného vozidla, či nákladoch na odťah vozidla, vždy si odložte doklady o úhrade, prípadne faktúry od týchto služieb, ktoré ste boli nútení využiť. Odporúčame vám uchovať si ich v digitálnej podobe (fotografia) pre prípad, že to bude potrebné. Nezabúdajte, že ako poškodená osoba ste povinní preukázať vaše nároky, čo nemusí byť vždy jednoduché.

Radi by ste si overili, či ste nič nezanedbali pri zabezpečovaní dôkazov? Dohodnite si s nami telefonickú konzultáciu ešte dnes a spoločne si prejdeme, či dôkazy vo vašom prípade budú dostatočné na preukázanie všetkých vašich nárokov.

Odškodnenie po dopravnej nehode

Aké má poisťovňa zákonné lehoty? Krátila vám poisťovňa plnenie alebo plnenie zamietla? Využite naše skúsenosti, ktoré sme za viac ako sedem rokov nazbierali. Konzultujte s nami vašu poistnú udalosť a predíďte zamietnutiu poistného plnenia. Dodali ste všetky požadované dokumenty, no poisťovňa doteraz udalosť neukončila a nevyplatila vás? Prezradíme vám informácie, ktoré vám v poisťovni nepovedia. Vyplatila vám poisťovňa odškodnenie, s ktorým nie ste spokojný? Takéto problémy riešime každodenne. Obráťte sa na nás a spoločne poisťovňu donútime, aby poistné plnenie doplatila.

Odškodnenie po dopravnej nehode

Aké má poisťovňa zákonné lehoty? Krátila vám poisťovňa plnenie alebo plnenie zamietla? Využite naše skúsenosti, ktoré sme za viac ako sedem rokov nazbierali. Konzultujte s nami vašu poistnú udalosť a predíďte zamietnutiu poistného plnenia. Dodali ste všetky požadované dokumenty, no poisťovňa doteraz udalosť neukončila a nevyplatila vás? Prezradíme vám informácie, ktoré vám v poisťovni nepovedia. Vyplatila vám poisťovňa odškodnenie, s ktorým nie ste spokojný? Takéto problémy riešime každodenne. Obráťte sa na nás a spoločne poisťovňu donútime, aby poistné plnenie doplatila.


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *