ZABEZPEČENIE DÔKAZOV PRI TOTÁLNEJ ŠKODE

Audio úvod vegenerovaný pomocou AI

Nevyhnutnou podmienkou na úhradu poistného plnenia, prípadne na jeho doplatenie, je v prvom rade preukázanie nesprávneho výpočtu poisťovne, ktorý často spočíva v zle stanovenej všeobecnej hodnote vozidla.

V tomto článku si povieme, aké dôkazy je potrebné získať za účelom preukázania vyššej všeobecnej hodnoty, akým spôsobom ich viete získať a ako vám vieme pomôcť a zaručiť, že na základe dôkazov poisťovňa doplatí, čo doplatiť má.

Aké dôkazy si zabezpečiť na preukázanie vyššej všeobecnej hodnoty vozidla?

Tak ako sme spomínali v článku Ako je vypočítaná všeobecná hodnota vozidla, na všeobecnú hodnotu vplýva ako výbava, tak celkový stav vozidla. Za týmto účelom je nevyhnutné, aby ste si zabezpečili fotografie exteriéru a interiéru, technického preukazu (tzv. veľký TP), stav najazdených kilometrov a ďalšie dôkazy. Ide totiž o jediný spôsob, ako poisťovni preukázať vyššiu hodnotu vášho vozidla.

Pripravili sme pre vás návod na vypracovanie fotodokumentácie (kapitola I.), za účelom preukázania všeobecnej hodnoty vozidla. Využitím tohto návodu dokážete poisťovni preukázať vyššiu všeobecnú hodnotu vozidla ako tú, ktorú stanovila.

Treba poznamenať, že rozsah poškodenia, ktorý vznikol pri poistnej udalosti nemá vplyv na jeho všeobecnú hodnotu. To, že vozidlo bude na fotkách poškodené, nevplýva na jeho všeobecnú hodnotu pred vznikom škody, ktorá vám má byť zo strany poisťovateľa uhradená.

Nezabúdajte, že všetky dôkazy je potrebné si zabezpečiť ešte predtým, ako vrak vozidla odpredáte.

Ak chcete vozidlo predať

Ak by ste radi vrak vozidla odpredali, prípadne chceli využiť našu službu dražby vraku vozidla  v ktorej viete za vrak získať viac ako v poisťovni, je nevyhnutné zdokumentovať aj rozsah poškodenia. V našom návode na vypracovanie fotodokumentácie v kapitole II. nájdete presný postup, čo všetko treba zdokumentovať.

Dôkazy o dodatočných nákladoch na riešenie poistnej udalosti

Či už dodatočné náklady, ktoré ste uhradili pri totálnej škode spočívajú v nákladoch na prenájom náhradného vozidla, nákladoch na obstaranie nového vozidla, prípadne iných nákladoch, vždy si odložte doklady o úhrade, prípadne faktúry od iných služieb, ktoré ste využili. V ideálnom prípade si ich uchovajte v digitálnej podobe (napr. ako fotografiu, či scan) pre prípad, že to bude potrebné. Nezabúdajte na to, že ako poškodená osoba ste povinný preukázať vaše nároky, čo nemusí vždy byť jednoduché, navyše v poisťovni sú zvyknutí spochybňovať každý detail, aby nemuseli vyplatiť ani o euro naviac.

Stačia tri kliknutia a dozviete sa čo Vám v Poisťovni nepovedia.

Sprievodca Škodou

Zabezpečíme dôkazy za vás

Ak vám poisťovňa krátila alebo úplne zamietla poistné plnenie a vy sa necítite sebaisto v preukazovaní svojej pravdy voči poisťovni, neváhajte nás kontaktovať.

Väčšina z našich klientov si vyberie možnosť, aby sme zabezpečili dôkazy a to najmä fotodokumentáciu vozidla za nich.

Dôkladne zabezpečíme každý jeden dôkaz tak, aby vaše tvrdenia o skutočnej hodnote vozidla v poisťovni obstáli a aby sa nestalo, že budú spochybňované.

Objednajte si konzultáciu, povedzte nám o svojom probléme viac a my vám poskytneme riešenie.

Konzultuje Vašu poistnú udalosť
s nami

Juraj Repčok , konateľ

Konzultujte Vašu poistnú udalosť s nami

Scroll to Top