Zabezpečenie dôkazov pri totálnej škode

Nevyhnutnou podmienkou na úhradu poistného plnenia, prípadne na doplatenie poistného plnenia je v prvom rade preukázanie nesprávneho výpočtu poisťovne. Pri totálnej škode je najčastejším problémom zlé stanovenie všeobecnej hodnoty vozidla zo strany poisťovne.

Aké dôkazy si zabezpečiť na preukázanie vyššej všeobecnej hodnoty vozidla?

Ako sme písali v článku Ako je vypočítaná všeobecná hodnota vozidla – na všeobecnú hodnotu vplýva ako výbava vozidla, tak celkový stav vozidla. Za týmto účelom je nevyhnutné, aby ste si zabezpečili fotografie exteriéru a interiéru vozidla, technického preukazu (tzv. veľký TP), stav najazdených kilometrov a ďalšie dôkazy, ktoré sú jediným spôsobom, ako poisťovni preukázať vyššiu hodnotu Vášho vozidla.

Za týmto účelom sme pre Vás spracovali návod na vypracovanie fotodokumentácie (kapitola I.), za účelom preukázania všeobecnej hodnoty vozidla, podľa ktorého je potom následne možné preukázať poisťovni vyššiu všeobecnú hodnotu vozidla ako tá, ktorá bola stanovená.

Treba poznamenať, že rozsah poškodenia, ktorý vznikol pri poistnej udalosti nemá vplyv na jeho všeobecnú hodnotu, takže to, že vozidlo bude na fotkách poškodené, nevplýva na jeho všeobecnú hodnotu pred vznikom škody, ktorá Vám má byť zo strany poisťovateľa uhradená.

Nezabúdajte, že všetky dôkazy je potrebné si zabezpečiť ešte predtým, ako vrak vozidla odpredáte.

Ďalšie dôkazy o stave vozidla

V prípade, ak chcete vrak vozidla odpredať, prípadne využiť našu službu Dražby vraku vozidla, je nevyhnutné zdokumentovať aj rozsah poškodenia, ktorý taktiež nájdete v návode na vypracovanie fotodokumentácie, v ktorom v kapitole II. nájdete presný postup, čo všetko treba zdokumentovať.

Dôkazy o dodatočných nákladoch na riešenie poistnej udalosti

Či už dodatočné náklady, ktoré ste uhradili pri totálnej škode spočívajú v nákladoch na prenájom náhradného vozidla, nákladov na obstaranie nového/ojazdeného vozidla, prípadne iných nákladoch, vždy si odložte doklady o úhrade, prípadne faktúry od týchto služieb, ktoré ste využili. Ideálne si ich uchovajte v digitálnej podobe (napr. ako fotografiu) pre prípad, že to bude potrebné. Nezabúdajte na to, že Vy, ako poškodená osoba ste povinný preukázať Vaše nároky, čo nemusí byť vždy jednoduché.
Chcete si overiť, či ste nič nezanedbali pri zabezpečovaní dôkazov? Dohodnite si  telefonickú konzultáciu a spoločne si prejdeme, či dôkazy vo Vašom prípade budú dostatočné na preukázanie všetkých Vašich nárokov.

Odškodnenie po dopravnej nehode

Aké má poisťovňa zákonné lehoty? Krátila Vám poisťovňa plnenie alebo plnenie zamietla? Využite aj Vy moje skúsenosti, ktoré som za 7 rokov nazbieral. Konzultujte so mnou svoju poistnú udalosť a predíďte zamietnutiu poistného plnenia. Dodali ste poisťovni všetky vyžadované dokumenty, no poisťovňa nie a nie udalosť ukončiť a vyplatiť? Prezradím Vám informácie, ktoré Vám v poisťovni nepovedia... Vyplatila Vám poisťovňa odškodnenie, s ktorým nie ste spokojný? Takéto problémy riešim každodenne. Obráťte sa na mňa a spoločne poisťovňu donúťme, aby poistné plnenie doplatila.

Odškodnenie po dopravnej nehode

Aké má poisťovňa zákonné lehoty? Krátila Vám poisťovňa plnenie alebo plnenie zamietla? Využite aj Vy moje skúsenosti, ktoré som za 7 rokov nazbieral. Konzultujte so mnou svoju poistnú udalosť a predíďte zamietnutiu poistného plnenia. Dodali ste poisťovni všetky vyžadované dokumenty, no poisťovňa nie a nie udalosť ukončiť a vyplatiť? Prezradím Vám informácie, ktoré Vám v poisťovni nepovedia... Vyplatila Vám poisťovňa odškodnenie, s ktorým nie ste spokojný? Takéto problémy riešim každodenne. Obráťte sa na mňa a spoločne poisťovňu donúťme, aby poistné plnenie doplatila.


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *