CENNÍK SLUŽIEB

Služby pri vymáhaní poistného plnenia (súdne / mimosúdne)

 • Telefonická konzultácia poistných udalostí – 9,99 EUR / neobmedzene 1 udalosť (viac)
 • Zastupovanie pri vymáhaní poistného plnenia: 15% – 25% z prijatého plnenia v závislosti od náročnosti prípadu
 • Odkúpenie pohľadávok – vyplatíme vám až do 80%
 • Asistencia pri predaji havarovaného vozidla – 295,00 EUR (viac)

Služby autopožičovne pri poistných udalostiach

 • Náhradné vozidlo pri poistnej udalosti od 0,99 EUR/deň (viac)
 • Odovzdanie alebo prebratie náhradného vozidla mimo našej prevádzky 49,99 EUR
 • Odovzdanie alebo prebratie náhradného vozidla v našej prevádzke 0,00 EUR

Služby autoservisu

 • 1 hodina práce 60,00 EUR
 • Likvidácia poškodených dielov 5,00 EUR/kus
 • Sprístupnenie vozidla pre účely obhliadky/doobhliadky 60,00 EUR/kus
 • Vypracovanie kalkulácie nákladov na opravu: 1,5% z vykalkulovanej sumy (min. 50,00 EUR)

Služby parkovacích služieb

 • Uskladnenie vozidla po havárii 12,00 EUR/deň (vrátane čakania na vykonanie obhliadky/doobhliadky zo strany poisťovne)
 • Plachtovanie vozidla 25,00 EUR
 • Plachta na vozidlo (zapožičanie) 25,00 EUR (počas celej doby bez ohľadu na dĺžku parkovania)

Dražba havarovaných vozidiel

 • Odmena pre nás je vypočítaná, ako polovica rozdielu medzi hodnotou vraku stanovenou poisťovňou a tým, za čo sa vozidlo vydraží v našej dražbe.
  • Ak poisťovňa stanoví hodnotu vraku na 5 000 EUR a vydraží sa u nás za 6 000 EUR, naša odmena bude polovica z 1 000 EUR, čiže 500 EUR.

Ostatné služby

 • Dohodou

Nie sme platcami DPH!