Cenník

Služby pri vymáhaní poistného plnenia (súdne / mimosúdne)

Telefonická konzultácia poistných udalostí
bezplatne

neobmedzene 1 udalosť

Zastupovanie pri vymáhaní poistného plnenia
z PZP vinníka

z prijatého plnenia v závislosti od náročnosti prípadu

Odkúpenie pohľadávok
z PZP vinníka
Asistencia pri predaji havarovaného vozidla
z PZP vinníka

Služby autoservisu

1 hodina práce
z PZP vinníka
Likvidácia poškodených dielov
z PZP vinníka
Vypracovanie kalkulácie nákladov na opravu
z PZP vinníka

Parkovanie

Uskladnenie vozidla po havárii
z PZP vinníka

vrátane čakania na vykonanie obhliadky/doobhliadky zo strany poisťovne

Plachtovanie vozidla
z PZP vinníka

(počas celej doby bez ohľadu na dĺžku parkovania)

Plachta na vozidlo (zapožičanie)
z PZP vinníka

(počas celej doby bez ohľadu na dĺžku parkovania)

Dražba vozidiel

Dražba Vozidla
50 % z rozdielu

Polovica rozdielu medzi hodnotou vraku stanovenou poisťovňou a tým, za čo sa vozidlo vydraží v našej dražbe. Ak poisťovňa stanoví hodnotu vraku na 5 000 EUR a vydraží sa u nás za 6 000 EUR, naša odmena bude polovica z 1 000 EUR, čiže 500 EUR.

Konzultácia poistnej udalosti

Konzultuje Vašu poistnú udalosť
s nami

Juraj Repčok , konateľ

Konzultujte Vašu poistnú udalosť s nami

Scroll to Top