Čo je to amortizácia a ktoré poisťovne ju uplatňujú?

Amortizácia predstavuje postupné znížovanie hodnoty majetku vplyvom starnutia a jeho používania. Na výšku amortizácie pri vozidlách vplýva jeho vek a počet najazdených kilometrov.

Ktoré poisťovne uplatňujú amortizáciu?

V rámci vlastného prieskumu sme do viacerých poisťovní, ktoré poskytujú poistenie PZP na našom území, zaslali jednoduchý dotaz, kde sme sa pýtali, či odpočítavajú amortizáciu z poistných plnení vyplácaných z PZP. Odpovede nás zaskočili.

Podľa vyjadrení poisťovní, by mali na Slovensku pôsobiť iba dve poisťovne, ktoré v dnešnej dobe amortizáciu z povinného zmluvného poistenia odpočítavajú. Porovnajme si však vyjadrenia so skutočnosťou.

Podľa UNIQA poisťovne amortizáciu z plnení pri PZP neodpočítavajú. Ako ste však mali možnosť vidieť, nášmu klientovi amortizáciu z PZP poisťovňa odpočítala.

Allianz – Slovenská poisťovňa vyhlásila, že od 1.12.2013 amortizáciu prestane uplatňovať. Tu sa ale naskytá otázka, či poškodeným účastníkom dopravnej nehody pred týmto dátumom nekrátila poistné plnenie o amortizáciu neoprávnene. Predsa v zmysle zákona o PZP sa uhrádza škoda, ktorá poškodenému na jeho vozidle vznikla, pričom výška škody je vždy „iba jedna“ a nie je závislá od toho, ako sa vedenie poisťovne rozhodne.

Z vyjadrenia Komunálnej poisťovne vyplýva, že amortizáciu z PZP tiež neodpočítavajú. Podobnú odpoveď sme dostali aj od poisťovne Generali a ČSOB poisťovne.

Pre korektnosť uvádzame, že uvedená otázka bola poisťovniam zaslaná v marci 2018, pričom je možné, že do dnešného dňa sa mohli podmienky poisťovní zmeniť.

Rozdiel medzi PZP a havarijným poistením

Aj pri otázke ohľadom amortizácie je rozdiel, či si uplatňujete škodu z PZP vinníka alebo zo svojho havarijného poistenia. Z PZP sa totiž uhrádza škoda v zmysle zákona a z havarijného poistenia iba to, čo bolo dohodnuté v poistnej zmluve a v zmysle všeobecných poistných podmienok. Pre viac informácií navštívte článok Ako sa vyhnúť amortizácií pri plneniach z PZP?

Čo hovorí na amortizáciu súdna prax?

Amortizáciu nie je možné odpočítavať z poistného plnenia, nakoľko poškodenému účastníkovi je takáto oprava vnútená a nie je možné poškodenú osobu znevýhodňovať tým, že sa na ňu prenesie bremeno úhrady časti nákladov. Okrem toho treba poznamenať, že vozidlo, ktoré bolo poškodené a opravené, má vždy nižšiu trhovú hodnotu, ako vozidlo, ktoré poškodené nikdy nebolo. Viac sa dočítate v článku Zníženie hodnoty vozidla vplyvom nehody.

Výnimky

Musíme však dať poisťovni za pravdu a súhlasiť s ňou v prípade odpočítania amortizácie od poistného plnenia pri dieloch, ktoré podliehajú opotrebeniu a sú takzvaným spotrebným materiálom vo vozidle. Ako príklad môžme uviesť brzdové platničky, olej, filtre a podobne. Pri uplatňovaní amortizácie treba rozlišovať medzi dielmi, ktoré sa za celú životnosť vozidla nemenia, ako je napríklad karoséria vozidla, a dielmi, ktoré sa časom bežne menia.

V prípade, ak vám poisťovňa odpočítala z poistného plnenia amortizáciu, dohodnite si s nami bezplatnú telefonickú konzultáciu ešte dnes a spoločne sa pozrieme na to, či konala oprávnene.

Odškodnenie po dopravnej nehode

Aké má poisťovňa zákonné lehoty? Krátila vám poisťovňa plnenie alebo plnenie zamietla? Využite naše skúsenosti, ktoré sme za viac ako sedem rokov nazbierali. Konzultujte s nami vašu poistnú udalosť a predíďte zamietnutiu poistného plnenia. Dodali ste všetky požadované dokumenty, no poisťovňa doteraz udalosť neukončila a nevyplatila vás? Prezradíme vám informácie, ktoré vám v poisťovni nepovedia. Vyplatila vám poisťovňa odškodnenie, s ktorým nie ste spokojný? Takéto problémy riešime každodenne. Obráťte sa na nás a spoločne poisťovňu donútime, aby poistné plnenie doplatila.

Odškodnenie po dopravnej nehode

Aké má poisťovňa zákonné lehoty? Krátila vám poisťovňa plnenie alebo plnenie zamietla? Využite naše skúsenosti, ktoré sme za viac ako sedem rokov nazbierali. Konzultujte s nami vašu poistnú udalosť a predíďte zamietnutiu poistného plnenia. Dodali ste všetky požadované dokumenty, no poisťovňa doteraz udalosť neukončila a nevyplatila vás? Prezradíme vám informácie, ktoré vám v poisťovni nepovedia. Vyplatila vám poisťovňa odškodnenie, s ktorým nie ste spokojný? Takéto problémy riešime každodenne. Obráťte sa na nás a spoločne poisťovňu donútime, aby poistné plnenie doplatila.


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *