Čo je to amortizácia?

Amortizácia je postupné znižovanie hodnoty majetku vplyvom starnutia, prípadne používania. Pri vozidlách je amortizácia tým vyššia, čím je vozidlo staršie a čím má viac najazdených kilometrov.

Ktoré poisťovne uplatňujú amortizáciu?

Oslovili sme niekoľko poisťovní, ktoré poskytujú poistenie PZP s otázkou, či ich poisťovňa odpočítava amortizáciu z poistných plnení vyplácaných z PZP. Podľa vyjadrení poisťovní, ktoré sme oslovili, to vyzerá tak, že na Slovensku sú iba dve poisťovne, ktoré v dnešnej dobe amortizáciu z povinného zmluvného poistenia odpočítavajú. Zaujímavé ale následne bolo porovnávanie vyjadrení poisťovní so skutočnosťou.

Napríklad podľa vyjadrenia UNIQA poisťovne amortizáciu z plnení pri PZP neodpočítavajú, ale riešil sme prípady, kedy poškodeným osobám bolo práve z tejto poisťovne odpočítaná čiastka z poistného plnenia, ktorej názov bol práve spomínaná amortizácia.

Allianz – Slovenská poisťovňa vyhlásila, že od 1.12.2013 amortizáciu prestane uplatňovať. Tu sa ale naskytá otázka, či poškodeným účastníkom dopravnej nehody pred týmto dátumom nekrátila poistné plnenie o amortizáciu neoprávnene. Predsa v zmysle zákona o PZP sa uhrádza škoda, ktorá poškodenému na jeho vozidle vznikla, pričom výška škody je vždy „iba jedna“ a nie je závislá od toho, ako sa vedenie poisťovne rozhodne.

Z vyjadrenia Komunálnej poisťovne vyplýva, že amortizáciu z PZP tiež neodpočítavajú. Podobnú odpoveď sme dostali aj od poisťovne Generali a ČSOB poisťovne.

Na druhej strane Union poisťovňa amortizáciu stále pri poistných plneniach z PZP uplatňuje, presne tak, ako aj Wüstenrot  poisťovňa.

Pre úplnosť a korektnosť uvádzame, že uvedená otázka bola poisťovniam zaslaná v 03/2018, pričom je možné, že do dnešného dňa sa mohli odpovede poisťovní zmeniť.

Rozdiel medzi PZP a havarijným poistením

Aj pri otázke ohľadom amortizácie je rozdiel, či si uplatňujete škodu z PZP vinníka alebo zo svojho havarijného poistenia, nakoľko z PZP sa uhrádza škoda v zmysle zákona a z havarijného poistenia iba to, čo ste si dohodli v poistnej zmluve a v zmysle všeobecných poistných podmienok k zmluve.

Čo hovorí na amortizáciu súdna prax?

Tá má v tom jasno. Amortizáciu nie je možné odpočítavať z poistného plnenia, nakoľko poškodenému účastníkovi je takáto oprava vnútená a nie je možné teda poškodenú osobu znevýhodňovať tým, že sa na ňu prenesie bremeno úhrady časti nákladov. Okrem toho treba poznamenať, že vozidlo, ktoré bolo poškodené a opravené, má vždy nižšiu trhovú hodnotu, ako vozidlo, ktoré poškodené nikdy nebolo, o čom sa dočítate viac v článku Zníženie hodnoty vozidla vplyvom nehody

Výnimky

Aj keď vždy stojíme na Vašej strane, čiže na strane poškodených osôb, musíme dať poisťovni za pravdu a súhlasiť s nimi v prípade odpočítania amortizácie od poistného plnenia pri tých dieloch, ktoré podliehajú opotrebeniu a sú takzvaným spotrebným materiálom vo vozidle, ako napríklad brzdové platničky, olej, filtre a pod. Pri uplatňovaní amortizácie treba rozdeľovať diely, ktoré sa za celú životnosť vozidla nemenia, napríklad karoséria vozidla, a diely, ktoré sa bežne počas životnosti vozidla menia, ako sú spomínané brzdy, kvapaliny vozidla a pod.

V prípade, ak Vám poisťovňa odpočítala z poistného plnenia amortizáciu, dohodnite si bezplatnú telefonickú konzultáciu a spoločne sa pozrieme na to, či tak poisťovňa spravila oprávnene.

Odškodnenie po dopravnej nehode

Aké má poisťovňa zákonné lehoty? Krátila Vám poisťovňa plnenie alebo plnenie zamietla? Využite aj Vy moje skúsenosti, ktoré som za 7 rokov nazbieral. Konzultujte so mnou svoju poistnú udalosť a predíďte zamietnutiu poistného plnenia. Dodali ste poisťovni všetky vyžadované dokumenty, no poisťovňa nie a nie udalosť ukončiť a vyplatiť? Prezradím Vám informácie, ktoré Vám v poisťovni nepovedia... Vyplatila Vám poisťovňa odškodnenie, s ktorým nie ste spokojný? Takéto problémy riešim každodenne. Obráťte sa na mňa a spoločne poisťovňu donúťme, aby poistné plnenie doplatila.

Odškodnenie po dopravnej nehode

Aké má poisťovňa zákonné lehoty? Krátila Vám poisťovňa plnenie alebo plnenie zamietla? Využite aj Vy moje skúsenosti, ktoré som za 7 rokov nazbieral. Konzultujte so mnou svoju poistnú udalosť a predíďte zamietnutiu poistného plnenia. Dodali ste poisťovni všetky vyžadované dokumenty, no poisťovňa nie a nie udalosť ukončiť a vyplatiť? Prezradím Vám informácie, ktoré Vám v poisťovni nepovedia... Vyplatila Vám poisťovňa odškodnenie, s ktorým nie ste spokojný? Takéto problémy riešim každodenne. Obráťte sa na mňa a spoločne poisťovňu donúťme, aby poistné plnenie doplatila.


1 Comment

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *