NÁHRADNÉ VOZIDLO

Požičajte si od nás náhradné vozidlo bez nutnosti zloženia depozitu a za zvýhodnené ceny pri poistnej udalosti.

Neriskujte, že vám poisťovňa neuhradí náklady za náhradné vozidlo. Všetky papierovačky, ako aj uplatnenie nároku proti poisťovni vybavíme za vás.

Vozidlo vám bude odovzdané pri vašom dome, servise alebo zamestnaní.

Mali ste požičané náhradné vozidlo od lokálnej autopožičovne, ale poisťovňa vám odmietla tieto náklady preplatiť?

Obráťte sa na nás a vo vašom prípade a získame aj pre vás poistné plnenie za náhradné vozidlo, ktoré vám poisťovňa nevyplatila.

Nenechajte tieto peniaze prepadnúť v prospech poisťovne.