Prenájom náhradného vozidla pri parciálnej škode

V prípade, že ste mali nehodu a poisťovňa škodu na vozidle označila ako parciálnu škodu, máte nárok na prenájom náhradného vozidla.

  • Aké vozidlo vám poisťovňa akceptuje a preplatí?
  • Na ako dlho si dokážete vozidlo prenajať?
  • Aký je rozdiel medzi PZP a havarijným poistením pri prenajímaní náhradného vozidla?

Aké náhradné vozidlo vám poisťovňa preplatí?

V zásade platí, že náhradné vozidlo pri parciálnej škode poisťovňa preplatí v plnej výške za predpokladu, že sa jedná o porovnateľné vozidlo, čiže vozidlo v takej triede, aké vám bolo poškodené. Poisťovňa by vám mala akceptovať aj náhradné vozidlo nižšej triedy, ako to, ktoré vám bolo poškodené.

Dĺžka prenájmu náhradného vozidla pri parciálnej škode

Na základe našich skúseností vieme, že poisťovňa by vám mala bez väčších komplikácii uhradiť náhradné vozidlo pri parciálnej škode vo výške, ktorá zodpovedá dĺžke opravy. To znamená, že na základe toho, koľko hodín opravy je potrebné na opravu poškodenia, toľko dní vám budú akceptovať zapožičanie náhradného vozidla, pričom sa predpokladá, že pracovný čas v servise je osem hodín. Ak bude napríklad potrebných osem hodín na opravu vozidla v zmysle kalkulácie, ktorá je vypracovaná podľa normovaných hodín výrobcom, poisťovňa vám preplatí jeden deň.

Každá poisťovňa však pristupuje k výpočtom inač. Niektoré poisťovne častokrát nezohľadňujú objektívne prekážky, technologické povinné prestávky, prípadne vyťaženosť servisu a personálne kapacity servisu. Každý prípad náhradného vozidla treba posudzovať individuálne.

Rozdiel medzi PZP a havarijným poistením pri prenajatí náhradného vozidla

Tak ako aj pri výpočte výšky poistného plnenia, tak aj pri náhradnom vozidle platí, že je rozdiel, či si uplatňujete tieto nároky zo svojho havarijného poistenia, alebo z PZP vinníka.

Pri PZP sa vám má dostať úhrada skutočnej škody, čiže všetky náklady, ktoré boli potrebné na to, aby ste si zachovali rovnaký životný štandard a váš život bol čo najmenej ovplyvnený vzniknutou poistnou udalosťou. Z uvedeného vyplýva, že nároky na náhradné vozidlo musia byť vyplatené od dňa vzniku poistnej udalosti až do doby, kedy ste si vy, ako poškodená osoba boli schopný prevziať vozidlo zo servisu po jeho oprave.

Pri havarijnom poistení máte nárok na úhradu nákladov za náhradné vozidlo v zmysle všeobecných poistných podmienok, ktoré má každá poisťovňa rôzne.

Odpočet prevádzkových nákladov

Aby poisťovňa ušetrila, je vysoká pravdepodobnosť, že vám odpočíta tzv. prevádzkové náklady za náhradné vozidlo. Jedná sa o čiastku, o ktorú by sa vám znížila hodnota vášho vozidla, keby ste rovnaký počet kilometrov najazdili na vozidle, ktoré je vo vašom vlastníctve.

Spoločne s vami bojujeme za to, aby sa vám dostalo to, na čo máte v zmysle zákona nárok, čiže úhradu skutočnej škody. Avšak, odpočet týchto nákladov poisťovňou je správny postup. Keby nedošlo k takémuto odpočtu, skutočne by ste získali viac, ako to, na čo máte nárok. Predstavte si situáciu, že na náhradnom vozidle, ktorého prenájom zaplatí poisťovňa, najazdíte 20 000 kilometrov. Keby ste taký istý počet kilometrov najazdili na svojom vozidle, znížila by sa jeho hodnota. Takto sa zníži hodnota majetku autopožičovne, čo poisťovňa zaplatí vo forme faktúry za prenájom náhradného vozidla.

Sporná môže akurát tak zostať výška odpočítaných prevádzkových nákladov. Výpočet je opäť komplikovaný, pretože okrem amortizácie vozidla, čiže zníženie technickej hodnoty vozidla, treba započítať aj zníženie všeobecnej hodnoty vozidla. Je to pokles hodnoty vozidla vplyvom plynutia času, čo pri dlhodobom prenájme (napríklad štyri mesiace) je už postrehnuteľné.

Nevyplatila vám poisťovňa všetky náklady na náhradné vozidlo, prípadne si chcete overiť správnosť výšky odpočítaných prevádzkových nákladov za náhradné vozidlo? Dohodnite si s nami bezplatnú konzultáciu a radi sa na váš prípad pozrieme.

Odškodnenie po dopravnej nehode

Aké má poisťovňa zákonné lehoty? Krátila vám poisťovňa plnenie alebo plnenie zamietla? Využite naše skúsenosti, ktoré sme za viac ako sedem rokov nazbierali. Konzultujte s nami vašu poistnú udalosť a predíďte zamietnutiu poistného plnenia. Dodali ste všetky požadované dokumenty, no poisťovňa doteraz udalosť neukončila a nevyplatila vás? Prezradíme vám informácie, ktoré vám v poisťovni nepovedia. Vyplatila vám poisťovňa odškodnenie, s ktorým nie ste spokojný? Takéto problémy riešime každodenne. Obráťte sa na nás a spoločne poisťovňu donútime, aby poistné plnenie doplatila.

Odškodnenie po dopravnej nehode

Aké má poisťovňa zákonné lehoty? Krátila vám poisťovňa plnenie alebo plnenie zamietla? Využite naše skúsenosti, ktoré sme za viac ako sedem rokov nazbierali. Konzultujte s nami vašu poistnú udalosť a predíďte zamietnutiu poistného plnenia. Dodali ste všetky požadované dokumenty, no poisťovňa doteraz udalosť neukončila a nevyplatila vás? Prezradíme vám informácie, ktoré vám v poisťovni nepovedia. Vyplatila vám poisťovňa odškodnenie, s ktorým nie ste spokojný? Takéto problémy riešime každodenne. Obráťte sa na nás a spoločne poisťovňu donútime, aby poistné plnenie doplatila.


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *