Prenájom náhradného vozidla pri parciálnej škode

V prípade, že ste mali nehodu a poisťovňa škodu na vozidle označila ako parciálnu škodu máte nárok na prenájom náhradného vozidla. Aké vozidlo Vám poisťovňa akceptuje a preplatí?

V zásade platí, že náhradné vozidlo pri parciálnej škode poisťovňa preplatí v plnej výške za predpokladu, že sa jedná o porovnateľné vozidlo,  čiže vozidlo v takej triede, ktoré Vám bolo poškodené. Poisťovňa Vám bez väčších problémov bude akceptovať aj náhradné vozidlo nižšej triedy, ako to, ktoré Vám bolo poškodené.

Dĺžka prenájmu náhradného vozidla pri parciálnej škode

Zo skúseností môžeme napísať, že poisťovne Vám bez väčších komplikácii uhradia náhradné vozidlo pri parciálnej škode vo výške, ktorá zodpovedá dĺžke opravy. To znamená, že koľko hodín opravy je potrebné na opravu poškodenia, toľko dní Vám budú akceptovať zapožičanie náhradného vozidla, pričom sa predpokladá, že pracovný čas v servise je 8 hodín. Takže ak bude potrebných 8 hodín na opravu vozidla v zmysle kalkulácie, ktorá je vypracovaná podľa normovaných hodín výrobcom, poisťovňa Vám preplatí 1 deň náhradného vozidla. Netreba to ale brať záväzne, stretli sme sa s rôznymi výpočtami zo strany poisťovne ohľadom dĺžky prenájmu. Niektoré poisťovne častokrát nezohľadňujú objektívne prekážky, prípadne technologické povinné prestávky, prípadne vyťaženosť servisu a personálne kapacity servisu. Z uvedeného preto vyplýva, že každý prípad náhradného vozidla treba posudzovať individuálne.

Rozdiel medzi PZP a havarijným poistením pri prenajatí náhradného vozidla

Tak ako aj pri výpočte výšky poistného plnenia, tak aj pri náhradnom vozidle platí, že je rozdiel, či si uplatňujete tieto nároky zo svojho havarijného poistenia, alebo z PZP vinníka.

Pri PZP sa Vám má dostať úhrada skutočnej škody, čiže všetky náklady, ktoré ste mali s tým, aby ste si zachovali rovnaký životný štandard a Váš život bol čo najmenej ovplyvnený vzniknutou poistnou udalosťou. Z uvedeného vyplýva, že nároky na náhradné vozidlo musia byť vyplatené odo dňa vzniku poistnej udalosti až do doby, kedy ste si Vy, ako poškodená osoba boli schopný prevziať vozidlo zo servisu po jeho oprave.

Pri havarijnom poistení máte nárok na úhradu nákladov za náhradné vozidlo v zmysle všeobecných poistných podmienok, ktoré má každá poisťovňa rôzne.

Odpočet prevádzkových nákladov

Poisťovne s obľubou šetria svoje finančné prostriedky, kde sa dá. Je vysoká pravdepodobnosť, že Vám odpočítajú tzv. prevádzkové náklady za náhradné vozidlo. Jedná sa o čiastku, o ktorú by sa Vám znížila hodnota Vášho vozidla, keby ste rovnaký počet kilometrov najazdili na vozidle, ktoré je vo Vašom vlastníctve.

Pred tým ako sa rozhorčíte nad takýmto postupom poisťovne, tak musíme uviesť, že my spoločne s Vami bojujeme za to, aby sa Vám dostalo to, na čo máte v zmysle zákona nárok, čiže úhradu skutočnej škody. Musíme dať v tomto smere poisťovni za pravdu, že odpočet týchto nákladov je správny postup. Keby nedošlo k takémuto odpočtu, tak by ste skutočne získali z poisťovne viac, ako to, na čo máte nárok. Predstavte si, že na náhradnom vozidle, ktorého prenájom zaplatí poisťovňa najazdíte 20 000 kilometrov. Keby ste taký istý počet kilometrov najazdili na svojom vozidle, znížila by sa jeho hodnota. Takto sa zníži hodnota majetku autopožičovne, čo poisťovňa zaplatí vo forme faktúry za prenájom náhradného vozidla.

Sporná môže akurát tak zostať výška odpočítaných prevádzkových nákladov. Výpočet je opäť komplikovaný, pretože okrem amortizácie vozidla, čiže zníženie technickej hodnoty vozidla, treba započítať aj zníženie všeobecnej hodnoty vozidla. Je to pokles hodnoty vozidla vplyvom plynutia času, čo pri dlhodobom prenájme (napríklad 4 mesiace) je už postrehnuteľné.
Nevyplatila Vám poisťovňa všetky náklady na náhradné vozidlo, prípadne si chcete overiť správnosť výšky odpočítaných prevádzkových nákladov za náhradné vozidlo? Dohodnite si bezplatnú konzultáciu a radi sa na Váš prípad pozrieme.

Odškodnenie po dopravnej nehode

Aké má poisťovňa zákonné lehoty? Krátila Vám poisťovňa plnenie alebo plnenie zamietla? Využite aj Vy moje skúsenosti, ktoré som za 7 rokov nazbieral. Konzultujte so mnou svoju poistnú udalosť a predíďte zamietnutiu poistného plnenia. Dodali ste poisťovni všetky vyžadované dokumenty, no poisťovňa nie a nie udalosť ukončiť a vyplatiť? Prezradím Vám informácie, ktoré Vám v poisťovni nepovedia... Vyplatila Vám poisťovňa odškodnenie, s ktorým nie ste spokojný? Takéto problémy riešim každodenne. Obráťte sa na mňa a spoločne poisťovňu donúťme, aby poistné plnenie doplatila.

Odškodnenie po dopravnej nehode

Aké má poisťovňa zákonné lehoty? Krátila Vám poisťovňa plnenie alebo plnenie zamietla? Využite aj Vy moje skúsenosti, ktoré som za 7 rokov nazbieral. Konzultujte so mnou svoju poistnú udalosť a predíďte zamietnutiu poistného plnenia. Dodali ste poisťovni všetky vyžadované dokumenty, no poisťovňa nie a nie udalosť ukončiť a vyplatiť? Prezradím Vám informácie, ktoré Vám v poisťovni nepovedia... Vyplatila Vám poisťovňa odškodnenie, s ktorým nie ste spokojný? Takéto problémy riešim každodenne. Obráťte sa na mňa a spoločne poisťovňu donúťme, aby poistné plnenie doplatila.


1 Comment

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *