ODHALILI SME PRAKTIKY POISŤOVNÍ

Odhalili sme praktiky poisťovní

Podľa štatistík ročne dôjde k viac ako 100 000 poistných udalostí pri prevádzke motorového vozidla. Veľké percento poškodení vznikne práve na čelných sklách.

V prípade, že nemáte pripoistenie čelného skla a chcete, aby vám škodu preplatila poisťovňa, je nutné poznať vinníka poistnej udalosti, ktorý vám škodu spôsobil.

Mohlo sa však stať, že aj napriek tomu, že ste s vinníkom spísali správu o nehode, nárok ste nahlásili v poisťovni a vyplnili ste dotazníky, vám aj tak poisťovňa nárok na náhradu škody zamietla. Čo teraz?

V článku si povieme, prečo poisťovne odmietajú vyplatiť poistné plnenie pri výmene čelného skla a ako proti zamietnutiu bojovať.

V závere článku si priblížime, ako vám vieme pomôcť s vašimi nároky ak už máte sklo opravené, ale aj pokiaľ ste svoje čelné sklo opraviť ešte nedali.

Odletený kameň nemá pôvod v prevádzke

Prvým dôvodom prečo vám poisťovňa mohla zamietnuť náhradu škody je to, že podľa jej tvrdenia „škoda, ktorú spôsobí vymrštený kameň spod vozidla idúceho pred vami, nemá pôvod v prevádzke motorového vozidla, nakoľko kameň, ktorý škodu spôsobil nie je súčasťou vozidla“.

Podľa poisťovní sa tak povinné zmluvné poistenie nevzťahuje na škody, ktoré vymrštený kameň spôsobil.

Je to skutočne tak?

Dlhodobo bola táto otázka sporná. Národná banka Slovenska v roku 2013 však vydala stanovisko, v ktorom sa okrem iného píše:

„vymrštenie kameňa spod kolies iného motorového vozidla je okolnosť, ktorá má pôvod v prevádzke. Aj keď kameň nie je súčasťou motorového vozidla, bez pôsobenia otáčavého pohybu kolies idúceho motorového vozidla by kameň zostal na svojom mieste na ceste a k jeho vymršteniu a vzniku škody by nedošlo.“

Zdroj NBS

 

Neskôr k rovnakému záveru dospel aj Najvyšší súd Slovenskej republiky (Stanovisko občianskoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 3. júna 2014 Cpj 5/2014).

Sú poisťovne konečne povinné preplatiť každú jednu škodu na čelnom skle poškodenému?

Žiaľ, nie. Poisťovne si našli ďalší dôvod, vďaka ktorému nemusia poškodené čelné sklo preplatiť.

Príčinná súvislosť medzi udalosťou a vznikom škody

Druhým najčastejším dôvodom zamietnutia plnenia zo strany poisťovne je, že nie je preukázaná príčinná súvislosť medzi udalosťou a vznikom škody.

To znamená, že nie je preukázané, že kameň odletel práve z vozidla, ktoré šlo pred vami. Vy tak musíte niesť bremeno a poisťovni preukázať, že ten, ktorý škodu spôsobil, je naozaj ten, ktorého ste určili a spísali s ním správu o nehode.

Poisťovne často argumentujú tým, že vinník je do spísania správy o nehode donútený, pretože nie je možné, aby si vinník všimol v spätnom zrkadle, že kameň odskočil práve z kolies jeho vozidla.

Poisťovne podporujú svoje tvrdenia aj tým, že kameň je väčšinou príliš malý na to, aby si vinník niečoho všimol v spätnom zrkadle, alebo že vinník iba zlomok času pozerá za jazdy do spätného zrkadla a tak nemôže s určitosťou potvrdiť, že škoda bola spôsobená práve ním.

Okrem toho poisťovne zastávajú názor, že vodič auta idúceho pred vami nemá možnosť vnímať, že pneumatikou nabehol na kameň o priemere pár centimetrov a že tento kameň bol vymrštený do vášho čelného skla.

Ako proti tomu bojovať?

Pokiaľ máte videozáznam zo vzniku škody a je na ňom vidieť celý priebeh vzniku škody, vrátane EČV vozidla od ktorého kameň odskočil, je vysoká šanca, že sa k svojmu poistnému plneniu za rozbité čelné sklo dostanete bez väčších komplikácií.

Pokiaľ videozáznam nemáte, jedinou vašou záchranou v takomto prípade môže byť svedok, ktorý sedel vedľa vás ako spolujazdec. Svedka by ste mali uviesť aj v správe o nehode.

Z našich dlhoročných skúseností však vieme, že aj keď v aute poškodeného boli svedkovia, ktorí vedia dosvedčiť ako k škode došlo, poisťovne nezvyknú pristúpiť k výplate poistného plnenia, pretože neprejavujú veľkú dôveru „vašim“ svedkom.

Ak zvažujete podanie podnetu do NBS na postup poisťovne pri likvidácii vašej poistnej udalosti s nádejou, že vám NBS pomôže, musíme vás sklamať. Okrem toho, že budete čakať na vyjadrenie NBS zhruba 60 pracovných dní (3 mesiace), odpoveď, ktorú dostanete vás tiež nepoteší. NBS vám totiž oznámi, že nie je oprávnená rozhodovať spory medzi stranami a odkáže vás na príslušný súd.

Zvažujete súdny spor s poisťovňou?

Podľa našich interných štatistík je dĺžka trvania súdneho sporu o nevyplatené poistné plnenia za rozbité čelné sklo  616 dní (skoro 2 roky). Výdavky vynaložené na súdny spor zo strany poškodeného sú v priemere 260,05 EUR (súdny poplatok a trovy právneho zastúpenia). Ani pri uplatnení svojho nároku na súde žiaľ nemáte istotu, že súdny spor sa vám podarí vyhrať.

V prípade prehry súdneho sporu, budete musieť okrem vyššie uvedených nákladov zaplatiť aj trovy právneho zastúpenia protistrany (poisťovne), ktoré sú v rovnakej výške.

Ako vám vieme pomôcť ak už máte sklo vymenené a poisťovňa to zamietla?

Možným riešením je postúpenie (odpredanie) pohľadávky. Týmto krokom získate okamžitú finančnú kompenzáciu za nevyplatené poistné plnenie a to bez súdneho sporu a ďalších zbytočných nepríjemností.
Výhody postúpenia pohľadávky sú nasledovné:

  • Okamžitá finančná kompenzácia pre vás
     
  • Žiadne finančné náklady (neplatíte súdne trovy)
  • Žiadne čakanie na neistý výsledok
  • Žiadne riziko (vyplatíme vám škodu rovno pri podpise zmluvy)
  • Žiadna zodpovednosť (v prípade neúspechu neplatíte dodatočne nič)

 

Aj vašu pohľadávku odkúpime. Podmienkou je, aby vaša zamietnutá poistná udalosť, nebola staršia ako 2 roky a doručíte nám dokumenty k poistnej udalosti.
Po odkúpení pohľadávky vám v priebehu 14 dní vyplatíme dohodnutú sumu na váš účet a poistnú udalosť si už doriešime s poisťovňou na vlastné náklady a na vlastnú zodpovednosť.

Stačia tri kliknutia a dozviete sa čo Vám v Poisťovni nepovedia.

Nemáte ešte vymenené čelné sklo?

V tomto prípade odporúčame navštíviť v jednom z našich zmluvných autoservisov, kde vám bezplatne čelné sklo opravia.
Navyše počas doby opravy vám poskytneme bezplatne aj náhradné vozidlo a následne celú situáciu si na vlastné náklady a zodpovednosť doriešime priamo s poisťovňou.
Platí, že musíte mať podpísanú správu o nehode s vinníkom ktorou potvrdzuje, že je za poškodenie zodpovedný, a že poistná udalosť bude riešená z jeho PZP.

Čo k tomu potrebujete?

Jedinou podmienkou je, doručiť nám podpísanú správu o nehode.

Ako postupovať?

Pre objednanie výmeny čelného skla bezplatne v našich servisoch alebo v prípade záujmu o odkúpenie pohľadávky, nás prosím kontaktuje cez webový formulár alebo telefonicky.

Zanechajte nám kontakt !

Zavolajte alebo napíšte nám!

Scroll to Top