AKO POISŤOVNE URČUJÚ HODNOTU ZVYŠKOV VOZIDLA PRI TOTÁLNEJ ŠKODE

Audio úvod vegenerovaný pomocou AI

Tak ako pri výpočte všeobecnej hodnoty vozidla, aj pri určení zostatkovej hodnoty vozidla (vraku vozidla) vplýva viacero faktorov. Aké metódy môže poisťovňa  použiť na určenie zostatkovej hodnoty vozidla? Čo musíte určite urobiť pred odpredaním vraku? Ako získať čo najviac za váš vrak a čo robiť ak nedokážete predať vrak za sumu ktorú stanovila poisťovňa? Všetko a viac sa dozviete nižšie.

Metódy na určenie zostatkovej hodnoty vozidla

Poisťovne určujú hodnotu vraku vozidla dvomi metódami:

  • odhadom likvidátora
  • dražbou vozidla

V prípade, že je vozidlo staršie ako 10 rokov, poisťovne väčšinou stanovia hodnotu zvyškov odhadom. Ak má však vozidlo menej ako 10 rokov od prvej registrácie, zväčša prebehne dražba vozidla. Táto skutočnosť však nie je pravidlom, jedná sa skôr o subjektívne rozhodnutie likvidátora, ktoré je ovplyvnené samotnou hodnotou vozidla.

To, či vaše vozidlo dala poisťovňa na dražbu za účelom zistenia hodnoty vraku, zistíte v oznámení o poistnom plnení. Tam poisťovňa uvedie kontakt na osobu alebo spoločnosť, ktorú treba kontaktovať za účelom odkúpenia vraku vozidla. V prípade, že v oznámení o poistnom plnení, ktoré vám zaslala poisťovňa takýto odsek chýba, poisťovňa vrak vozidla na dražbu nedala a výška hodnoty vraku bola stanovená odhadom likvidátora.

Čo zabezpečiť pred odpredaním vraku vozidla

Pokiaľ už máte kupujúceho na váš vrak vozidla, či už prostredníctvom dražby cez poisťovňu, alebo ste si záujemcu našli sami, je nutné zabezpečiť si všetky dôkazy predtým, ako vozidlo odpredáte a nebudete sa už k nim viac vedieť dopracovať. Najdôležitejšie sú fotky exteriéru a interiéru .Tie sú nevyhnutné napríklad na preukázanie poisťovni, že všeobecná hodnota vozidla bola zo strany poisťovne stanovená nesprávne. 

Poradíme vám na čo pri zabezpečovaní dôkazov treba myslieť, alebo môžete využiť naše služby a my ich zaobstaráme za vás, viac informácií sa dozviete v článku Totálna škoda: Zabezpečenie dôkazov.

Čo s vrakom vozidla a ako zaň získať viac?

S vrakom vozidla viete naložiť nasledovne:

  • opraviť ho  (viac o téme prečo opraviť vozidlo o nás a nie cez zmluvný servis poisťovne v článku: Aké sú nevýhody zmluvných servisov
  • odpredať prostredníctvom sprostredkovaného kontaktu cez poisťovňu
  • predať ako celok cez inzertný portál alebo prostredníctvom AIDER dražby až do 40% výhodnejšie ako cez poisťovňu 
  • rozpredať na diely 

Ak sa rozhodnete vozidlo rozpredať na diely, odporúčame zobrať na vedomie, že ho musíte najskôr odhlásiť z evidencie na príslušnom dopravnom inšpektoráte. Na to potrebujete potvrdenie o jeho ekologickom spracovaní, ktoré vám ale vydajú iba v prípade, že vozidlo odovzdávate so všetkými dielmi, vrátane motora, prevodovky a nápravy, pričom musí obsahovať minimálne 90% hmotnosti, v akom bolo uvedené na trh.

Čo ak nedokážete predať vrak vozidla za sumu, ktorú stanovila poisťovňa?

V takom prípade je možné z poisťovne žiadať doplatok poistného plnenia (pomôžeme vám s doriešením situácie v poisťovni tak, aby ste získali všetko načo máte nárok). Berte však na vedomie, že predtým, ako vôbec budete kontaktovať poisťovňu za účelom doplatenia poistného plnenia, musíte svoj nárok preukázať. To, spoločne so zabezpečením dôkazov je individuálne a záleží od jednotlivých okolností. 

Objednajte si telefonickú konzultáciu a my vám poskytneme riešenia.

Konzultuje Vašu poistnú udalosť
s nami

9,99 €

Juraj Repčok , konateľ

Konzultujte Vašu poistnú udalosť s nami

Scroll to Top