Prenájom náhradného vozidla pri totálnej škode

V prípade, že ste mali nehodu a poisťovňa škodu na vozidle označila ako totálnu škodu, máte nárok na prenájom náhradného vozidla. Aké vozidlo vám však poisťovňa akceptuje a preplatí? Aké nároky máte pri PZP a aké pri havarijnom poistení? Čo je odpočet prevádzkových nákladov a ako sa počíta? To všetko a viac sa dozviete v tomto článku.

Preplatenie náhradného vozidla poisťovňou

Náhradné vozidlo vám pri totálnej škode poisťovňa preplatí v plnej výške ak:

  • sa jedná o porovnateľné vozidlo (trieda vozidla, ktoré bolo poškodené zodpovedá triede náhradného)
  • ste si prenajali vozidlo nižšej triedy

Našťastie, poisťovňa by vám mala bez väčších komplikácii uhradiť náklady na náhradné vozidlo do dňa, kedy vám zašlú informáciu o tom, že poistnú udalosť likvidujú ako totálnu škodu, čo znamená, že neodporúčajú opravu vozidla. Nejedná sa však o informáciu o ukončení likvidácie poistnej udalosti. Po doručení tohto oznámenia sa vám však môže vyskytnúť problém. Peniaze od poisťovne na účte ešte nemáte, a tak si nemáte ani za čo kúpiť nové, či ojazdené vozidlo. To vám môže značne skomplikovať život.

Rozdiel medzi PZP a havarijným poistením

Tak ako aj pri výpočte všeobecnej hodnoty vozidla pri totálnej škode, tak aj pri náhradnom vozidle platí, že je rozdiel, či si uplatňujete nároky zo svojho havarijného poistenia, alebo z PZP vinníka.

Pri PZP máte nárok na úhradu skutočnej škody. To znamená, žeby vám mala poisťovňa preplatiť všetky náklady, ktoré ste mali s tým, aby ste si zachovali rovnaký životný štandard. Nároky na náhradné vozidlo by tak mali byť vyplatené až do doby, kedy ste si vy, ako poškodená osoba mohli zakúpiť nové, či ojazdené vozidlo, čiže do doby vyplatenia poistného plnenia.

Pri havarijnom poistení máte nárok na úhradu nákladov za náhradné vozidlo v zmysle všeobecných poistných podmienok, ktoré má každá poisťovňa rôzne.

Odpočet prevádzkových nákladov

Treba však rátať s tým, že vám pravdepodobne poisťovňa odpočíta tzv. prevádzkové náklady za náhradné vozidlo. Jedná sa o čiastku, o ktorú by sa vám znížila hodnota vášho vozidla, keby ste rovnaký počet kilometrov najazdili na vozidle, ktoré je vo vašom vlastníctve.

Spoločne bojujeme s vami za to, aby sa vám dostalo to, na čo máte v zmysle zákona nárok, čiže úhradu skutočnej škody. Musíme však dať v tomto smere poisťovni za pravdu, že odpočet týchto nákladov je správny postup. Keby nedošlo k takémuto odpočtu, získali by ste z poisťovne viac, ako to, na čo máte nárok. Predstavte si, že na náhradnom vozidle, ktorého prenájom zaplatí poisťovňa, najazdíte 20 000 kilometrov. Keby ste rovnaký počet kilometrov najazdili na svojom vozidle, znížila by sa jeho hodnota, čiže hodnota vášho majetku. Takto sa zníži hodnota majetku autopožičovne, čo poisťovňa zaplatí vo forme faktúry za prenájom náhradného vozidla. Z uvedeného dôvodu odpočítavajú poisťovne prevádzkové náklady pri náhradnom vozidle.

Sporná však môže zostať výška odpočítaných prevádzkových nákladov. Výpočet je opäť komplikovaný, pretože okrem amortizácie vozidla, čiže zníženie technickej hodnoty vozidla, treba započítať aj zníženie všeobecnej hodnoty vozidla. Je to pokles hodnoty vozidla vplyvom plynutia času, čo pri dlhodobom prenájme (napríklad štyri mesiace) je už postrehnuteľné.

Nevyplatila vám poisťovňa všetky náklady na náhradné vozidlo, prípadne by ste si radi overili správnosť výšky odpočítaných prevádzkových nákladov? Dohodnite si s nami bezplatnú konzultáciu a radi sa na váš prípad pozrieme.

Odškodnenie po dopravnej nehode

Aké má poisťovňa zákonné lehoty? Krátila vám poisťovňa plnenie alebo plnenie zamietla? Využite naše skúsenosti, ktoré sme za viac ako sedem rokov nazbierali. Konzultujte s nami vašu poistnú udalosť a predíďte zamietnutiu poistného plnenia. Dodali ste všetky požadované dokumenty, no poisťovňa doteraz udalosť neukončila a nevyplatila vás? Prezradíme vám informácie, ktoré vám v poisťovni nepovedia. Vyplatila vám poisťovňa odškodnenie, s ktorým nie ste spokojný? Takéto problémy riešime každodenne. Obráťte sa na nás a spoločne poisťovňu donútime, aby poistné plnenie doplatila.

Odškodnenie po dopravnej nehode

Aké má poisťovňa zákonné lehoty? Krátila vám poisťovňa plnenie alebo plnenie zamietla? Využite naše skúsenosti, ktoré sme za viac ako sedem rokov nazbierali. Konzultujte s nami vašu poistnú udalosť a predíďte zamietnutiu poistného plnenia. Dodali ste všetky požadované dokumenty, no poisťovňa doteraz udalosť neukončila a nevyplatila vás? Prezradíme vám informácie, ktoré vám v poisťovni nepovedia. Vyplatila vám poisťovňa odškodnenie, s ktorým nie ste spokojný? Takéto problémy riešime každodenne. Obráťte sa na nás a spoločne poisťovňu donútime, aby poistné plnenie doplatila.


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *