Ako sa vyhnúť amortizácii pri plneniach z PZP?

  • Prečo poisťovne znížujú plnenia o amortizáciu?
  • Viete, ako sa takémuto zníženiu vyhnúť?
  • Aký pohľad má na to Najvyšší súd SR?

To, že poisťovne znižujú poistné plnenia o takzvanú amortizáciu pri škodových udalostiach na motorových vozidlách nie je žiadnou novinkou, ani tajomstvom.

Niektoré poisťovne už tzv. amortizáciu neodpočítavajú, vzhľadom na to, že sa nejedná o správny postup pri náhrade škody. Predsa sa aj v dnešnej dobe nájdu poisťovne, ktoré túto položku odpočítajú poškodenému z poistného plnenia.

V tomto článku si vysvetlíme, prečo by poisťovne amortizáciu odpočítavať nemali a poradíme vám, čo robiť v prípade, že nakoniec aj tak dôjde k zníženiu poistného plnenia o spomínanú amortizáciu.

Ktoré poisťovne dnes ešte odpočítavajú amortizáciu z poistných plnení? Spýtajte sa priamo odborníkov na poistné plnenie, či aj vo vašom prípade hrozí, že vám poisťovňa bude krátiť plnenie o amortizáciu. Navštívte sekciu opýtaj sa odborníka.

Amortizácia vs. zhodnotenie vozidla

Amortizácia je iba zaužívaným termínom, no správnejší výraz je zhodnotenie vozidla novými dielmi.

Zoberte si situáciu, kde máte deväť ročné vozidlo, ktorému bol poškodený predný nárazník. Tento nárazník mal pôvodne hodnotu 1 000 EUR. Po deviatich rokoch mu však hodnota klesla na 800 EUR, nakoľko už má svoj vek a vykazuje známky opotrebovania.

Servis vám na staré vozidlo namontuje nový nárazník, čím z pohľadu poisťovne došlo k zhodnoteniu vášho vozidla o 200 EUR. Pokiaľ by poisťovňa uhradila servisu plnú sumu, teda 1 000 EUR, vy by ste získali vyššie odškodnenie, ako vám bola reálne spôsobená škoda.

Kvôli takýmto situáciám poisťovne odpočítavajú z poistného plnenia zhodnotenie vozidla novými dielmi (tzv. amortizáciu), aby ste sa bezdôvodne neobohatili vplyvom škodovej udalosti.

Vy tak budete musieť doplatiť servisu rozdiel medzi plnením, ktoré poskytla poisťovňa, a celkovou sumou opravy, čiže 200 EUR, inak vám nemusí byť auto zo servisu vydané.

Iný pohľad na amortizáciu (zhodnotenie)

Zoberte si teraz situáciu, keď kupujete ojazdené auto. Obe autá sú rovnaké (značka, typ, motorizácia…), za tú istú cenu. Viete však, že jedno z nich bolo havarované (napr. menený predný nárazník) a druhé nebolo.

Ktoré auto by ste si kúpili?

Vzhľadom na to, že obe autá sú za rovnakú cenu, pravdepodobne by si každý zvolil nehavarované, na ktorom je nárazník pôvodný. Pokiaľ by však havarované vozidlo bolo za výhodnejšiu cenu, možno by ste zvážili jeho kúpu.

Na základe popísanej situácie vieme vyvodiť skutočnosť, že výmenou nárazníka sa nejedná o zhodnotenie vozidla, skôr o jeho znehodnotenie.

Čo hovorí súdna prax?

Podľa záveru odvolacieho súdu „…žalovaný a vedľajší účastník žalovaného nepreukázali, že vykonaním opravy havarovaného vozidla použitím nových náhradných dielov, by sa zvýšila majetková hodnota tohto vozidla. V konečnom dôsledku v zmysle právnej úpravy nemožno ani spravodlivo požadovať, aby žalobca, ktorý bol poškodený, zabezpečoval opravu vozidla iným spôsobom, než použitím nových náhradných dielov, ktoré smerujú len k odstráneniu následkov škodovej udalosti.“

Zdroj: Najvyšší súd Slovenskej republiky

Ktoré poisťovne ešte amortizáciu pri PZP odpočítavajú?

V rámci vlastného prieskumu sme do viacerých poisťovní, ktoré poskytujú poistenie PZP na našom území, zaslali jednoduchú otázku, kde sme sa pýtali, či odpočítavajú amortizáciu z poistných plnení vyplácaných z PZP. Odpovede nás zaskočili.

Podľa vyjadrení poisťovní, by mali na Slovensku pôsobiť iba dve poisťovne, ktoré v dnešnej dobe amortizáciu z povinného zmluvného poistenia odpočítavajú. Porovnajme si však vyjadrenia so skutočnosťou.

Podľa UNIQA poisťovne amortizáciu z plnení pri PZP neodpočítavajú. Ako ste však mali možnosť vidieť, nášmu klientovi amortizáciu z PZP poisťovňa odpočítala.

Allianz – Slovenská poisťovňa vyhlásila, že od 1.12.2013 amortizáciu prestane uplatňovať. Tu sa ale naskytá otázka, či poškodeným účastníkom dopravnej nehody pred týmto dátumom nekrátila poistné plnenie o amortizáciu neoprávnene. Predsa v zmysle zákona o PZP sa uhrádza škoda, ktorá poškodenému na jeho vozidle vznikla, pričom výška škody je vždy „iba jedna“ a nie je závislá od toho, ako sa vedenie poisťovne rozhodne.

Z vyjadrenia Komunálnej poisťovne vyplýva, že amortizáciu z PZP tiež neodpočítavajú. Podobnú odpoveď sme dostali aj od poisťovne Generali a ČSOB poisťovne.

Na druhej strane Union poisťovňa amortizáciu pri poistných plneniach z PZP uplatňuje, presne tak, ako aj Wüstenrot poisťovňa.

Výzva na doplatenie

Ako sa brániť v prípade, že vám poisťovňa znížila poistné plnenie o amortizáciu?

Prvým krokom je s poisťovňou komunikovať, ideálne písomne. Odporúčame napísať do poisťovne výzvu na doplatenie poistného plnenia. V nej uveďte, že vaše vozidlo vplyvom opravy, ktorá smerovala k odstráneniu následkov škodovej udalosti, nemala za následok zvýšenie hodnoty vozidla, práve naopak. Na základe tejto skutočnosti môžete vyzvať poisťovňu k doplateniu rozdielu medzi už vyplateným poistným plnením a celkovými nákladmi na opravu.

V prípade nejasností si s nami môžete dohodnúť telefonickú konzultáciu, kde vám radi pomôžeme s vaším prípadom.

Odškodnenie po dopravnej nehode

Aké má poisťovňa zákonné lehoty? Krátila vám poisťovňa plnenie alebo plnenie zamietla? Využite naše skúsenosti, ktoré sme za viac ako sedem rokov nazbierali. Konzultujte s nami vašu poistnú udalosť a predíďte zamietnutiu poistného plnenia. Dodali ste všetky požadované dokumenty, no poisťovňa doteraz udalosť neukončila a nevyplatila vás? Prezradíme vám informácie, ktoré vám v poisťovni nepovedia. Vyplatila vám poisťovňa odškodnenie, s ktorým nie ste spokojný? Takéto problémy riešime každodenne. Obráťte sa na nás a spoločne poisťovňu donútime, aby poistné plnenie doplatila.

Odškodnenie po dopravnej nehode

Aké má poisťovňa zákonné lehoty? Krátila vám poisťovňa plnenie alebo plnenie zamietla? Využite naše skúsenosti, ktoré sme za viac ako sedem rokov nazbierali. Konzultujte s nami vašu poistnú udalosť a predíďte zamietnutiu poistného plnenia. Dodali ste všetky požadované dokumenty, no poisťovňa doteraz udalosť neukončila a nevyplatila vás? Prezradíme vám informácie, ktoré vám v poisťovni nepovedia. Vyplatila vám poisťovňa odškodnenie, s ktorým nie ste spokojný? Takéto problémy riešime každodenne. Obráťte sa na nás a spoločne poisťovňu donútime, aby poistné plnenie doplatila.


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *