GENERALI SLEDOVANIE POISTNÝCH UDALOSTÍ: Ako si udržať kontrolu nad svojou poistnou udalosťou?

Audio úvod vegenerovaný pomocou AI

V tomto článku sa dozviete, čo znamenajú jednotlivé položky pri sledovaní stavu poistnej udalosti, na čo si dať pozor od nahlásenia až po ukončenie poistnej udalosti, ako zistíte, že sa poisťovňa chystá zamietnuť/krátiť poistné plnenie, ako vám vieme pomôcť aby vaša poistná udalosť prebehla hladko s čo najmenším dopadom na váš komfort.

 

Generali poisťovňa pri sledovaní poistnej udalosti, vás informuje iba stručne v 6 bodoch:

 1. PU čaká na registráciu 
 2. PU zaregistrovaná
 3. Čakanie dokladov 
 4. Doklady doložené – posudzovanie dokladov 
 5. Prebieha likvidácia PU
 6. PU ukončená

1. PU čaká na registráciu

Ide o prvý dôležitý krok v proces likvidácie poistnej udalosti. Poistnú udalosť ste nahlásili a poisťovňa momentálne overuje a registruje váš prípad. Forma nahlásenia môže byť napríklad formou webového formuláru, prípadne priamo na pobočke. Väčšinou poisťovne ale potrebujú písomné nahlásenie na ich tlačive s vlastnoručným podpisom oznamovateľa.

Hlásenie poisťovňa prijala, ale ešte neprebehla kontrola a schválenie zo strany poisťovne.

2. PU zaregistrovaná

Poisťovňa udalosť úspešne zaregistrovala. V tomto štádiu to pre vás môže znamenať len potvrdenie, že vaše hlásenie prijali. Generali vás následne bude informovať o ďalších krokoch, ktoré musíte podniknúť. Medzi kroky patrí najmä:

 • Doručenie potrebných dokumentov
 • Výber zmluvného servisu na opravu vozidla
 • Čakanie na obhliadku 

Tu buďte mimoriadne opatrný, pretože voľba zmluvného servisu, ktorý vám odporučí poisťovateľ, vôbec nie je zárukou bezproblémového ukončenia likvidácie poistnej udalosti zo strany Generali, článok pre viac informácií: Aké sú nevýhody zmluvných servisov.

3. Čakanie dokladov

Generali poisťovňa môže požadovať rôzne dokumenty na potvrdenie poistnej udalosti. Každú poistnú udalosť, aby bola likvidná (vyplatená), musíte poisťovateľovi oznámiť aj vy ako poškodená osoba, aj škodca, ktorý za škodu zodpovedá , ak tak škodca nespraví, skoro určite vám poisťovňa nevyplatí poistné plnenie.

4. Doklady doložené - posudzovanie dokladov

   Na to, aby poisťovňa vôbec začala s prešetrovaním poistnej udalosti, musíte poisťovni doručiť najmä tieto doklady:

 •  osvedčenie o evidencii vozidla časť II. (tzv. veľký technický preukaz),
 •  vodičský preukaz vodiča,
 • faktúru zo servisu (ak je škoda parciálnou škodou – povolená oprava. Ak je škoda totálnou – neekonomická oprava, faktúru nevyžaduje),
 • doklad o platnosti technickej a emisnej kontroly
 •  kalkuláciu zo servisu,
 • prípadne číslo bankového účtu kam uhradiť plnenie 

Ak už pár dní na stránkach Generali poisťovne v online sledovaní stavu škody nie je tento bod označený zelenou farbou, kontaktujte poisťovňu.  Zistite, aké doklady chýbajú poisťovni, aby ich posúdila. Môže sa stať, že vás vyzvali mailom, ale mail skončil v SPAMe, prípadne vám poštou poslali výzvu na doloženie, ale na zlú adresu.

Stačia tri kliknutia a dozviete sa čo Vám v Poisťovni nepovedia.

5. Prebieha likvidácia PU

Vyžadované doklady boli doručené zo strany poškodeného aj škodcu a teraz začínajú samotné likvidačné úkony. Tieto úkony zahrňujú prešetrenie vzniku okolností poistnej udalosti, ako napríklad:

 • Technická prijateľnosť udalosti, pri ktorej Generali zisťuje, či je  možné, aby k škode došlo tak, ako ju popisujú vinník a poškodený, viac v článku : Technická prijateľnosť nehodového deja.
 • Rozsah škody, ktorý bol zaznamenaný poisťovňou pri obhliadke a jeho prípadná opodstatnenosť.
 •  Potrebu opravy alebo výmeny jednotlivých častí uvedených v faktúre zo servisu.

V tomto bode už zvyčajne nemusíte komunikovať s poisťovňou, no v prípade, že vás poisťovňa kontaktuje s požiadavkou na doplnenie informácií, môže to naznačovať, že existuje riziko zamietnutia /krátenia poistného plnenia.

Obzvlášť opatrný by ste mali byť, ak poisťovňa pošle znalca z oblasti cestnej dopravy, forenzného špecialistu alebo špecialistu na zvláštne udalosti (každá poisťovňa môže mať svoje vlastné názvy na takéto oddelenia). V týchto prípadoch by mohlo znamenať, že poisťovňa preveruje možnosti zamietnutia plnenia s cieľom ušetriť náklady alebo brániť sa pred potenciálnymi poistnými podvodmi.

Z vlastných skúseností vieme, že ak je prípad odoslaný takémuto oddeleniu alebo znalcovi, je pravdepodobné, že vám poistné plnenie zamietnu.

Čo robiť?

Či už poisťovňa za vami poslala:

 • znalca,
 • forenzného technika
 • špecialistu, prípadne inú podobnú osobu

alebo šetrenie poistnej udalosti trvá podľa vás dlho, konzultujte svoju poistnú udalosť s nami. Poradíme vám čo máte spraviť, aby poisťovňa nezamietla poistné plnenie.

Každý z nás určite už počul v televízii vetu: „Všetko čo poviete, MÔŽE byť použité proti vám“. Pri likvidácii poistnej udalosti to platí podobne s menším rozdielom „Všetko čo doložíte do likvidačného spisu, BUDE použité proti vám“.

Preto nezabúdajte, že predtým, ako vyplníte dotazníky a odpoviete na otázky poisťovne, prípadne znalca, odkonzultujte si to s nami.

Súdny spor s poisťovateľom o zamietnuté plnenie je ďaleko drahší a  dlhšie trvajúci, ako osloviť skúsených odborníkov. 

6. PU ukončená

Po dokončení procesu likvidácie poistnej udalosti vás Generali poisťovňa buď odškodní, alebo vám oznámi svoje rozhodnutie, vrátane prípadného zamietnutia plnenia. Ak nie ste spokojný s rozhodnutím poisťovne, neváhajte nám zanechať váš kontakt alebo nás kontaktujte priamo. Sme pripravení pomôcť vám a zabezpečiť, že dostanete to, čo vám právom patrí .

Pokiaľ ste si už prečítali v našom blogu význam všetkých položiek ktoré sa pri sledovaní stavu škody Generali vyskytujú, prekliknite sa priamo cez link a skontrolujte ako na tom je likvidovanie vašej poistnej udalosti.

Zanechajte nám kontakt !

Zavolajte alebo napíšte nám!

Scroll to Top