TECHNICKÁ PRIJATEĽNOSŤ NEHODOVÉHO DEJA

Čo znamená technická prijateľnosť nehodového deja a čo sa stane v prípade, že poisťovňa zamietne poistné plnenie z dôvodu technickej neprijateľnosti?
Čítajte ďalej a my vám poradíme, ako postupovať a ako vám vieme pomôcť my.

Zamietla vám poisťovňa poistné plnenie?

Ak likvidáciu poistnej udalosti poisťovňa ukončí s odôvodnením, že poistná udalosť „je z technického hľadiska neprijateľná“ a vraj sa nestala tak, ako uvádzate, môžete nabrať pocit, že vás poisťovňa pokladá za podvodníka.

Vaše rozhorčenie je samozrejme na mieste. Poisťovne zvyknú používať vo svojom stanovisku aj formuláciu „poškodenie vozidla nezodpovedá deklarovanému priebehu nehodového deja“.

Poistná udalosť je z technického hľadiska neprijateľná vtedy, keď sa nestala tak, ako uvádza škodca a poškodený. Podmienky technickej prijateľnosti nehodového deja sú:

  • kompatibilita (geometrická a energetická)
  • plauzibilita

Nižšie si vysvetlíme, čo oba pojmy predstavujú.

Na obrázkoch nižšie môžete vidieť príklady zamietnutia poistných plnení. Ak sa aktuálne nachádzate v rovnakej situácii, máme pre vás dobrú správu. Poisťovne zvyknú technickú (ne)prijateľnosť prehodnotiť na základe dobrých dôkazov a argumentov, tak ako aj v tomto prípade (obrázok č. 3):

Čo tým chce poisťovňa povedať?

Najskôr pár slov k jednotlivým pojmom.

  • Energetická kompatibilita nehodového deja predstavuje poškodenie na vozidlách (napr. napríklad deformáciu karosérií oboch vozidiel), ktoré nie je možné dosiahnuť pri rýchlosti, ktorú udáva vinník a poškodený.
  • Geometrická kompatibilita nehodového deja zase znamená, že výška, v akej vznikli poškodenia na vozidlách, spolu nesúvisia. Keď sa napríklad osobné vozidlo zrazí s vysokým nákladným autom, vznikne poškodenie na osobnom aute v inej výške (časti karosérii), ako keby sa zrazili dve osobné autá.

To, že poisťovňa vám zamietla nárok na poistné plnenie s odvolávaním sa na neprijateľnosť nehodového deja neznamená, že ste chceli poisťovňu oklamať.

 


Posudzovaním technickej prijateľnosti nehodového deja sa zaoberá oddelenie likvidácie poistných udalostí, prípadne iné (forenzné) oddelenie poisťovne. Takéto skúmanie je vyhodnocované častokrát iba na základe subjektívnych pocitov pracovníkov, ktorí však neberú do úvahy, že napríklad vozidlo v čase vzniku poistnej udalosti mohlo byť zaťažené (počet osôb vo vozidle, preprava nákladu vo vozidle) a teda z uvedeného dôvodu nesedia výšky poškodení na vozidlách.

Zvažujete súdny spor s poisťovňou?

Podľa našich interných štatistík je dĺžka trvania súdneho sporu o nevyplatené poistné plnenia za rozbité čelné sklo  616 dní (skoro 2 roky). Výdavky vynaložené na súdny spor zo strany poškodeného sú v priemere 260,05 EUR (súdny poplatok a trovy právneho zastúpenia). Ani pri uplatnení svojho nároku na súde žiaľ nemáte istotu, že súdny spor sa vám podarí vyhrať.

V prípade prehry súdneho sporu, budete musieť okrem vyššie uvedených nákladov zaplatiť aj trovy právneho zastúpenia protistrany (poisťovne), ktoré sú v rovnakej výške.

Čo robiť v prípade zamietnutia poistného plnenia?

V prvom rade vám odporúčame si zabezpečiť dôkazy, ktoré sú základom pre ďalšie konanie, ktorým sa preukáže, že k poistnej udalosti došlo tak, ako opisujete.

Zdokumentujte si miesto nehody, kľudne aj dodatočne s odstupom niekoľkých týždňov. Nezabúdajte, že ako poškodená osoba ste povinný preukázať svoj nárok, preto zabezpečovaniu dôkazov venujte dostatočnú pozornosť.

Ak sa nehoda stala v minulosti, vycestujte na miesto, kde k nej došlo. Vypracujte si fotodokumentáciu  všetkých poškodení na vašom vozidle a na vozidle, ktoré škodu spôsobilo.

Ideálne odfotiť detailné fotky jednotlivých poškodení z blízka a taktiež z diaľky. Spravte si aj fotodokumentáciu predmetov, ktoré boli v mieste nehody poškodené, napríklad dopravné značky, kríky, zvodidlá, alebo stromy. Môžete zachytiť aj stopy brzdnej dráhy v trávnatých porastoch, ryhy v asfalte, alebo stopy pneumatík na asfalte.
Tu však odporúčame, aby takúto fotodokumentáciu vykonala odborne spôsobilá osoba, ktorá má skúsenosti s tým, čo všetko pre ďalšie konanie proti poisťovni treba zdokumentovať.

Stačia tri kliknutia a dozviete sa čo Vám v Poisťovni nepovedia.

Sprievodca Škodou

Pomôžu vám fotky, ktoré urobila poisťovňa?

Fotodokumentáciu, ktorú si vypracovala poisťovňa vám môže pomôcť, no k týmto fotkám sa nie je ľahké dostať. Fotografie sú majetkom poisťovne a vo väčšine prípadov vám ich na základe žiadosti nepošle. Nespoliehajte sa tak na to, že ich má poisťovňa a radšej si ich zabezpečte sami.

Na policajnú správu sa taktiež nespoliehajte

Ak ste privolali políciu k miestu nehody, neznamená to automaticky, že príčiny jej vzniku polícia aj prešetrila. Pokiaľ polícia usúdi, že sa nejedná o dopravnú nehodu, iba o škodovú udalosť, polícia nehodu ďalej nevyšetruje.
Takáto situácia môže nastať keď škoda na vozidlách nie je vyššia ako 3 990 EUR.
Nakoľko bol zákon 8/2009 Z. z. (zákon o cestnej premávke) novelizovaný, už nie je dopravnou nehodou ani udalosť, kde vznikne škoda vyššia ako spomínaných 3990 EUR.
To znamená, že polícia častokrát nemá žiadne fotky, nakoľko to ani nešetrili.
Môže sa teda stať, že vy vo vedomí, že máte políciou jednoznačne potvrdeného vinníka, uplatníte si nároky proti poisťovni, ktorá však takéto „potvrdenie“ akceptovať nebude.

Ako preukázať poisťovni, že dej nehody je technicky prijateľný?

Z našej dlhoročnej skúsenosti vám vieme povedať, že to bude veľmi náročné, ak sa rozhodnete tejto situácií čeliť na vlastnú päsť. Poisťovne bez nepriestrelných tvrdení svoje pôvodné stanovisko nezmenia. Môže vám však pomôcť znalecký posudok, ktorý si viete dať vypracovať, na základe ktorého poisťovne vo väčšine prípadov svoje stanovisko zmenia a uhradia vám poistné plnenie.

Tu by sme však radi upozornili, že nie je znalec ako znalec. Poisťovne majú vlastných externých znalcov a tak vám odporúčame si vopred zvážiť, ktorého si vyberiete. Ak natrafíte práve na znalca, ktorý pre poisťovňu vykonáva svoju znaleckú činnosť, jeho znalecký posudok nemusí byť pre vás prínosný.

Zamerajte sa radšej na kvalitu, nie na cenu. Iba precízne a detailne vypracovaný znalecký posudok znamená, že vám poisťovňa uhradí poistné plnenie bez súdneho sporu, ktorého náklady sa môžu vyšplhať aj na niekoľko tisíc eur.

Ako vám vieme pomôcť?

Máme tím znalcov v odbore cestnej dopravy a zároveň sa roky úspešne špecializujeme na túto problematiku.

Zabezpečíme vám odborne vyhotovenú fotodokumentáciu vozidla a spolu s vami zabezpečíme všetky potrebné dôkazy na preukázanie vašich tvrdení. Ak to bude nutné jeden z našich znalcov vypracuje znalecký posudok, ktorý potvrdí priebeh nehody, ktorý ste nahlásili poisťovni. 

Na základe týchto dôkazov vieme vybojovať pre vás v poisťovni doplatenie poistného plnenia.

Zamietla vám poisťovňa plnenie z dôvodu, že je technicky neprijateľné, aby poistná udalosť vznikla tak ako opisujete? Objednajte si konzultáciu svojej poistnej udalosti s odborníkmi v danej oblasti a krok po kroku vás prevedieme až k výplate poistného plnenia zo strany poisťovne.

Konzultuje Vašu poistnú udalosť
s nami

Juraj Repčok , konateľ

Konzultujte Vašu poistnú udalosť s nami

Scroll to Top