Technická prijateľnosť nehodového deja

Aká je technická prijateľnosť nehodového deja a čo sa stane v prípade, že poisťovňa zamietne poistné plnenie? Poradíme Vám, ako postupovať.

Ak likvidáciu poistnej udalosti poisťovňa ukončí s odôvodnením, že poistná udalosť „je z technického hľadiska neprijateľná“, a teda nestala sa tak, ako uvádzate, môžete nabrať pocit, že v očiach poisťovne ste klamár a podvodník, pričom Vaše rozhorčenie je na mieste. Poisťovne zvyknú používať vo svojom stanovisku aj formuláciu, že poškodenie vozidla nezodpovedá deklarovanému priebehu nehodového deja. Poistná udalosť je z technického hľadiska neprijateľná, nestala sa tak ako uvádza poškodený. Podmienky technickej prijateľnosti nehodového deja sú kompatibilita (geometrická a energetická) a plauzibilita.

Na obrázkoch nižšie vidíte príklady zamietnutia poistných plnení. Ak ste momentálne v rovnakej situácii, máme pre Vás dobrú správu. Poisťovne zvyknú technickú prijateľnosť prehodnotiť, na základe dobrých dôkazov a argumentov, tak ako aj u tohto klienta (obrázok 3)

Čo tým chce poisťovňa povedať?

V ľudskej reči energetická kompatibilita nehodového deja znamená, že poškodenie na vozidlách, napríklad deformáciu karosérií oboch vozidiel, nie je možné dosiahnuť pri rýchlosti, ktorú udávajú vinník a poškodený. Geometrická kompatibilita nehodového deja zase znamená, že výška, v akej vznikli poškodenia na vozidlách, nesúvisia spolu. Napríklad keď sa osobné vozidlo zrazí z vysokým nákladným autom, vznikne poškodenie na osobnom aute v inej výške (časti karosérii), ako keby sa zrazili dve osobné autá.

To, že poisťovňa Vám zamietla nárok na poistné plnenie s takýmto odôvodnením, neznamená automaticky, že ste chceli poisťovňu oklamať. Posudzovanie technickej prijateľnosti nehodového deja posudzuje oddelenie likvidácie poistných udalostí, prípadne iné (forenzné) oddelenie poisťovne, ktoré má na starosti skúmanie a preverovanie, či daná poistná udalosť nevykazuje známky poisťovacieho podvodu. Takéto skúmanie sa zakladá na dôkazoch, ktoré si poisťovňa zabezpečila obhliadkou vozidiel, prípadne miesta nehody a je vyhodnocované častokrát iba na základe subjektívnych pocitov pracovníkov oddelenia likvidácie, prípade forenzného oddelenia.

Čo robiť v prípade zamietnutia poistného plnenia?

V prvom rade si zabezpečte dôkazy, ktoré preukážu, že k poistnej udalosti došlo tak, ako opisujete. Zdokumentujte si miesto nehody a to kľudne aj dodatočne s odstupom niekoľkých týždňov. Nezabúdajte, že Vy, ako poškodená osoba ste povinný preukázať svoj nárok, preto zabezpečovaniu dôkazov venujte dostatočnú pozornosť.

Ak už sa nehoda stala pred nejakou dobou, vycestujte na miesto, kde k nehode došlo. Vypracujte si fotodokumentáciu poškodení svojho vozidla a vozidla ktoré spôsobilo škodu, a to detailné fotky jednotlivých poškodení fotených z blízka a taktiež aj z diaľky. Okrem samotných vozidiel spravte fotodokumentáciu predmetov, ktoré boli v mieste nehody poškodené, napríklad dopravné značky, kríky, zvodidlá, stopy brzdnej dráhy v trávnatých porastoch, poškodenia stromov, ryhy v asfalte, stopy pneumatík na asfalte a pod.

Pomôžu Vám fotky, ktoré si urobila poisťovňa?

Fotky, ktoré si vypracovala poisťovňa určite pomôžu, ale k týmto fotkám sa len tak ľahko nedostanete. Fotky sú ich majetkom a vo väčšine prípadov Vám ich nepošlú na základe žiadosti, preto sa nespoliehajte na to, na čo sa spoliehali niektorí naši klienti, že „poisťovňa ich má, tak ja už nemusím“.

Na policajnú správu sa nespoliehajte

Ak ste privolali políciu k miestu nehody, neznamená to vždy, že príčiny vzniku polícia aj vyšetrovala. Pokiaľ privolaná polícia zhodnotí, že sa nejedná o dopravnú nehodu, ale iba o škodovú udalosť, napríklad z dôvodu, že škoda na vozidlách nie je vyššia ako 3990 EUR, polícia nehodu nevyšetruje a teda je iba na účastníkoch udalosti, ako sa dohodnú. Vy vo vedomí, že máte políciou potvrdené jednoznačné zavinenie vinníka, si uplatníte nároky proti poisťovni, ktorá ale bude takéto „potvrdenie“ akceptovať nebude.

Ako preukázať poisťovni, že dej nehody je technicky prijateľný?

Svojpomocne je to skoro až nereálne, nakoľko zo skúseností vieme, že poisťovne bez nepriestrelných tvrdení svoje pôvodné stanovisko nezmenia. Overené je, že na základe znaleckého posudku, ktorý si necháte vypracovať, poisťovne vo väčšine prípadov svoje stanovisko zmenia a uhradia poistné plnenie.

Tu ale upozorňujeme, že nie je znalec ako znalec. Poisťovne majú svojich externých znalcov, ktorí pracujú pre poisťovne a takýchto znalcov skutočne nie je málo. Preto odporúčam, vopred si zvážte, ktorého znalca si vyberiete, pretože ak natrafíte práve na znalca, ktorý pre poisťovňu vykonáva svoju znaleckú činnosť, asi Vám jeho znalecký posudok neprinesie to, čo by ste očakávali a ešte si za takýto posudok zaplatíte nemalé peniaze.

Odporúčame zameriavať sa výhradne na kvalitu a nie na cenu, pretože iba precízne a detailne vypracovaný znalecký posudok znamená, že Vám poisťovňa uhradí poistné plnenie bez súdneho sporu, ktorého náklady sa môžu vyšplhať aj na niekoľko tisíc eur. Okrem toho Vám vieme poradiť, ako zabezpečiť, aby Vám náklady na znalecký posudok rádovo v stovkách eur preplatila poisťovňa.

Nakoľko každý prípad, pri ktorom poisťovňa popiera technickú prijateľnosť nehodového deja je individuálny, odporúčame Vám každý krok, ktorý vykonáte konzultovať s odborníkom, ktorý sa špecializuje na vymáhanie poistného plnenia.

Ak potrebujete pomôcť s likvidáciou poistnej udalosti, využite bezplatnú telefonickú konzultáciu a poradíme Vám, ako získať poistné plnenie, ktoré Vám poisťovňa krátila, prípadne zamietla a to aj na základe znaleckého posudku, ktorý si nechala poisťovňa zo svojej iniciatívy vypracovať.

Odškodnenie po dopravnej nehode

Aké má poisťovňa zákonné lehoty? Krátila Vám poisťovňa plnenie alebo plnenie zamietla? Využite aj Vy moje skúsenosti, ktoré som za 7 rokov nazbieral. Konzultujte so mnou svoju poistnú udalosť a predíďte zamietnutiu poistného plnenia. Dodali ste poisťovni všetky vyžadované dokumenty, no poisťovňa nie a nie udalosť ukončiť a vyplatiť? Prezradím Vám informácie, ktoré Vám v poisťovni nepovedia... Vyplatila Vám poisťovňa odškodnenie, s ktorým nie ste spokojný? Takéto problémy riešim každodenne. Obráťte sa na mňa a spoločne poisťovňu donúťme, aby poistné plnenie doplatila.

Odškodnenie po dopravnej nehode

Aké má poisťovňa zákonné lehoty? Krátila Vám poisťovňa plnenie alebo plnenie zamietla? Využite aj Vy moje skúsenosti, ktoré som za 7 rokov nazbieral. Konzultujte so mnou svoju poistnú udalosť a predíďte zamietnutiu poistného plnenia. Dodali ste poisťovni všetky vyžadované dokumenty, no poisťovňa nie a nie udalosť ukončiť a vyplatiť? Prezradím Vám informácie, ktoré Vám v poisťovni nepovedia... Vyplatila Vám poisťovňa odškodnenie, s ktorým nie ste spokojný? Takéto problémy riešim každodenne. Obráťte sa na mňa a spoločne poisťovňu donúťme, aby poistné plnenie doplatila.


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *