NÁHRADNÉ VOZIDLO PRI PARCIÁLNEJ ŠKODE

V tomto článku vám priblížime kedy je možné využiť náhradné vozidlo, aké náhradné vozidlo vám poisťovňa akceptuje a preplatí, na akú dobu, či je rozdiel pri náhradnom vozidle z PZP alebo havarijného poistenia, čo sú to prevádzkové náklady a ich odpočet.

Ukážeme si aj príklady toho, ako poisťovňa zvykne zamietať plnenie za náhradné vozidlo a na záver vám prezradíme ako sa vyhnete nepreplateniu či kráteniu plnenia zo strany poisťovne.

Kedy je možné využiť náhradné vozidlo?

V prípade, že ste mali nehodu a poisťovňa škodu na vozidle označila ako parciálnu škodu alebo totálnu škodu, máte nárok na prenájom náhradného vozidla.

 Pri škodách z PZP máte automaticky nárok na náhradné vozidlo, pri škodách z HP, ak je náhradné vozidlo pripoistené v poistnej zmluve.

Aké náhradné vozidlo vám poisťovňa preplatí?

V zásade platí, že náhradné vozidlo pri parciálnej škode poisťovňa preplatí v plnej výške za predpokladu, že sa jedná o porovnateľné vozidlo, čiže vozidlo v takej triede, aké vám bolo poškodené. Poisťovňa by vám mala akceptovať aj náhradné vozidlo nižšej triedy, ako to, ktoré vám bolo poškodené .

Dĺžka prenájmu náhradného vozidla pri parciálnej škode

Na základe našich skúseností vieme, že poisťovňa by vám mala bez väčších komplikácii uhradiť náhradné vozidlo pri parciálnej škode vo výške, ktorá zodpovedá dĺžke opravy. To znamená, že na základe toho, koľko hodín opravy je potrebné na opravu poškodenia, toľko dní vám budú akceptovať zapožičanie náhradného vozidla, pričom sa predpokladá, že pracovný čas v servise je osem hodín. Ak bude napríklad potrebných osem hodín na opravu vozidla v zmysle kalkulácie, ktorá je vypracovaná podľa normovaných hodín výrobcom, poisťovňa vám preplatí jeden deň.

Niektoré poisťovne častokrát nezohľadňujú objektívne prekážky, technologické povinné prestávky, prípadne vyťaženosť servisu a personálne kapacity servisu.

Rozdiel medzi PZP a havarijným poistením pri prenajatí náhradného vozidla

Pri PZP sa vám má dostať úhrada skutočnej škody, čiže všetky náklady, ktoré boli potrebné na to, aby ste si zachovali rovnaký životný štandard. Z uvedeného vyplýva, že nároky na náhradné vozidlo musia byť vyplatené od dňa vzniku poistnej udalosti až do doby, kedy ste si boli schopný prevziať vozidlo zo servisu po jeho oprave.

Pri havarijnom poistení máte nárok na úhradu nákladov za náhradné vozidlo v zmysle všeobecných poistných podmienok, ktoré má každá poisťovňa rôzne.

Odpočet prevádzkových nákladov

Aby poisťovňa ušetrila, je vysoká pravdepodobnosť, že vám odpočíta tzv. prevádzkové náklady za náhradné vozidlo. Jedná sa o čiastku, o ktorú by sa vám znížila hodnota vášho vozidla, keby ste rovnaký počet kilometrov najazdili na vozidle, ktoré je vo vašom vlastníctve.

Predstavte si situáciu, že na náhradnom vozidle, ktorého prenájom zaplatí poisťovňa, najazdíte 20 000 kilometrov. Keby ste taký istý počet kilometrov najazdili na svojom vozidle, znížila by sa jeho hodnota. Takto sa zníži hodnota majetku autopožičovne, čo poisťovňa zaplatí vo forme faktúry za prenájom náhradného vozidla.

Sporná môže zostať výška odpočítaných prevádzkových nákladov. Výpočet je opäť komplikovaný, pretože okrem amortizácie vozidla, čiže zníženie technickej hodnoty vozidla, treba započítať aj zníženie všeobecnej hodnoty vozidla. Je to pokles hodnoty vozidla vplyvom plynutia času, čo pri dlhodobom prenájme (napríklad štyri mesiace) je už postrehnuteľné.

Stačia tri kliknutia a dozviete sa čo Vám v Poisťovni nepovedia.

Sprievodca Škodou

Ukážky ako poisťovne zamietajú náhradné vozidlá

Deje sa naozaj výnimočne, že poisťovňa preplatí bez problémov náhradné vozidlo, v tom lepšom prípade plnenie aspoň kráti, v tom horšom prípade zamietne plnenie úplne. 

Ako sa zbaviť rizika nepreplatenia či krátenie náhradného vozidla poisťovňou?

Pokiaľ sa rozhodnete využiť službu  nášho náhradného vozidla  predídete akýmkoľvek komplikáciám. Vozidlo vám požičiame bez toho, aby ste museli platiť jeho prenájom a situáciu s poisťovňou doriešime za vás na naše náklady a zodpovednosť. 

V prípade, ak už ste náhradné vozidlo mali zapožičané a poisťovňa vám ho odmietla preplatiť alebo odmietla preplatiť časť nákladov, tak nás neváhajte osloviť , vymôžeme váš doplatok od poisťovne a vy získate všetko na čo máte nárok. 

Zanechajte nám váš kontakt alebo nás kontaktujte priamo a my vám poskytneme riešenia.

 

Zanechajte nám kontakt !

Zavolajte alebo napíšte nám!

Scroll to Top