PLNENIE ROZPOČTOM: AKO ZÍSKAŤ VIAC O 100% – 200%

Audio úvod vytvorený pomocou AI

 

Nechali ste si škodu z poisťovne na svojom aute vyplatiť rozpočtom? V tomto článku sa dozviete, ako vám vieme pomôcť získať až 3 roky spätne odškodnenie z poisťovne, ktoré bude pre vás predstavovať navýšenie pôvodného poistného plnenia o približne 100% – 200% a to aj v prípade, že už celú vec vy, aj poisťovňa považujete za uzavretú.

 

Poisťovne totiž vo svojich kalkuláciách, výrazne podhodnocujú výšku škody, ktorá vám na poškodenom motorovom vozidle vznikla. Preto aj poistné plnenie formou rozpočtu je nižšie, ako reálne náklady na opravu. Poisťovne pri plnení formou rozpočtu totiž vo svojich výpočtoch/kalkuláciách často uvádzajú nesprávne ceny či už za náhradné diely, za lakovanie, za cenu práce mechanika, klampiarske práce a za ďalšie servisné práce, či úkony.

Týmto si poisťovne zabezpečia, že konečná suma, ktorú vám vyčíslia v kalkulácii a následne vyplatia, je omnoho nižšia, ako suma, za ktorú by ste si vedeli svoje poškodené auto nechať opraviť.  

Príklad z praxe

Prípad č.1

Dobrým príkladom je jeden z našich klientov pán Ondrej, ktorý si nechal preplatiť škodu na svojom aute tzv. rozpočtom. Poisťovňa Ondrejovi vyplatila poistné plnenie vo výške približne 5 100 EUR. Následnou kalkuláciou sme však zistili, že náklady na opravu budú predstavovať sumu vyše 11 500 EUR.

To znamená, že v prípade pána Ondreja ide teda o navýšenie poistného plnenia o približne 125%.

Poisťovňa výšku poistného plnenia v prípade pána Ondreja odôvodnila tým, že keď si klienti nechajú preplatiť škodu na svojom vozidle formou rozpočtu, odborníci v poisťovni vypočítajú primeranú náhradu škody kalkulačným systémom. Za Union poisťovňu, a.s. to uviedla Beáta Dupaľová Ksenzsighová v relácii Reflex na Markíze (odvysielané 01/2018).

Ako vidíte na tomto prípade, tak kalkulačný systém poisťovne nenahrádza skutočnú škodu, ktorá vznikla, a na ktorú má poškodený klient zo zákona nárok, ale iba primeranú náhradu škody (minimálne teda v prípade p. Ondreja).

Prípad č. 2

Ďalším dobrým príkladom je p. Juraj, ktorému Uniqa poisťovňa vyplatila za výmenu predného nárazníka rozpočtom približne 485 EUR. Následnou výzvou sme poisťovňu vyzvali na doplatenie poistného plnenia, nakoľko odhadovaná škoda bola približne 1 000 EUR. Poisťovňa prehodnotila na základe našej výzvy svoje stanovisko a doplatila poistné plnenie ďalších približne 525 EUR. Týmto sme Jurajovi z Uniqa poisťovne zabezpečili náhradu škody rozpočtom, ktorý predstavoval navýšenie poistného plnenia o 110%.

Pokiaľ ste aj vy jeden z tých, ktorý ste si nechali škodu na svojom aute vyplatiť rozpočtom, vieme aj pre vás vybojovať poistné plnenie, ktoré bude vyššie o stovky až tisíce eur a to bez ohľadu na to, či poistná udalosť nastala pred niekoľkými rokmi, alebo iba pred pár týždňami.

Dovolíme si tvrdiť, že pokiaľ vám poisťovňa vyplatila rozpočtom napríklad 1 000 EUR, tak vám vieme zabezpečiť doplatok poistného plnenia ďalších 1 000 – 2 000 EUR.

Možno sa vám to zdá až neuveriteľné, že by ste mohli získať až tak vysoké odškodnenie, ale je to skutočne tak. Máme to vyskúšané aj na vlastnej koži, aj na našich klientoch.

Vieme totiž, ako z poisťovne získať dodatočné plnenie, ktoré bude predstavovať sumu rádovo stovky až tisíce eur, tak ako to bolo v prípade pána Ondreja. Dodatočné plnenie z poisťovne vám vieme zabezpečiť, či už vám rozpočet, ktorý poisťovňa stanovila postačil na opravu poškodeného auta, alebo ste museli za opravu doplácať zo svojich peňazí.

Jedinou podmienkou je, že poistná udalosť nastala pred menej ako 3 rokmi.

Stačia tri kliknutia a dozviete sa čo Vám v Poisťovni nepovedia.

Ako vám pomožeme?

Ako prebieha vybavovanie dodatočného plnenia z poisťovne? Prináša takéto vybavovanie finančné náklady alebo rizika? A čo získate?

 

Prebieha to tak, že vy nám odovzdáte dokumentáciu k poistnej udalosti, my vyhotovíme všetky potrebné podklady a následne vyzveme poisťovňu k doplateniu poistného plnenia a budeme bojovať s poisťovňou za vás.

Čo sa týka rizika, tak nepodstupujete žiadne riziko, nakoľko náklady potrebné na vyhotovenie potrebných podkladov vypracovávame my na svoje vlastné náklady.

Teraz máte skutočne jedinečnú možnosť získať dodatočne peniaze z poisťovne, bez investovania svojho času a úsilia. Všetky starosti ohľadom vybavovania dodatočného plnenia vybavíme my.

Máte na výber z dvoch možností:

  • buď svoj nárok na dodatočné plnenie necháte prepadnúť v prospech poisťovne, alebo
  •  vyplníte formulár nižšie a my pre vás vybojujeme s poisťovne peniaze navyše.

Čo získate?

  • dodatočné finančné odškodnenie z poisťovne bez platenia akýchkoľvek poplatkov/nákladov
  • žiadna časová záťaž s riešením poistnej udalosti, nakoľko všetko vyriešime za vás
  • odškodnenie získate bez toho, aby ste platili súdny poplatok a trovy právneho zastúpenia
  • nepodstupujete žiadne riziko
  • a v neposlednom rade aj dobrý pocit z toho, že získate peniaze, ktoré vám právom patria.

Rozhodnutie je samozrejme na vás, no ak sa rozhodnete nenechať svoje peniaze prepadnúť poisťovni, tak využite našu konzultáciu, povedzte nám o svojej situácií viac a my vám poskytneme riešenia.

 

Konzultuje Vašu poistnú udalosť
s nami

9,99 €

Juraj Repčok , konateľ

Konzultujte Vašu poistnú udalosť s nami

Scroll to Top