NÁHRADNÉ VOZIDLO PRI TOTÁLNEJ ŠKODE

Audio úvod vegenerovaný pomocou AI

V prípade, že ste mali nehodu a poisťovňa škodu na vozidle označila ako totálnu škodu, máte nárok na prenájom náhradného vozidla. Aké vozidlo vám však poisťovňa akceptuje a preplatí? Čo je odpočet prevádzkových nákladov a ako sa počíta? Ako sa vyhnúť komplikáciám? To všetko a viac sa dozviete v tomto článku.

Preplatenie náhradného vozidla poisťovňou pri totálnej škode

Poisťovňa pristupuje k náhradným vozidlám pri totálnej škode najmä dvoma spôsobmi:

  • Poisťovňa vám tvrdí, že pri totálnej škode nemáte  vôbec nárok na náhradné vozidlo 
  •  uhradí náklady na náhradné vozidlo, no len do doby kedy vám zašlú informáciu o tom, že poistnú udalosť likvidujú ako totálnu škodu, čo znamená, že neodporúčajú opravu vozidla

Ani jeden z týchto postupov poisťovne nie je správny, vy máte totiž nárok mať náhradné vozidlo do doby, kým nebudete mať od poisťovne na účte vyplatenú sumu za poistné plnenie aby ste si mohli dovoliť zaobstarať si nové či ojazdené vozidlo.

Pri PZP máte nárok na úhradu skutočnej škody. To znamená, že by vám mala poisťovňa preplatiť všetky náklady, ktoré ste mali s tým, aby ste si zachovali rovnaký životný štandard. 

Preplatenie náhradného vozidla poisťovňou

Náhradné vozidlo vám pri totálnej škode poisťovňa preplatí v plnej výške ak:

  • sa jedná o porovnateľné vozidlo (trieda vozidla, ktoré bolo poškodené zodpovedá triede náhradného)
  • ste si prenajali vozidlo nižšej triedy

Stačia tri kliknutia a dozviete sa čo Vám v Poisťovni nepovedia.

Odpočet prevádzkových nákladov

Treba však rátať s tým, že vám pravdepodobne poisťovňa odpočíta tzv. prevádzkové náklady za náhradné vozidlo. Jedná sa o čiastku, o ktorú by sa vám znížila hodnota vášho vozidla, keby ste rovnaký počet kilometrov najazdili na vozidle, ktoré je vo vašom vlastníctve.

Spoločne bojujeme s vami za to, aby sa vám dostalo to, na čo máte v zmysle zákona nárok, čiže úhradu skutočnej škody. Musíme však dať v tomto smere poisťovni za pravdu, že odpočet týchto nákladov je správny postup. Keby nedošlo k takémuto odpočtu, získali by ste z poisťovne viac, ako to, na čo máte nárok. Predstavte si, že na náhradnom vozidle, ktorého prenájom zaplatí poisťovňa, najazdíte 20 000 kilometrov. Keby ste rovnaký počet kilometrov najazdili na svojom vozidle, znížila by sa jeho hodnota, čiže hodnota vášho majetku. Takto sa zníži hodnota majetku autopožičovne, čo poisťovňa zaplatí vo forme faktúry za prenájom náhradného vozidla. Z uvedeného dôvodu odpočítavajú poisťovne prevádzkové náklady pri náhradnom vozidle.

Sporná však môže zostať výška odpočítaných prevádzkových nákladov. Výpočet je opäť komplikovaný, pretože okrem amortizácie vozidla, čiže zníženie technickej hodnoty vozidla, treba započítať aj zníženie všeobecnej hodnoty vozidla. Je to pokles hodnoty vozidla vplyvom plynutia času, čo pri dlhodobom prenájme (napríklad štyri mesiace) je už postrehnuteľné.

Ako sa vyhnúť komplikáciám?

Využite možnosti našej autopožičovne, kde za zapožičanie náhradného vozidla neplatíte, my celú situáciu doriešime s poisťovňou na vlastné náklady a zodpovednosť. Vy tak budete mať náhradné vozidlo a nemusíte sa obávať, že by vám poisťovňa neuhradila  či krátila jeho prenájom.

Nevyplatila vám poisťovňa všetky náklady na náhradné vozidlo, prípadne by ste si radi overili správnosť výšky odpočítaných prevádzkových nákladov?  Zanechajte nám váš kontakt alebo nás kontaktujte priamo a my vašu situáciu vyriešime.

Zanechajte nám kontakt !

Zavolajte alebo napíšte nám!

Scroll to Top