PARKOVANIE VRAKU PRI TOTÁLNEJ ŠKODE

Audio úvod vegenerovaný pomocou AI

V tomto článku sa dozviete či má servis právo účtovať parkovné, čo vám poisťovňa uhradí, a ako sa vyhnúť plateniu za parkovanie vraku vozidla.

Ak poisťovňa likviduje škodu ako totálnu, musela tak rozhodnúť na základe obhliadky vozidla. Takéto vozidlo má častokrát aj skryté poškodenia, ktoré sú odhalené až po rozobratí vozidla v servise. Následne sa istú dobu čaká, kým poisťovňa odsúhlasí, prípadne zamietne opravu a určí vozidlo ako totálne zničené. Celý proces až po odpredaj vraku vozidla môže trvať niekoľko týždňov a servis, ktorý bojuje s miestom na svojom parkovisku, vás môže nútiť pod hrozbou účtovania parkovného za každý deň parkovania vozidla, aby ste si ho čo najskôr odstránili. 

Má servis právo účtovať parkovné za vozidlo?

Áno, má. Ako spotrebiteľ by ste však mali byť vopred informovaný o cene a podmienkach platby. V prípade, ak by si servis svoj nárok uplatňoval napríklad na súde, musel by okrem iného preukázať aj dĺžku poskytovanej služby, čiže ako dlho vrak vozidla bol na pozemku servisu.

Akú dĺžku parkovného poisťovňa preplatí?

Dĺžka parkovného, ktoré by vám poisťovňa mala preplatiť, by mala zodpovedať objektívnej dobe. Čím dlhšie poisťovňa likviduje poistnú udalosť, tým dlhšie je povinná hradiť náklady s tým spojené, poisťovne sa však častokrát snažia všemocne krátiť aj tieto nároky.

Doposiaľ najdlhšie parkovné pri totálnej škode s ktorým sme sa stretli počas našej dlhoročnej praxe bolo 74 dní, nakoľko poisťovňa nevedela ukončil likvidáciu poistnej udalosti. Úhrada parkovného zo strany poisťovne pre klienta prebehla po viacerých výzvach z našej strany.

Akú sumu za parkovné poisťovňa uhradí?

Všetko záleží od lokality, kde máte vrak vozidla uskladnený. Iná sadzba parkovného bude prijateľná pre servis v meste, iná zas pre servis sídliaci v malej obci. Konkrétne v prípade spomínaného klienta, bola sadzba parkovného 10 EUR s DPH na deň, pričom vozidlo bolo uskladnené na západnom Slovensku.

Stačia tri kliknutia a dozviete sa čo Vám v Poisťovni nepovedia.

Ako uskladniť vrak vozidla bezplatne?

Vyhnite sa komplikáciám a doťahovaniu sa s poisťovňou, a využite našu pomoc.

Zanechajte nám nižšie váš kontakt alebo nás priamo kontaktujte.

Zadarmo vaše vozidlo odtiahneme a umiestnime na stráženom parkovisku, kde sa postaráme o jeho riadne zaplachtovanie a zabezpečenie tak, aby nedošlo k ďalšiemu opotrebeniu či odcudzeniu jeho dielov.

Ak budete chcieť následne doriešime celú situáciu za vás s poisťovňou tak, aby vaše plnenie nebolo krátené a vy získate všetko na čo máte nárok.

Zanechajte nám kontakt !

Zavolajte alebo napíšte nám!

Scroll to Top