Parkovné za vrak vozidla

Ak poisťovňa likviduje škodu ako totálnu, musela tak rozhodnúť na základe obhliadky vozidla.  Takéto vozidlo má častokrát aj skryté poškodenia, ktoré sú odhalené až po rozobratí vozidla v servise. Následne sa istú dobu čaká, kým poisťovňa odsúhlasí, prípadne zamietne opravu a určí vozidlo ako totálne zničené. Celý proces až po odpredaj vraku vozidla môže trvať niekoľko týždňov a servis, ktorý bojuje s miestom na svojom parkovisku, Vás môže nútiť pod hrozbou účtovania parkovného za každý deň parkovania vozidla, aby ste si ho čo najskôr odstránili.

Má právo servis účtovať parkovné za vozidlo?

V skratke povedané, áno má na to právo. Odhliadnuc od toho, že ako spotrebiteľ by ste mali byť vopred informovaný o cene a o podmienkach platby. Taktiež v prípade, ak by si servis svoj nárok uplatňoval napríklad na súde, musel by okrem iného preukázať aj dĺžku poskytovanej služby, čiže ako dlho vrak vozidla bol na pozemku servisu.

Pokiaľ sa ale nechcete dostať zbytočne do sporu so servisom, ktorý za nič nemôže, presne tak ako Vy, v prípade, ak si škodu uplatňujete z PZP, tak sa so servisom dohodnite, že parkovné bude na náklady poisťovne a uhradíte mu ich po tom, čo Vám ich poisťovňa zaplatí.

Akú dĺžku parkovného poisťovňa preplatí?

Jednoznačná odpoveď na túto otázku zrejme neexistuje. Dĺžka parkovného, ktoré Vám poisťovňa preplatí, by mala zodpovedať objektívnej dobe, čiže čím dlhšie poisťovňa likviduje poistnú udalosť, tým dlhšie je potom následne povinná uhradiť takéto náklady. Nie je možné po Vás, ako poškodenej osobe chcieť, aby ste vozidlo na vlastné náklady odtiahli iba preto, že servis nemá kapacity uskladnenia vraku vozidla a poisťovňa nevie ukončiť likvidáciu poistnej udalosti.

Zatiaľ najdlhšie parkovné pri totálnej škode, ktoré sme riešili bolo 74 dní, nakoľko poisťovňa nevedela ukončil likvidáciu poistnej udalosti. Úhrada parkovného zo strany poisťovne pre klienta prebehla po viacerých výzvach, ale nakoniec všetky nároky za parkovné uhradila.

Akú sumu za parkovné poisťovňa uhradí?

Opäť ani pri tejto otázke, úplne jednoznačná odpoveď neexistuje. Všetko záleží od lokality, kde máte vrak vozidla uskladnený. Iná sadzba parkovného bude prijateľná pre servis v meste, iná sadzba pre servis sídliaci v malej obci. Konkrétne v prípade klienta, o ktorom píšeme vyššie, bola sadzba parkovného 10 EUR s DPH za deň, pričom vozidlo bolo uskladnené na západnom Slovensku.

Chcete mať istotu, že nároky na parkovné Vám budú zo strany poisťovne preplatené v plnej výške? Dohodnite si telefonickú konzultáciu a nájdeme spoločne možnosti, aby Vám boli vyplatené všetky náklady na parkovné.

Odškodnenie po dopravnej nehode

Aké má poisťovňa zákonné lehoty? Krátila Vám poisťovňa plnenie alebo plnenie zamietla? Využite aj Vy moje skúsenosti, ktoré som za 7 rokov nazbieral. Konzultujte so mnou svoju poistnú udalosť a predíďte zamietnutiu poistného plnenia. Dodali ste poisťovni všetky vyžadované dokumenty, no poisťovňa nie a nie udalosť ukončiť a vyplatiť? Prezradím Vám informácie, ktoré Vám v poisťovni nepovedia... Vyplatila Vám poisťovňa odškodnenie, s ktorým nie ste spokojný? Takéto problémy riešim každodenne. Obráťte sa na mňa a spoločne poisťovňu donúťme, aby poistné plnenie doplatila.

Odškodnenie po dopravnej nehode

Aké má poisťovňa zákonné lehoty? Krátila Vám poisťovňa plnenie alebo plnenie zamietla? Využite aj Vy moje skúsenosti, ktoré som za 7 rokov nazbieral. Konzultujte so mnou svoju poistnú udalosť a predíďte zamietnutiu poistného plnenia. Dodali ste poisťovni všetky vyžadované dokumenty, no poisťovňa nie a nie udalosť ukončiť a vyplatiť? Prezradím Vám informácie, ktoré Vám v poisťovni nepovedia... Vyplatila Vám poisťovňa odškodnenie, s ktorým nie ste spokojný? Takéto problémy riešim každodenne. Obráťte sa na mňa a spoločne poisťovňu donúťme, aby poistné plnenie doplatila.


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *