AKO SA VYHNÚŤ AMORTIZÁCII

Audio úvod vytvorený pomocou AI

To, že poisťovne znižujú poistné plnenia o takzvanú amortizáciu pri škodových udalostiach na motorových vozidlách nie je žiadnou novinkou, ani tajomstvom.

Niektoré poisťovne už tzv. amortizáciu neodpočítavajú, vzhľadom na to, že sa nejedná o správny postup pri náhrade škody. Predsa sa aj v dnešnej dobe nájdu poisťovne, ktoré túto položku odpočítajú poškodenému z poistného plnenia.

V tomto článku si povieme, prečo poisťovne znižujú plnenia o amortizáciu, aký je názor súdu na túto problematiku a ako sa takémuto zníženiu vyhnúť.

Amortizácia vs. zhodnotenie vozidla

Zoberte si situáciu, kde máte deväť ročné vozidlo, ktorému bol poškodený predný nárazník. Tento nárazník mal pôvodne hodnotu 1 000 EUR. Po deviatich rokoch mu však hodnota klesla na 800 EUR, nakoľko už má svoj vek a vykazuje známky opotrebovania.

Servis vám na staré vozidlo namontuje nový nárazník, čím z pohľadu poisťovne došlo k zhodnoteniu vášho vozidla o 200 EUR. Pokiaľ by poisťovňa uhradila servisu plnú sumu, teda 1 000 EUR, vy by ste získali vyššie odškodnenie, ako vám bola reálne spôsobená škoda.

Kvôli takýmto situáciám poisťovne odpočítavajú z poistného plnenia zhodnotenie vozidla novými dielmi (tzv. amortizáciu), aby ste sa bezdôvodne neobohatili vplyvom škodovej udalosti.

Vy tak budete musieť doplatiť servisu rozdiel medzi plnením, ktoré poskytla poisťovňa, a celkovou sumou opravy, čiže 200 EUR, inak vám nemusí byť auto zo servisu vydané.

Iný pohľad na amortizáciu (zhodnotenie)

Zoberte si teraz situáciu, keď kupujete ojazdené auto. Obe autá sú rovnaké (značka, typ, motorizácia…), za tú istú cenu. Viete však, že jedno z nich bolo havarované (napr. menený predný nárazník) a druhé nebolo.

Ktoré auto by ste si kúpili?

Vzhľadom na to, že obe autá sú za rovnakú cenu, pravdepodobne by si každý zvolil nehavarované, na ktorom je nárazník pôvodný. Pokiaľ by však havarované vozidlo bolo za výhodnejšiu cenu, možno by ste zvážili jeho kúpu.

Na základe popísanej situácie vieme vyvodiť skutočnosť, že výmenou nárazníka sa nejedná o zhodnotenie vozidla, skôr o jeho znehodnotenie.

Čo hovorí súdna prax?

Podľa záveru odvolacieho súdu „…žalovaný a vedľajší účastník žalovaného nepreukázali, že vykonaním opravy havarovaného vozidla použitím nových náhradných dielov, by sa zvýšila majetková hodnota tohto vozidla. V konečnom dôsledku v zmysle právnej úpravy nemožno ani spravodlivo požadovať, aby žalobca, ktorý bol poškodený, zabezpečoval opravu vozidla iným spôsobom, než použitím nových náhradných dielov, ktoré smerujú len k odstráneniu následkov škodovej udalosti.“

Zdroj: Najvyšší súd Slovenskej republiky

Ktoré poisťovne ešte amortizáciu pri PZP odpočítavajú?

V rámci vlastného prieskumu sme do viacerých poisťovní, ktoré poskytujú poistenie PZP na našom území, zaslali jednoduchú otázku, kde sme sa pýtali, či odpočítavajú amortizáciu z poistných plnení vyplácaných z PZP. Odpovede nás zaskočili.

Podľa vyjadrení poisťovní, by mali na Slovensku pôsobiť iba dve poisťovne, ktoré v dnešnej dobe amortizáciu z povinného zmluvného poistenia odpočítavajú. Porovnajme si však vyjadrenia so skutočnosťou.

Podľa UNIQA poisťovne amortizáciu z plnení pri PZP neodpočítavajú. Ako ste však mali možnosť vidieť, nášmu klientovi amortizáciu z PZP poisťovňa odpočítala.

Allianz – Slovenská poisťovňa vyhlásila, že od 1.12.2013 amortizáciu prestane uplatňovať. Tu sa ale naskytá otázka, či poškodeným účastníkom dopravnej nehody pred týmto dátumom nekrátila poistné plnenie o amortizáciu neoprávnene. Predsa v zmysle zákona o PZP sa uhrádza škoda, ktorá poškodenému na jeho vozidle vznikla, pričom výška škody je vždy „iba jedna“ a nie je závislá od toho, ako sa vedenie poisťovne rozhodne.

Z vyjadrenia Komunálnej poisťovne vyplýva, že amortizáciu z PZP tiež neodpočítavajú. Podobnú odpoveď sme dostali aj od poisťovne Generali a ČSOB poisťovne.

Na druhej strane Union poisťovňa amortizáciu pri poistných plneniach z PZP uplatňuje, presne tak, ako aj Wüstenrot poisťovňa.

Stačia tri kliknutia a dozviete sa čo Vám v Poisťovni nepovedia.

Ako sa brániť?

Ako sa brániť v prípade, že vám poisťovňa znížila poistné plnenie o amortizáciu?

Prvým krokom je s poisťovňou komunikovať, ideálne písomne. Odporúčame napísať do poisťovne výzvu na doplatenie poistného plnenia. V nej uveďte, že vaše vozidlo vplyvom opravy, ktorá smerovala k odstráneniu následkov škodovej udalosti, nemala za následok zvýšenie hodnoty vozidla, práve naopak. Na základe tejto skutočnosti môžete vyzvať poisťovňu k doplateniu rozdielu medzi už vyplateným poistným plnením a celkovými nákladmi na opravu.

Nezaručujeme vám, že reakcia poisťovne bude bezproblémová a po vašej výzve uhradia čo majú, skôr naopak.

My vám však vieme zaručiť, že po rokoch skúseností už v poisťovniach máme meno a vieme ako zabezpečiť doplatenie rozdielu.

Konzultujte s nami váš prípad, a my pre vás bez toho, aby ste museli čokoľvek doplácať vyriešime vašu situáciu s poisťovňou.

Konzultuje Vašu poistnú udalosť
s nami

Juraj Repčok , konateľ

Konzultujte Vašu poistnú udalosť s nami

Scroll to Top