ŠTEFÁNIA KRIGLEROVÁ

Dobrý deň, ako účastníčka dopravnej nehody – mnou nezavinenej – som po informácii z poisťovne o uznaní totálnej škody na aute, ostala bezradná. Začala som hľadať informácie o možnostiach riešenia PU. Na webových stránkach spoločnosti aider som našla komplexné informácie, i s ponukou poskytnutia služieb, až do úplného ukončenia poistnej udalosti.

Scroll to Top