Náhradné Vozidlo pri Totálnej Škode

Poisťovne najčastejšie používajú nepravdivý argument, že pri totálnej škode poškodený nemá nárok na náhradné vozidlo.

Vy však nárok na náhradné vozidlo máte, a to odo dňa škodovej udalosti až do momentu, kým vám peniaze za náhradu škody nepristanú na účte, čo však trvá  pri totálnej škode aj mesiac a pol.

Náhradné vozidlo sa považuje za súčasť náhrady škody, výška ceny za jeho prenájom je hradená so zmluvného poistenia (PZP) vinníka nehody, a teda preplatí ju poisťovňa. Vy ako poškodený v konečnom dôsledku zo svojho znášate iba tie náklady, ktoré by ste ináč aj tak vynaložili na prevádzku svojho auta, ak by nebolo poškodené (napr. pohonné látky a podobne).

Poisťovňa vám nechce preplatiť náklady za náhradné vozidlo

Mali ste požičané vozidlo z lokálnej požičovne a poisťovňa vám preplatila iba časť nákladov za náhradné vozidlo? Vyhovára sa poisťovňa, že ste mali neprimerane dlho požičané vozidlo, a že oprava nemohla trvať tak dlho? Ako poisťovňu donútiť k úhrade a získať krátené alebo zamietnuté poistné plnenie?

Scroll to Top