Naše služby a riešenia ak čelné sklo ešte nemáte opravené

Výmena poškodeného čelného skla

Na Slovensku je žiaľ krutou realitou, že poisťovne vás donútia nechať si vymeniť čelné sklo na vlastné náklady a po zaslaní faktúry do poisťovne vám oznámia, že náklady nepreplácajú. To platí aj keď výmenu skla realizoval zmluvný servis poisťovne. Dôvodom je, že správa o nehode podpísaná vinníkom a poškodenou osobou, nie je relevantný dôkaz, že za škodu zodpovedá práve vinník.

Z tohto dôvodu zamietnu aj vám nárok na poistné plnenie.
Neriskujte!
Ak ešte nemáte opravené čelné sklo, využite naše zmluvné servisy, kde vám čelné sklo vymeníme. Počas doby opravy vám požičiame náhradné vozidlo a celú vec si doriešime s poisťovňou na vlastné náklady a na vlastnú zodpovednosť. Vy sa nemusíte o nič starať.
Cena služby
Vy neplatíte nič. Náklady na opravu uhrádza priamo poisťovňa.

Náhradné vozidlo počas opravy

Využite naše náhradné vozidlá pri poistných udalostiach. Náklady na prenájom Si doriešime už s poisťovňou my a to na vlastné náklady a vlastnú zodpovednosť.

Vy si platíte iba krytie škôd pre prípad, že by ste našim autom havarovali (tzv. “havarijné poistenie”).
Či už vaše vozidlo opravujeme my v jednom z našich zmluvných servisov alebo ste zverili opravu inému opravcovi , náhradné vozidlo vám požičiame počas celej doby opravy.
Cena krytia škôd:
0,99 EUR/deň až 10,49 EUR/deň
Cena krytia závisí od zapožičaného auta. Nižšia trieda 0,99 EUR/deň, luxusná trieda 10,49 EUR/deň.
– Pick-up Servis Nechajte hľadanie a chodenie do servisov na Nás a to všetko úplne zadarmo!

Juraj Repčok

Expert na poistné udalosti

Zanechajte nám kontakt !

Scroll to Top