Totálna škoda

  • Nesprávne stanovená výška totálnej škody (nesúhlasíte s výškou VŠH)
  • Náhradné vozidlo zadarmo (zapožičiame alebo vymôžeme od poisťovne krátené/zamietnuté plnenie za náhradné vozidlo)
  • Prehodnotenie totálnej škody na parciálnu a následná oprava vozidla
  • Uskladnenie poškodeného  vozidla
  • Príprava kúpnych zmlúv pri predaji vraku
  • Dražba vozidla
Scroll to Top