Parciálna škoda

  • Oprava vozidla zadarmo a následné doriešenie situácie  poisťovni
  • Náhradné vozidlo zadarmo (zapožičiame alebo vymôžeme od poisťovne krátené/zamietnuté plnenie za náhradné vozidlo)
  • Uskladnenie poškodeného vozidla
  • Riešenie zníženej hodnoty vozidla po nehode
Scroll to Top