Rozbité Čelné Sklo

  • Odkúpenie pohľadávky už opraveného čelného skla
  • Oprava čelného skla zadarmo a následné doriešenie situácie s poisťovňou
  • Náhradné vozidlo počas opravy zadarmo
Scroll to Top