ZNÍŽENIE PREDAJNEJ HODNOTY VOZIDLA PO NEHODE

Mali ste poškodené vozidlo pri dopravnej nehode? Opravou vozidla sa síce stalo opäť pojazdným a užívania schopným, no jeho hodnota už aj tak poklesla. Pýtate sa, kto Vám túto škodu uhradí? Vaše nároky spočívajú nie len v nákladoch na opravu, ale aj v znížení všeobecnej hodnoty vozidla.

Aké je riešenie?

Zníženie hodnoty vozidla po nehode

Obráťte sa na mňa a spoločne zistíme, aký pokles hodnoty Vášho vozidla vplyvom dopravnej nehody vznikol. Jediná vec, ktorá sa bude od Vás vyžadovať, je:

 • doručenie fotiek vozidla po oprave,
 • dokumenty k vozidlu
 • a faktúru zo servisu.

Celý proces s poisťovňou riešim za Vás ja, bez Vašej časovej investície. Takéto prípady riešim bežne a preto presne viem, čo treba poisťovateľovi dodať a akým spôsobom tieto nároky poisťovni preukázať. Zabezpečím kompletnú dokumentáciu, ktorá bude potrebná k tomu, aby poisťovateľ doplatil dané zníženie hodnoty vozidla vplyvom nehody.

 • CENA

 • 15% - 25%

  Percentuálna odmena z vymoženého poistného plnenia.

 • Získanie poistného plnenia, ktoré bude predstavovať pokles hodnoty vozidla vplyvom nehody

 • Bez Vašej časovej záťaže a finančnej spoluúčasti

 • Bez ohľadu na to či máte vozidlo staršie alebo novšie, dá sa od poisťovne získať zníženie hodnoty vozidla vplyvom nehody

Rýchle otázky

Moje garancie

Spokojnosť klientov je pre mňa najdôležitejšou prioritou a preto v prípade, že sa mi nepodarí vymôcť rozdiel pri znížení hodnoty vozidla, garantujem Vám, že celý tento proces bude bezplatný.

Aký je postup?

Objednajte si telefonickú konzultáciu a pripravte si:

 •  Faktúru alebo kalkuláciu nákladov zo servisu
 •  Fotografie vozidla po oprave
 •  Veľký technický preukaz od vozidla