ZNÍŽENIE PREDAJNEJ HODNOTY VOZIDLA PO NEHODE

Mali ste poškodené vozidlo pri dopravnej nehode? Opravou vozidla sa síce stalo opäť pojazdným a užívania schopným, no jeho hodnota už aj tak poklesla. Pýtate sa, kto Vám túto škodu uhradí? Vaše nároky spočívajú nie len v nákladoch na opravu, ale aj v znížení všeobecnej hodnoty vozidla.

Aké je riešenie?

Zníženie hodnoty vozidla po nehode

Obráťte sa na mňa a spoločne zistíme, aký pokles hodnoty Vášho vozidla vplyvom dopravnej nehody vznikol. Jediná vec, ktorá sa bude od Vás vyžadovať, je:

 • doručenie fotiek vozidla po oprave,
 • dokumenty k vozidlu
 • a faktúru zo servisu.

Celý proces s poisťovňou riešim za Vás ja, bez Vašej časovej investície. Takéto prípady riešim bežne a preto presne viem, čo treba poisťovateľovi dodať a akým spôsobom tieto nároky poisťovni preukázať. Zabezpečím kompletnú dokumentáciu, ktorá bude potrebná k tomu, aby poisťovateľ doplatil dané zníženie hodnoty vozidla vplyvom nehody.

 • CENA

 • 15% - 25%

  Percentuálna odmena z vymoženého poistného plnenia.

 • Získanie poistného plnenia, ktoré bude predstavovať pokles hodnoty vozidla vplyvom nehody

 • Bez Vašej časovej záťaže a finančnej spoluúčasti

 • Bez ohľadu na to či máte vozidlo staršie alebo novšie, dá sa od poisťovne získať zníženie hodnoty vozidla vplyvom nehody

FAQ

Moje garancie

Spokojnosť klientov je pre mňa najdôležitejšou prioritou a preto v prípade, že sa mi nepodarí vymôcť rozdiel pri znížení hodnoty vozidla, garantujem Vám, že celý tento proces bude bezplatný.

Aký je postup?

Objednajte si telefonickú konzultáciu a pripravte si:

 •  Faktúru alebo kalkuláciu nákladov zo servisu
 •  Fotografie vozidla po oprave
 •  Veľký technický preukaz od vozidla