Zamietnuté preplatenie čelného skla z PZP vinníka?

Odletel kameň z iného vozidla, poškodil Vám čelné sklo, Vy ste si sklo vymenili a faktúru predložili poisťovni, ktorá Vám oznámila, že odmieta uhradiť poistné plnenie?

Vyhovára sa poisťovňa, že Vašou povinnosťou je v zmysle zákona svoj nárok riadne a bez akýchkoľvek pochybností preukázať?

Ako preukázať poisťovni svoj nárok?


Ak máte videozáznam, môžete skúsiť poisťovni zaslať video, ale z vlastnej skúsenosti viem, že niekedy ani to nepomôže.

Niekto sa obráti na NBS a po 3 mesiacoch čakania (lehota NBS) im je oznámené, že NBS nemá právomoc riešiť spory medzi poškodenými a poisťovateľmi a odporučí im uplatniť nároky na súde. Uplatnenie nároku na súde však so sebou prináša značnú časovú a aj finančnú záťaž. Väčšina poškodených preto mávne rukou a zmieria sa s tým, že si zaplatili opravu skla, bez nároku na preplatenie od poisťovne.

A práve preto poisťovatelia s obľubou zamietajú nároky z PZP za poškodené čelné sklo, pretože iba malé percento ľudí sa budú s poisťovňou súdiť.

Treba myslieť aj na to, že úspešnosť v súdnom spore nie 100% a v prípade prehry súdneho sporu, nie len že zaplatíte súdne poplatky a svojho advokáta, ale ešte budete musieť zaplatiť trovy právneho zastúpenia protistrany, čiže trovy poisťovne. Nehovoriac o tom, že dobrý advokát si kľudne vypýta za podanie žaloby rádovo stovky EUR, ktoré Vám nikto nepreplatí, ani v prípade výhry.

Získajte peniaze ihneď

Jednoduchým riešením môže byť aj pre Vás odkúpenie pohľadávky, ktorú máte proti poisťovni. To znamená, že Vy mi dodáte kompletnú dokumentáciu k poistnej udalosti, ja Vám zaplatím vopred dohodnutú odmenu a celú vec si následne už ja doriešim s poisťovňou na vlastné náklady a na vlastnú zodpovednosť.

Získate tak peniaze bez dlhotrvajúceho súdneho sporu, bez investície do advokáta a do súdnych poplatkov a najmä bez rizika prehry súdneho konania.

Tým si zabezpečíte okamžitú kompenzáciu za náklady, ktoré ste vynaložili s výmenou Vášho čelného skla v servise.

Rozbité čelné sklo: Praktiky poisťovní odhalené

Odkúpenie pohľadávky už využili:

a ďalší…

  • ODKUPNÁ HODNOTA

  • Do 80% z pohľadávky

    Jednorázovo

  • Bez súdnych poplatkov

  • Bez úhrad advokátovi

  • Bez rizika prehry súdneho konania

  • Bez účasti na súdnych pojednávaniach

Odpredať pohľadávku

FAQ

Moje garancie

Prioritou pre mňa je, aby ste Vy ako poškodená osoba neboli zaťažovaný výmyslami poisťovní a snahe poisťovní ušetriť každé jedno euro na výplate poistných plnení. Som odhodlaný postaviť za Vás a brániť Vaše práva a nároky vyplývajúce z poistných udalostí.

Môžete sa spoľahnúť, že Vy ste pre mňa na prvom mieste a spravím všetko preto, aby riešenie Vašej poistnej udalosti bola radosť a nie starosť, ako pre Vás, tak aj pre mňa. Verím, že vďaka mne Váš momentálny pocit beznádeje a sklamania z fungovania poisťovní na Slovensku, vystrieda pocit odhodlania a potešenia.

Aký je postup?

  1. Vyplňte krátky formulár
  2. V priebehu dňa Vás budem kontaktovať a dohodneme podrobnosti

Vyplňte formulár: