Zamietnuté preplatenie čelného skla z PZP vinníka

 • Poškodil vám čelné sklo kameň, ktorý počas jazdy odletel spod kolies iného vozidla?
 • Vymenili ste ho a predložili faktúru poisťovni, no tá vám odmietla uhradiť poistné plnenie?
 • Tvrdí vám poisťovňa, že vašou povinnosťou je v zmysle zákona svoj nárok riadne a bez akýchkoľvek pochybností preukázať, no neviete ako na to?

Ako preukázať poisťovni svoj nárok?

Máte viacero možností, ako v takomto prípade postupovať.

Ak máte videozáznam udalosti, môžete ho skúsiť zaslať poisťovni. Z našej dlhoročnej skúsenosti vám však vieme s istotou povedať, že vo väčšine prípadov to žiaľ nepomôže.

Ďalšia možnosť je obrátiť sa na NBS. Tá sa vám však pravdepodobne ozve až po troch mesiacoch, keďže takú má lehotu . Okrem nepríjemného dlhého čakania sa môžete nakoniec dozvedieť, že NBS nemá právomoc riešiť spory medzi poškodenými a poisťovateľmi a odporučí vám uplatniť nároky na súde. To však so sebou prináša značnú časovú a finančnú záťaž. Väčšina poškodených sa tak zmieri s tým, že si zaplatili opravu skla bez nároku na preplatenie od poisťovne.

Poisťovne si tak vedia dovoliť zamietať nároky z PZP za poškodené čelné sklo, pretože iba malé percento ľudí sa rozhodne s nimi súdiť.

Ak sa však nakoniec rozhodnete vstúpiť do súdneho sporu s poisťovňou, treba brať do úvahy, že vaša úspešnosť v ňom nie je stopercentná. V prípade prehry budete musieť niesť následky. Nielenže zaplatíte súdne poplatky a svojho advokáta, ale aj trovy právneho zastúpenia protistrany, čiže trovy poisťovne. Navyše, dobrý advokát si od vás vypýta stovky EUR, ktoré vám nikto nepreplatí, ani v prípade výhry.

Získajte peniaze ihneď

Existuje však aj jednoduchšie riešenie. Dokážeme totiž od vás odkúpiť pohľadávku, ktorú máte proti poisťovni. Stačí, ak nám dodáte kompletnú dokumentáciu k poistnej udalosti. My vám vopred zaplatíme dohodnutú odmenu a následne si celú vec doriešime s poisťovňou na vlastnú zodpovednosť a vlastné náklady.

Vy tak získate peniaze bez dlhotrvajúceho súdneho sporu a bez investície do advokáta a súdnych poplatkov. Navyše sa vyhnete riziku prehry súdneho konania.

Zabezpečíte si tak okamžitú kompenzáciu za náklady, ktoré ste vynaložili na výmenu vášho čelného skla v servise.

Rozbité čelné sklo: Praktiky poisťovní odhalené

Odkúpenie pohľadávky už využili:

a ďalší…

 • ZÍSKAJTE PENIAZE IHNEĎ

 • BEZ RIZIKA

 • Bez súdnych poplatkov

 • Bez úhrad advokátovi

 • Bez rizika prehry súdneho konania

 • Bez účasti na súdnych pojednávaniach

Odpredať pohľadávku

Rýchle otázky:

Naše garancie

Sme odhodlaní sa za vás postaviť a brániť vaše práva a nároky vyplývajúce z poistných udalostí. Našou prioritou je, aby ste vy, rovnako ako ďalšie poškodené osoby, neboli zaťažovaní praktikami poisťovní, pri ktorých sa snažia ušetriť na výplate poistných plnení.

Môžete sa spoľahnúť, že u nás ste na prvom mieste. Riešenie vašej poistnej udalosti bude pre nás radosť, nie starosť. Pevne veríme, že vďaka nám váš pocit beznádeje a sklamania z fungovania poisťovní, vystrieda pocit odhodlania a potešenia.

Aký je postup?

 1. Vyplňte krátky formulár, ktorý nájdete nižšie
 2. V priebehu dňa vás budeme kontaktovať

Objednať