Vypracovanie zmlúv pri predaji vozidla

Nedodanie potrebných dokumentov zo strany kupujúceho, ktoré sú nevyhnutné na prepis v evidencii vozidiel. Dodatočné požiadavky zo strany kupujúceho, pod hrozbou nezaslania potrebných dokumentov k odhláseniu vozidla. Dodatočné znižovanie kúpnej ceny vozidla z dôvodu údajných poškodení, o ktorých nemal kupujúci vedomosť.

Tieto a ďalšie problémy Vás môžu čakať, pokiaľ predávate svoje havarované vozidlo.

Vzor kúpnej zmluvy z internetu nestačí

Vypracovanie zmluv pri predaji vozidla

Osoby, ktoré predávajú svoje poškodené vozidlo po poistnej udalosti, si stiahne vzor kúpnej zmluvy z internetu. Takéto zmluvy z internetu, nechránia Vás (predávajúceho).

Väčšina zmlúv na internete, je skôr na ochranu práv druhej strany (kupujúceho), pričom v uvedených zmluvách chýbajú ustanovenia na Vašu ochranu.

Je to logické, nakoľko väčšinou sa predávajú nehavarované vozidlá a druhá strana (kupujúci), chce byť zmluvne chránená, najmä čo sa týka zamlčaných vád.

Vy ste ale momentálne v situácii, kedy ste ako predávajúca strana a predávate poškodené vozidlo, pričom nepotrebujete „zatajovať“ technický stav vozidla. Práve naopak.

Chcete, aby technický stav nemohol byť v budúcnosti zo strany kupujúceho rozporovaný a napádaný. Taktiež očakávate, že si kupujúci splní všetky povinnosti, ktoré Vám zaručia bezproblémový prevod zmeny držby vozidla na príslušných úradoch. Tým sa vyhnete situácii, kedy by vozidlo bolo evidované stále na Vašu osobu, ale využívať ho bude niekto iný.

Ustanovenia zmluvy chránia najmä Vás

Využite aj Vy zmluvu na predaj vozidla, ktorá Vás bude chrániť pred všetkými nástrahami, ktoré so sebou prináša predaj havarovaného vozidla.

Kúpnu zmluvu na vozidlo vypracovávam vždy individuálne na konkrétnu situáciu, v ktorej sa nachádzate Vy, ako poškodená osoba pri poistnej udalosti.

Zmluva Vás chráni pred neželanými a nezmyselnými požiadavkami druhej strany (kupujúceho), ktorými by ste sa mohli dostať do situácie, že budete musieť vrátiť časť kúpnej ceny, ktorú Vám vyplatil kupujúci.

Ustanovenia zmluvy chránia práve Vás, ako slabšiu stranu (spotrebiteľa), pred hrozbami zo strany kupujúceho, čo sú väčšinou podnikateľské subjekty.

Iba dôkladne vypracovanou kúpnou zmluvou sa môžete cítiť bezpečne a bez obáv predať svoje vozidlo a spraviť hrubú čiaru za vzniknutou poistnou udalosťou. Asi nikto z Vás sa nechce vracať myšlienkami k vzniknutej poistnej udalosti práve z dôvodu problému s predajom a prepisom havarovaného vozidla.

Okrem toho, náklady na vypracovanie kúpnej zmluvy hradí poisťovateľ v plnom rozsahu, ak si uplatňujete škodu z PZP vinníka.

Vypracovanie zmlúv už využili:

Vypracovanie zmlúv už využilo viacero mojich klientov, no žiaľ žiadny z klientov mi neposlal spätnú informáciu, ako bol spokojný s vypracovaním zmlúv.

Vypracoval som kúpne zmluvy na havarované vozidlo pre Vás? Podeľte sa prosím s ostatnými o svoje skúsenosti s touto službou a pomôžte tak ostatným rozhodnúť sa.

Referenciu môžete pridať v sekcii Referencie.

Vopred ďakujem

Juraj Repčok, konateľ

AIDER Slovensko s.r.o.

 • CENA ZA VYHOTOVENIE ZMLUVY

 • 7,99 EUR*

  Za zmluvu

  *Cena 7,99 EUR je platná v prípade, ak Vaše vozidlo bolo poškodené pri totálnej škode a poistná udalosť bola uplatňovaná z PZP vinníka. V prípade havarijného poistenia je cena za vypracovanie zmlúv 149,00 EUR

 • Pri PZP platíte iba zníženú sumu 7,99 EUR

 • Zmluva je Vám zaslaná do 24 hodín

 • Žiadne dodatočné náklady

 • Ustanovenia zmluvy chránia Vás

 • Moje skúsenosti zozbierané niekoľkými rokmi

Chcem vypracovať zmluvu

FAQ

Bonus

Uvedená cena pri PZP (7,99 EUR) je Vaša finančná spoluúčasť (záloha) za administratívne úkony a vypracovania zmlúv pri predaji vozidla. Zvyšok tohto úkonu prepláca poisťovateľ v sume 141,01 EUR.

Moje garancie

Chránim záujmy poškodených osôb pri poistných udalostiach. Stojím vždy na Vašej strane, preto sa môžete spoľahnúť, že kúpna zmluva na havarované vozidlo bude chrániť Vás. Skúsenosti zozbierané rokmi asistencie pri predaji havarovaných vozidiel prenesiem do Vašej kúpnej zmluvy.

Tým sa vyhnete nie len zbytočným stresujúcim a bezvýchodiskovým situáciám, ale ochránite samých seba pred sankciami zo strany okresných úradov z dôvodu nedodržania povinností zo strany kupujúceho (napr. za nedodržanie termínu technickej kontroly, nezaplatenie PZP a pod.. )

Aký je postup?

  • Vyplňte formulár
  • Pohodlne uhraďte protredníctvom PayPal, online platby kartou alebo bankovým prevodom
  • V priebehu dňa Vás budem kontaktovať a dohodneme prípravu Vašej zmlúvy