• Aj vám vyplatili nízke poistné plnenie pri totálnej škode?

  Príčinou môže byť nesprávne stanovená výška všeobecnej hodnoty vozidla zo strany poisťovne alebo vysoko stanovená suma použiteľných zvyškov vozidla, prípadne kombinácia oboch problémov. Poistné plnenie predstavuje rozdiel medzi hodnotou vozidla pred vznikom totálnej škody a hodnotou použiteľných zvyškov vozidla (hodnota vraku).

  Získajte informácie, ako poisťovni preukázať, že hodnota vozidla v čase nehody bola podstatne vyššia.

  Poisťovňa stanovila hodnotu zvyškov na vysokú sumu a ani vám neuviedla, kto by od vás za danú cenu vozidlo odkúpil? Získajte informácie, ako poisťovni preukázať, źe hodnota zvyškov je z ich pohľady vysoko nadhodnotená.

 • Nesprávne mi stanovili hodnotu vozidla pri totálnej škode

  Nesprávne stanovenie všeobecnej hodnoty vozidla pri totálnej škode, je bežným problémom, s ktorým sa poškodené osoby stretávajú.

  Je to zapríčinené tým, že poisťovne vypočítajú hodnotu vášho vozidla automatizovaným spôsobom, ktorý ani v dnešnej dobe nie je dokonalý.

  Preukážme spoločne poisťovni, že vozidlo malo vyššiu hodnotu ako tú, ktorú stanovili.

 • Ako môžem predať vozidlo po totálnej škode výhodnejšie?

  Získajte za svoje havarované vozidlo viac, ako vám ponúka poisťovňa. Odpredajte svoje vozidlo prostredníctvom našej aukcie havarovaných vozidiel. Až 5000 osôb, ktoré sa reálne zaoberajú výkupom havarovaných vozidiel. Či už ste mali staršie alebo novšie vozidlo, každé je vhodné do aukcie.

  Až 9 z 10 havarovaných vozidiel bolo odpredaných vďaka našej aukcii za vyššiu sumu, ako im poisťovňa stanovila hodnotu vraku (použiteľných zvyškov vozidla). Využite to aj Vy...

 • Kde môžem uskladniť vozidlo po totálnej škode?

  Máte svoje havarované vozidlo pred bytovkou alebo v servise, kde vás naháňajú, aby ste vozidlo čo najskôr odstránili? Neviete kam máte vozidlo odtiahnuť, kým poisťovňa ukončí likvidáciu poistnej udalosti, aby vám vozidlo nerozkradli, prípadne aby nebolo vystavené vplyvu počasia?

  Využite naše zmluvné parkovné plochy, kde bude vaše havarované vozidlo pod dohľadom kamier.

 • Potrebujete náhradné vozidlo, prípadne vám ho zamietli?

  Vaše vozidlo po totálnej škode nie je pojazdné a sťažuje vám to každodenný život? Využite naše náhradné vozidlá kdekoľvek po Slovensku.

  Prenájom náhradného vozidla po totálnej škode uhrádza poisťovňa.

 • Ako predať vozidlo po totálnej škode?

  Vyhnite sa problémom pri predaji svojho havarovaného vozidla. Pomôžeme vám vypracovať kúpnu zmluvu na havarované vozidlo, vybavíme všetky administratívne úkony a odovzdáme ho kupujúcemu. Vyhnete sa tak nástrahám, ktoré na vás môžu čakať pri nevhodne vypracovanej zmluve, časovo náročným papierovačkám a cestovaniu za kupujúcim. Všetky potrebné kroky pri predaji havarovaného vozidla vykonáme za vás na vlastnú zodpovednosť. Ak si plánujete zaobstarať iné vozidlo po totálnej škode, grátis vám zabezpečíme aj technickú prehliadku vami zvoleného vozidla pred jeho kúpou.

 • Nesúhlasím s totálnou škodou, pretože sa vozidlo dá opraviť

  Určila poisťovňa vozidlo za totálne zničené, ale je možné ho opraviť? Využite jeden zo zmluvných servisov, vďaka čomu vám vozidlo opravíme a celú vec doriešime s poisťovňou na naše náklady, bez nutnosti Vašej finančnej spoluúčasti.

  Odťah vozidla do zmluvného servisu je na náklady poisťovne.

 • Aj vám vyplatili nízke poistné plnenie pri totálnej škode?

  Príčinou môže byť nesprávne stanovená výška všeobecnej hodnoty vozidla zo strany poisťovne alebo vysoko stanovená suma použiteľných zvyškov vozidla, prípadne kombinácia oboch problémov. Poistné plnenie predstavuje rozdiel medzi hodnotou vozidla pred vznikom totálnej škody a hodnotou použiteľných zvyškov vozidla (hodnota vraku).

  Získajte informácie, ako poisťovni preukázať, že hodnota vozidla v čase nehody bola podstatne vyššia.

  Poisťovňa stanovila hodnotu zvyškov na vysokú sumu a ani vám neuviedla, kto by od vás za danú cenu vozidlo odkúpil? Získajte informácie, ako poisťovni preukázať, źe hodnota zvyškov je z ich pohľady vysoko nadhodnotená.

 • Nesprávne mi stanovili hodnotu vozidla pri totálnej škode

  Nesprávne stanovenie všeobecnej hodnoty vozidla pri totálnej škode, je bežným problémom, s ktorým sa poškodené osoby stretávajú.

  Je to zapríčinené tým, že poisťovne vypočítajú hodnotu vášho vozidla automatizovaným spôsobom, ktorý ani v dnešnej dobe nie je dokonalý.

  Preukážme spoločne poisťovni, že vozidlo malo vyššiu hodnotu ako tú, ktorú stanovili.

 • Ako môžem predať vozidlo po totálnej škode výhodnejšie?

  Získajte za svoje havarované vozidlo viac, ako vám ponúka poisťovňa. Odpredajte svoje vozidlo prostredníctvom našej aukcie havarovaných vozidiel. Až 5000 osôb, ktoré sa reálne zaoberajú výkupom havarovaných vozidiel. Či už ste mali staršie alebo novšie vozidlo, každé je vhodné do aukcie.

  Až 9 z 10 havarovaných vozidiel bolo odpredaných vďaka našej aukcii za vyššiu sumu, ako im poisťovňa stanovila hodnotu vraku (použiteľných zvyškov vozidla). Využite to aj Vy...

 • Kde môžem uskladniť vozidlo po totálnej škode?

  Máte svoje havarované vozidlo pred bytovkou alebo v servise, kde vás naháňajú, aby ste vozidlo čo najskôr odstránili? Neviete kam máte vozidlo odtiahnuť, kým poisťovňa ukončí likvidáciu poistnej udalosti, aby vám vozidlo nerozkradli, prípadne aby nebolo vystavené vplyvu počasia?

  Využite naše zmluvné parkovné plochy, kde bude vaše havarované vozidlo pod dohľadom kamier.

 • Potrebujete náhradné vozidlo, prípadne vám ho zamietli?

  Vaše vozidlo po totálnej škode nie je pojazdné a sťažuje vám to každodenný život? Využite naše náhradné vozidlá kdekoľvek po Slovensku.

  Prenájom náhradného vozidla po totálnej škode uhrádza poisťovňa.

 • Technická prehliadka pred kúpou iného vozidla po totálnej škode

  Musíte si kúpiť iné vozidlo namiesto toho, ktoré vám bolo poškodené? Kúpa ojazdeného vozidla so sebou prináša aj určité riziká v podobe skytých vád na vozidle.

  Naši servisní technici Vami vyhliadnuté vozidlo technicky preveria priamo na mieste kdekoľvek po Slovensku a to bez finančnej spoluúčasti z Vašej strany. Túto službu nám prepláca poisťovateľ.

  Okrem technického preverenia, vozidlo preveríme aj administratívne, či nie je v exekúcii, prípadne či stav najazdených kilometrov korešponduje so skutočnosťou.

 • Odhlásenie vozidla z evidencie vozidiel po totálnej škode

  Je pre vás administrátíva spojená s predajom vozidla záťažou? Nechajte to na nás. Zabezpečíme odhlásenie vozidla na osobu, ktorá od vás vozidlo odkúpila. Tento úkon je hradený poisťovňou a vás to teda nezaťaží ani časovo a ani finančne.

  Dokonca ak vozidlo predávate zahraničnému subjektu, je nevyhnutné vykonať kontrolu originality. Poplatok spojený s s touto kontrolou zaplatíme za vás.

 • Nesúhlasím s totálnou škodou, pretože sa vozidlo dá opraviť

  Určila poisťovňa vozidlo za totálne zničené, ale je možné ho opraviť? Využite jeden zo zmluvných servisov, vďaka čomu vám vozidlo opravíme a celú vec doriešime s poisťovňou na naše náklady, bez nutnosti nutnosti Vašej finančnej spoluúčasti.

  Odťah vozidla do zmluvného servisu je na náklady poisťovne.

 • Vypracovanie zmlúv pri predaji vozidla

  Vyhnite sa problémom pri predaji svojho havarovaného vozidla. Kúpna zmluva na havarované vozidlo, ktorú štandardne dodáva aukčná spoločnosť, cez ktorú sa vydražilo Vaše vozidlo, neobsahuje v drvivej väčšine žiadne ustanovenia o stave vozidla a povinnostiach kupujúceho na seba vozidlo prihlásiť. Výsledkom potom môže byť, že vozidlo už síce bude odvezené zo strany kupujúceho, ale k prepisu nedôjde.

  Ešte horšia situácia nastane, ak kupujúci zistí väčší rozsah škôd, ako bol poisťovňou zdokumentovaný pri obhliadke. Potom môže kupujúci (ak to nemáte ošetrené v kúpnej zmluve) vymáhať od vás časť zaplatenej kúpnej ceny.

  Iba kvalitne vypracovaná kúpna zmluva na havarované vozidlo vás ochráni pred týmto a ďalšími nástrahami.

 • Odovzdanie havarovaného vozidla kupujúcemu

  Samotný predaj havarovaného vozidla je časovo náročný proces. Načo si čerpať dovolenku alebo neplatené voľno? Havarované vozidlo po totálnej škode odovzdáme za vás.