• Aj vám vyplatili nízke poistné plnenie pri totálnej škode?

  Príčinou môže byť nesprávne stanovená výška všeobecnej hodnoty vozidla zo strany poisťovne alebo vysoko stanovená suma použiteľných zvyškov vozidla, prípadne kombinácia oboch problémov. Poistné plnenie predstavuje rozdiel medzi hodnotou vozidla pred vznikom totálnej škody a hodnotou použiteľných zvyškov vozidla (hodnota vraku).

  Získajte informácie, ako poisťovni preukázať, že hodnota vozidla v čase nehody bola podstatne vyššia.

  Poisťovňa stanovila hodnotu zvyškov na vysokú sumu a ani Vám neuviedla, kto by od Vás za danú cenu vozidlo odkúpil? Získajte informácie, ako poisťovni preukázať, źe hodnota zvyškov je z ich pohľady vysoko nadhodnotená.

 • Nesprávne mi stanovili hodnotu vozidla pri totálnej škode

  Nesprávne stanovenie všeobecnej hodnoty vozidla pri totálnej škode, je bežným problémom, s ktorým sa poškodené osoby stretávajú.

  Je to zapríčinené tým, že poisťovne vypočítajú hodnotu Vášho vozidla automatizovaným spôsobom, ktorý ani v dnešnej dobe nie je dokonalý.

  Preukážme spoločne poisťovni, že vozidlo malo vyššiu hodnotu ako tú, ktorú stanovili.

 • Ako môžem predať vozidlo po totálnej škode výhodnejšie?

  Získajte za svoje havarované vozidlo viac, ako Vám ponúka poisťovňa. Odpredajte svoje vozidlo prostredníctvom mojej akcie havarovaných vozidiel. Až 5000 osôb, ktoré sa reálne zaoberajú výkupom havarovaných vozidiel. Či už ste mali staršie alebo novšie vozidlo, každé je vhodné do aukcie.

  Až 9 z 10 havarovaných vozidiel bolo odpredaných vďaka mojej aukcii za vyššiu sumu, ako im poisťovňa stanovila hodnotu vraku (použiteľných zvyškov vozidla). Využite to aj Vy...

 • Kde môžem uskladniť vozidlo po totálnej škode?

  Máte svoje havarované vozidlo pred bytovkou alebo v servise, kde Vás naháňajú, aby ste vozidlo čo najskôr odstránili? Neviete kam máte vozidlo odtiahnuť, kým poisťovňa ukončí likvidáciu poistnej udalosti, aby Vám vozidlo nerozkradli, prípadne aby nebolo vystavené vplyvu počasia?

  Využite moje zmluvné parkovné plochy, kde bude Vaše havarované vozidlo pod dohľadom kamier.

 • Potrebujete náhradné vozidlo, prípadne Vám ho zamietli?

  Vaše vozidlo po totálnej škode nie je pojazdné a sťažuje Vám to každodenný život? Využite moje náhradné vozidlá kdekoľvek po Slovensku.

  Prenájom náhradného vozidla po totálnej škode uhrádza poisťovňa.

 • Technická prehliadka pred kúpou iného vozidla po totálnej škode

  Musíte si kúpiť iné vozidlo namiesto toho, ktoré Vám bolo poškodené? Kúpa ojazdeného vozidla so sebou prináša aj určité riziká v podobe skytých vád na vozidle.

  Moji servisní technici Vami vyhliadnuté vozidlo technicky preveria priamo na mieste kdekoľvek po Slovensku a to bez finančnej spoluúčasti z Vašej strany. Túto službu nám prepláca poisťovateľ.

  Okrem technického preverenia, vozidlo preveríme aj administratívne, či nie je v exekúcii, prípadne či stav najazdených kilometrov korešponduje so skutočnosťou.

 • Odhlásenie vozidla z evidencie vozidiel po totálnej škode

  Je pre Vás administrátíva spojená s predajom vozidla záťažou? Nechajte to na mňa. Zabezpečím odhlásenie vozidla na osobu, ktorá od Vás vozidlo odkúpila. Tento úkon je hradený poisťovňou a Vás to teda nezaťaží ani časovo a ani finančne.

  Dokonca ak vozidlo predávate zahraničnému subjektu, je nevyhnutné vykonať kontrolu originality. Poplatok spojený s s touto kontrolou zaplatíme za Vás.

 • Nesúhlasím s totálnou škodou, pretože sa vozidlo dá opraviť

  Určila poisťovňa vozidlo za totálne zničené, ale je možné ho opraviť? Využite jeden zo zmluvných servisov, vďaka čomu Vám vozidlo opravíme a celú vec doriešime s poisťovňou na naše náklady, bez nutnosti nutnosti Vašej finančnej spoluúčasti.

  Odťah vozidla do zmluvného servisu je na náklady poisťovne.

 • Vypracovanie zmlúv pri predaji vozidla

  Nedodanie potrebných dokumentov zo strany kupujúceho, ktoré sú nevyhnutné na prepis v evidencii vozidiel.
  Dodatočné požiadavky zo strany kupujúceho, pod hrozbou nezaslania potrebných dokumentov k odhláseniu vozidla.
  Dodatočné znižovanie kúpnej ceny vozidla z dôvodu údajných poškodení, o ktorých nemal kupujúci vedomosť.

 • Aj vám vyplatili nízke poistné plnenie pri totálnej škode?

  Príčinou môže byť nesprávne stanovená výška všeobecnej hodnoty vozidla zo strany poisťovne alebo vysoko stanovená suma použiteľných zvyškov vozidla, prípadne kombinácia oboch problémov. Poistné plnenie predstavuje rozdiel medzi hodnotou vozidla pred vznikom totálnej škody a hodnotou použiteľných zvyškov vozidla (hodnota vraku).

  Získajte informácie, ako poisťovni preukázať, že hodnota vozidla v čase nehody bola podstatne vyššia.

  Poisťovňa stanovila hodnotu zvyškov na vysokú sumu a ani Vám neuviedla, kto by od Vás za danú cenu vozidlo odkúpil? Získajte informácie, ako poisťovni preukázať, źe hodnota zvyškov je z ich pohľady vysoko nadhodnotená.

 • Nesprávne mi stanovili hodnotu vozidla pri totálnej škode

  Nesprávne stanovenie všeobecnej hodnoty vozidla pri totálnej škode, je bežným problémom, s ktorým sa poškodené osoby stretávajú.

  Je to zapríčinené tým, že poisťovne vypočítajú hodnotu Vášho vozidla automatizovaným spôsobom, ktorý ani v dnešnej dobe nie je dokonalý.

  Preukážme spoločne poisťovni, že vozidlo malo vyššiu hodnotu ako tú, ktorú stanovili.

 • Ako môžem predať vozidlo po totálnej škode výhodnejšie?

  Získajte za svoje havarované vozidlo viac, ako Vám ponúka poisťovňa. Odpredajte svoje vozidlo prostredníctvom mojej akcie havarovaných vozidiel. Až 5000 osôb, ktoré sa reálne zaoberajú výkupom havarovaných vozidiel. Či už ste mali staršie alebo novšie vozidlo, každé je vhodné do aukcie.

  Až 9 z 10 havarovaných vozidiel bolo odpredaných vďaka mojej aukcii za vyššiu sumu, ako im poisťovňa stanovila hodnotu vraku (použiteľných zvyškov vozidla). Využite to aj Vy...

 • Kde môžem uskladniť vozidlo po totálnej škode?

  Máte svoje havarované vozidlo pred bytovkou alebo v servise, kde Vás naháňajú, aby ste vozidlo čo najskôr odstránili? Neviete kam máte vozidlo odtiahnuť, kým poisťovňa ukončí likvidáciu poistnej udalosti, aby Vám vozidlo nerozkradli, prípadne aby nebolo vystavené vplyvu počasia?

  Využite moje zmluvné parkovné plochy, kde bude Vaše havarované vozidlo pod dohľadom kamier.

 • Potrebujete náhradné vozidlo, prípadne Vám ho zamietli?

  Vaše vozidlo po totálnej škode nie je pojazdné a sťažuje Vám to každodenný život? Využite moje náhradné vozidlá kdekoľvek po Slovensku.

  Prenájom náhradného vozidla po totálnej škode uhrádza poisťovňa.

 • Technická prehliadka pred kúpou iného vozidla po totálnej škode

  Musíte si kúpiť iné vozidlo namiesto toho, ktoré Vám bolo poškodené? Kúpa ojazdeného vozidla so sebou prináša aj určité riziká v podobe skytých vád na vozidle.

  Moji servisní technici Vami vyhliadnuté vozidlo technicky preveria priamo na mieste kdekoľvek po Slovensku a to bez finančnej spoluúčasti z Vašej strany. Túto službu nám prepláca poisťovateľ.

  Okrem technického preverenia, vozidlo preveríme aj administratívne, či nie je v exekúcii, prípadne či stav najazdených kilometrov korešponduje so skutočnosťou.

 • Odhlásenie vozidla z evidencie vozidiel po totálnej škode

  Je pre Vás administrátíva spojená s predajom vozidla záťažou? Nechajte to na mňa. Zabezpečím odhlásenie vozidla na osobu, ktorá od Vás vozidlo odkúpila. Tento úkon je hradený poisťovňou a Vás to teda nezaťaží ani časovo a ani finančne.

  Dokonca ak vozidlo predávate zahraničnému subjektu, je nevyhnutné vykonať kontrolu originality. Poplatok spojený s s touto kontrolou zaplatíme za Vás.

 • Nesúhlasím s totálnou škodou, pretože sa vozidlo dá opraviť

  Určila poisťovňa vozidlo za totálne zničené, ale je možné ho opraviť? Využite jeden zo zmluvných servisov, vďaka čomu Vám vozidlo opravíme a celú vec doriešime s poisťovňou na naše náklady, bez nutnosti nutnosti Vašej finančnej spoluúčasti.

  Odťah vozidla do zmluvného servisu je na náklady poisťovne.

 • Vypracovanie zmlúv pri predaji vozidla

  Nedodanie potrebných dokumentov zo strany kupujúceho, ktoré sú nevyhnutné na prepis v evidencii vozidiel.
  Dodatočné požiadavky zo strany kupujúceho, pod hrozbou nezaslania potrebných dokumentov k odhláseniu vozidla.
  Dodatočné znižovanie kúpnej ceny vozidla z dôvodu údajných poškodení, o ktorých nemal kupujúci vedomosť.