Totálna škoda: Ako si overiť všeobecnú hodnotu vozidla (VŠH)?

Je výška všeobecnej hodnoty vášho vozidla správna? Ako si to bezplatne overíte?

Pri nehode vám vznikla totálna škoda, no poistné plnenie nedosahuje vami očakávanú hodnotu. Komunikácia, prípadné vyjednávanie je naozaj náročný proces. Aké sú vaše možnosti? Plnenie z havarijného poistenia, z PZP vinníka, alebo plnenie po rokoch, všetky tieto otázky vám zodpovieme.

Havarijné poistenie niekedy nestačí…

Uzavretie havarijného poistenia, nie je jednoduchou záležitosťou. Pokiaľ máte jazdené motorové vozidlo tým, že výpočet sa odvíja od ceny nového vozidla, môže vám pripadať poistné naozaj vysoké. Na druhej strane hodnota nových náhradných dielov bez poistenia je väčšinou naozaj ťažko platiteľná. Samozrejme havarijné poistenie berieme ako svoju výhodu, a máme pocit plnej ochrany a minimálneho finančného zaťaženia. Maximálne rátame s nejakou tou spoluúčasťou, ktorá závisí od typu poistnej zmluvy.  Keď sa staneme účastníkom nehody a nepodliehame výlukám (tie sú uvedené vo všeobecných poistných podmienkach) nastáva poistné plnenie. V prípade totálnej škody je však podľa štatistík 8 z 10 prípadov menej zaplatených, ako poistníci očakávajú.

Vinníkove PZP

Neboli ste vinníkom dopravnej nehody, pri ktorej vám vznikla totálna škoda a preto dúfate, že vám bude uhradená celková škoda z jeho PZP ? Žiaľ, aj v tomto prípade poisťovne postupujú podobne, ako v prípade plnenia z havarijného poistenia a rovnako sa stáva, že hodnotu vozidla určia nesprávne. V tejto situácii je to o to horšie, že škodu ste si nespôsobili vy…

Výšku nároku z poistného plnenia vám preveríme 

Peniaze, ktoré vám poisťovňa vyplatí/vyplatila z havarijného alebo povinne zmluvného poistenia (v prípade, že sa jedná o škodu, ktorú na vašom vozidle spôsobil iný účastník dopravnej nehody) je rozdielom medzi všeobecnou hodnotou vozidla a hodnotou použiteľných zvyškov vozidla.

Všeobecná hodnota vozidla je hodnota auta, ktorú dosahovalo auto v čase nehody. Ide o komplikovaný proces, na ktorý  vplýva mnoho faktorov. Práve pri tomto procese sa najčastejšie stretávame s tým, že poisťovňa stanovila hodnotu nesprávne. My skúmame aj najmenšiu maličkosť, ktorá vplýva na všeobecnú hodnotu auta, čo pre vás  môže znamenať navýšenie doteraz vyplateného poistného plnenia.

Použiteľné zvyšky vozidla poisťovňa určuje:

* aukciou na dražbe vrakov (najvyššia ponúknutá odkupná cena vraku je hodnotou použiteľných zvyškov)

* „od oka“

Preveríme vám, akým spôsobom bola stanovená výška použiteľných zvyškov. Pričom poukážeme, aj na detaily, ktoré určite netušíte. Mate totiž nárok aj na preplatenie diaľničnej známky, parkovného, ušlého zisku a podobne. Poškodeným klientom pomáhame totiž získať to najvyššie možné poistné plnenie, ktoré by mali dostať. Či už stojíte na strane poškodeného pri dopravnej nehode (a poistné plnenie pôjde z PZP vinníka) alebo vinníkovej (a poistné plnenie pôjde z vášho havarijného poistenia), získame pre vás dodatočné poistné plnenie.

Poistné plnenie je možné aj po rokoch

Poistné plnenie je možné navýšiť aj spätne, po niekoľkých rokoch a to v prípade PZP do 3 a v prípade havarijného poistenia do 4 rokov od vzniku škody.  Preverte si u nás váš nárok na poistné plnenie VŽDY, keď máte nehodou s totálnou škodou.

* pri nehode s totálnou škodou pred maximálne 3 rokmi (v prípade plnenia z PZP) alebo maximálne 4 rokmi (v prípade plnenia z havarijného poistenia)

* pri  krátení alebo zamietnutia poistného plnenia

Kedy a prečo sa obrátiť na nás?

* špecializujeme sa na poistné plnenia pri totálnych škodách

* každý prípad riešime individuálne, promptne a profesionálne.

* sme nezávislou spoločnosťou a pracujeme LEN pre nášho poškodeného klienta

* sme spokojní, len ak je spokojný náš klient 

Iný problém s poisťovňou?

Kedy využiť  nášho online poradcu a prečo?

* likvidácia poistnej udalosti trvá pridlho

* zodpovieme vám akékoľvek otázky týkajúce sa poistného plnenia

* každoročne nášho bezplatného poradcu využíva cca 300 poškodených, ktorí vďaka našej pomoci príjmu z poistných plnení od poisťovní v priemere 150 000 € ročne

* opýtajte sa ma v sekcii opýtaj sa odborníka otázku a získajte overené návody na riešenie svojich problémov. 

Odškodnenie po dopravnej nehode

Aké má poisťovňa zákonné lehoty? Krátila vám poisťovňa plnenie alebo plnenie zamietla? Využite naše skúsenosti, ktoré sme za viac ako sedem rokov nazbierali. Konzultujte s nami vašu poistnú udalosť a predíďte zamietnutiu poistného plnenia. Dodali ste všetky požadované dokumenty, no poisťovňa doteraz udalosť neukončila a nevyplatila vás? Prezradíme vám informácie, ktoré vám v poisťovni nepovedia. Vyplatila vám poisťovňa odškodnenie, s ktorým nie ste spokojný? Takéto problémy riešime každodenne. Obráťte sa na nás a spoločne poisťovňu donútime, aby poistné plnenie doplatila.

Odškodnenie po dopravnej nehode

Aké má poisťovňa zákonné lehoty? Krátila vám poisťovňa plnenie alebo plnenie zamietla? Využite naše skúsenosti, ktoré sme za viac ako sedem rokov nazbierali. Konzultujte s nami vašu poistnú udalosť a predíďte zamietnutiu poistného plnenia. Dodali ste všetky požadované dokumenty, no poisťovňa doteraz udalosť neukončila a nevyplatila vás? Prezradíme vám informácie, ktoré vám v poisťovni nepovedia. Vyplatila vám poisťovňa odškodnenie, s ktorým nie ste spokojný? Takéto problémy riešime každodenne. Obráťte sa na nás a spoločne poisťovňu donútime, aby poistné plnenie doplatila.


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *