Technická prehliadka pred kúpou iného vozidla po totálnej škode

Mali ste dobré vozidlo, o ktorom ste vedeli, že sa naňho môžete po technickej stránke spoľahnúť, no ostalo vám po totálnej škode nepojazdné? Potrebujete si kúpiť iné vozidlo, za účelom bežných pracovných i domácich povinnosti?

Pri kúpe už ojazdeného vozidla vznikajú rôzne riziká v podobe skrytých vád, ktoré Vás môžu v nečakanej situácii nemilo prekvapiť a to až tak, že môžete ostať opäť bez auta, čo prináša ďalšiu finančnú záťaž.

Nekupujte mačku vo vreci!

Technická prehliadka nového vozidla po totálnej škodeNechajte si vami vyhliadnuté vozidlo preveriť u mojich kvalifikovaných servisných technikov. Vozidlo vám odborne skontrolujú po technickej aj administratívnej stránke.

Pri technickom preverení odhalíme mechanické vady kupovaného vozidla, ktoré Vám mohli byť zo strany predávajúceho zamlčané a ktoré by Vás mohli v krátkej budúcnosti nemilo prekvapiť.

Pri administratívnom preverení vozidla zase odhalíme, či vozidlo nie je v exekúcii alebo na leasing, prípadne koľkým majiteľom vozidla je predávajúci a aké na ňom boli predchádzajúce poistné udalosti. Pri administratívnej previerke aj preveríme či deklarovaný stav najazdených kilometrov zodpovedá skutočnosti.

Na rozdiel od iných lokálnych servisov mame kompletné moderné diagnostické vybavenie a to vrátane mobilného zdviháku. Výhodou je, že sa nemusíte dohadovať s predávajúcim o dovoze auta do servisu.

Moji technici sa na dané miesto dostavia a to kdekoľvek po celom Slovensku. Výsledkom celej previerky bude, či vám kúpu vybraného vozidla odporúčame alebo nie.

 • CENA ZA OVERENIE VOZIDLA

 • 49,00 EUR*

  za 1 vozidlo

  *Cena 49,00 EUR je platná v prípade, ak si vozidlo nové vozidlo kupujete po totálnej škode a poistná udalosť bola uplatňovaná z PZP vinníka. V prípade havarijného poistenia je cena 249,00 EUR

 • Kontrola inzerátu

 • Kontrola karosérie meracím prístrojom (hrúbka laku – odhalenie predchádzajúcich havárii na vozidle)

 • Kontrola motorového priestoru

 • Pokročilá diagnostika všetkých riadiacich jednotiek vozidla

 • Kontrola podvozku a náprav

 • Kontrola funkčnosti prvkov interiéru

 • Administratívne preverenie auta

 • Kontrola funkčnosti prvkov komfortnej výbavy

 • Skúšobná jazda na vozidle

 • Využitie najmodernejšieho diagnostického vybavenia, vrátane mobilného zdviháka

 • Technici prídu za vozidlom, nie vozidlo za technikmi

 • Prehliadka možná kdekoľvek po celom Slovensku a to bez problémov

 • Vyhnete sa iným možným rizikám, ktoré kúpa obnáša

Objednať prehliadku vozidla

Rýchle otázky

 • Koľko preverení si môžem objednať?

  Môžete si objednať preverenie na neobmedzený počet vozidiel.

  Obmedzenie v prípade PZP: V prípade, ak totálnu škodu likvidovala PZP poisťovňa vinníka, cena za overenia maximálne 4 vozidiel je s Vašou finančnou spoluúčasťou vo výške iba 49,00 EUR/vozidlo. Každé ďalšie overenie je za plnú cenu 249,00 EUR.

 • Môžem/musím sa zúčastniť obhliadky aj ja?

  Môžete sa rozhodnúť, že vozidlo budeme obhliadať za Vašej účasti. Túto skutočnosť stačí uviesť vo formulári pri vytváraní objednávky a naplánujeme spoločne deň a čas tak, aby vyhovoval všetkým 3 stranám (Vám, nám aj predávajúcemu)

  Môžete sa tiež rozhodnúť, že prehliadku spravíme bez Vašej prítomnosti. V takom prípade Vám bude zaslaný report z obhliadky a všetko si vykomunikujeme telefonicky. Toto zvyčajne moji klienti (kupujúci) využívajú, keď bývajú v inom regióne, ako býva predávajúci.

 • Čo všetko sa pri vozidle preveruje?

  Vami vyhliadnuté vozidlo/vozidlá sa preveria ako po technickej stránke, tak aj po administratívnej stránke. Podrobný zoznam úkonov, ktoré preverenie obsahuje nájdete tu:

Bonus

Uvedená cena 49,00 EUR je Vaša finančná spoluúčasť (záloha) za technické preverenie vozidla. Preverenie vozidla prepláca poisťovateľ v plnej výške. Po prijatí platby od poisťovne Vám túto úhradu vrátim v plnej výške. Vrátenie ceny realizujem do 14 dní odo dňa prijatia platby od poisťovne.

Výhody pri overení vozidla

Častokrát Vami vyhliadnuté vozidlá sa nachádzajú v inom okrese, ako Vy. V danom okrese ťažko nájdete a zorganizujete technickú prehliadku v lokálnom servise. Výhodou je, že moji technici prídu k vozidlu kdekoľvek na Slovensku, čím sa technické preverenie stáva dostupným.

Okrem toho, ak by technickú previerku vozidla vykonalo lokálne servisné stredisko, budete nútený najskôr uhradiť túto previerku zo svojho a následne sa domáhať úhrady od poisťovne. Takýto postup so sebou prináša značné riziko, že Vám poisťovňa odmietne refundovať (preplatiť) tieto náklady.

Využite aj Vy technickú previerku prostredníctvom mojich kvalifikovaných servisných technikov a maximálna Vaša investícia bude predstavovať sumu 49,00 EUR, ktorá Vám bude vrátená po prijatí platby od poisťovne. Ak mi poisťovňa neuhradí náklady za technickú previerku, celú vec si doriešim s poisťovňou ja na svoje náklady a na svoju zodpovednosť. Vy si iba počkáte na vrátenie zaplatenej zálohy vo výške 49,00 EUR.

Moje garancie

Zodpovednosť za spokojnosť mojich klientov je pre mňa najväčšou prioritou. Vami vyhliadnuté vozidlo dôkladne preveria moji technici a po dokončenej prehliadke Vám oznámim detailný stav vozidla, bez akejkoľvek zamlčanej informácie zo strany predajcu, ktorá by Vás mohla v budúcnosti nečakane prekvapiť.

Aký je postup overenia vozidla?

 • Vyplňte formulár, v ktorom uvediete Vami vyhliadnuté vozidlo, prípadne viac vozidiel. Ak chcete byť prítomný na obhliadke, nezabudnite to uviesť vo formulári.
 • Pohodlne uhraďte protredníctvom PayPal, online platby kartou alebo bankovým prevodom
 • V priebehu dňa budú moji technici kontaktovať daných predajcov, následne administratívne overíme dané vozidlo/vozidlá, budeme kontaktovať predávajúcich a dohodneme s nimi termín a čas obhliadky. V priebehu dňa Vás budem informovať o čase technickej prehliadky vozidla