Štefánia Kriglerová

Dobrý deň, ako účastníčka dopravnej nehody – mnou nezavinenej – som po informácii z poisťovne o uznaní totálnej škody na aute, ostala bezradná. Začala som hľadať informácie o možnostiach riešenia PU. Na webových stránkach spoločnosti aider som našla komplexné informácie, i s ponukou poskytnutia služieb, až do úplného ukončenia poistnej udalosti.

Moje rozhodnutie vyžiť tieto služby bolo správne, všetko, čo bolo dohodnuté (odovzdanie vraku vozidla, jeho odhlásenie, prihlásenie nového vozidla) bolo vykonané, a to za vopred dohodnutú cenu služby.

I keď verím, že ma v budúcnosti už žiadna podobná udalosť nečaká, tel. číslo p. Repčoka mám uložené a určite v kontaktoch i ostane.

Ušetrenie času a starostí osobám, ktoré sa nemusia v novej situácii dobre orientovať, je predmetom práce spoločnosti aider. Každému, kto chce čas a starosti presunúť na profesionálov,  využitie služieb p. Repčok doporučujem.