Rozbité čelné sklo: Praktiky poisťovní odhalené!

Prečo poisťovne odmietajú vyplatiť poistné plnenie za rozbité čelné sklo z povinného zmluvného poistenia? Ako proti zamietnutiu plnenia zo strany poisťovní bojovať?

Podľa štatistiky sa stane ročne viac ako 100 000 poistných udalostí pri prevádzke motorového vozidla a z tohto objemu veľké percento poškodení vznikne práve na čelných sklách.

V prípade, že nemáte pripoistenie čelného skla a chcete aby škodu preplatila poisťovňa, je nutné poznať vinníka poistnej udalosti, ktorý Vám škodu spôsobil.

Skutočnosť je ale taká, že aj keď poznáte vinníka a máte s ním spísanú správu o nehode, nárok ste nahlásili v poisťovni a vyplnili dotazníky, aj tak Vám poisťovňa nárok na náhradu škody zamietla.

Odletený kameň nemá pôvod v prevádzke

Prvým dôvodom je, že škoda, ktorú spôsobí vymrštený kameň spod vozidla idúceho pred Vami, nemá pôvod v prevádzke motorového vozidla, nakoľko kameň, ktorý škodu spôsobil nie je súčasťou vozidla a preto sa povinné zmluvné poistenie nevzťahuje na škody, ktoré vymrštený kameň spôsobil. Ale je to skutočne tak? Skutočne poisťovne nemajú povinnosť preplatiť z PZP vinníka škodu, ktorá vznikla na Vašom čelnom skle?

Dlhodobo bola táto otázka sporná až do doby, kedy Národná banka Slovenska v roku 2013 vydala stanovisko, v ktorom sa píše:

vymrštenie kameňa spod kolies iného motorového vozidla je okolnosť, ktorá má pôvod v prevádzke. Prejavom prevádzky motorového vozidla je v tomto prípade otáčavý pohyb jeho kolies. Aj keď kameň nie je súčasťou motorového vozidla, bez pôsobenia otáčavého pohybu kolies idúceho motorového vozidla by kameň zostal na svojom mieste na ceste a k jeho vymršteniu a vzniku škody by nedošlo. Prevádzka motorového vozidla je teda príčinou vymrštenia kameňa, ktorý nárazom do čelného skla spôsobí škodu.

Ak teda udalosť – škoda na čelnom skle – bola spôsobená okolnosťou majúcou pôvod v prevádzke, škoda vznikla a existuje príčinná súvislosť medzi udalosťou a vznikom škody, prevádzkovateľ zodpovedá za škodu na čelnom skle, a pokiaľ má uzatvorené povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, je poisťovateľ povinný takúto škodu zaňho nahradiť.

Zdroj NBS

Neskôr k rovnakému záveru dospel aj Najvyšší súd Slovenskej republiky (Stanovisko občianskoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 3. júna 2014 Cpj 5/2014).

Čo to znamená ale pre poškodených v praxi? Sú poisťovne konečne povinné preplatiť každú jednu škodu na čelnom skle?

Musíme Vás žiaľ sklamať. Poisťovne si rýchlo našli cestičku, vďaka ktorej nemusia poškodené čelné sklo preplatiť.

Týmto sa dostávame v poradí k druhému dôvodu, vďaka ktorému Vám poisťovňa z PZP vinníka zamietne preplatenia škody na Vašom čelnom skle.

Príčinná súvislosť medzi udalosťou a vznikom škody

Druhým najčastejším dôvodom zamietnutia plnenia zo strany poisťovne je, že nie je preukázaná príčinná súvislosť medzi udalosťou a vznikom škody.

V „ľudskej reči“ to znamená, že nie je/nebolo preukázané, že kameň odletel práve z vozidla, ktoré išlo pred Vami. Vy ako poškodený musíte uniesť dôkazné bremeno a poisťovni preukázať, že škodca (ten, ktorý škodu spôsobil) je naozaj ten, ktorého ste určili a spísali s ním správu o nehode.

Poisťovne argumentujú tým, že vinník je do spísania správy o nehode donútený pretože nie je možné, aby si vinník všimol v spätnom zrkadle, že kameň odskočil práve od kolies jeho vozidla. Poisťovne podporujú svoje tvrdenia aj tým, že kameň je väčšinou malých rozmerov na to, aby si vinník niečoho všimol v spätnom zrkadle a tiež aj to, že vinník iba zlomok času počas jazdy pozerá do spätného zrkadla.

Okrem toho poisťovne zastávajú názor, že vodič auta idúceho pred Vami, nemá možnosť vnímať, že pneumatikou nabehol na kameň o priemere pár milimetrov/centimetrov a že tento kameň bol vymrštený do Vášho čelného skla.

Iný prípad nastáva pokiaľ máte videozáznam zo vzniku škody a je na ňom vidieť celý priebeh vzniku škody, vrátane EČV vozidla od ktorého kameň odskočil. Vtedy je tu vysoká šanca, že sa k svojmu poistnému plneniu za rozbité čelné sklo dostanete bez väčších komplikácií.

Pomôže svedok?

Pokiaľ nemáte videozáznam, jedinou záchranou v takomto prípade je, že máte svedka, ktorý sedel vedľa Vás ako spolujazdec, ktorého by ste mali uviesť aj v správe o nehode.

Zo skúseností ale vieme, že aj keď v aute poškodeného boli svedkovia, ktorí dosvedčia, ako k škode došlo, prípadne, že videli, že kameň bol vymrštený spod kolesa vozidla idúceho pred Vami, aj tak častokrát poisťovňa nepristúpi k výplate poistného plnenia. Asi preto, že veľkú dôveru voči Vášmu svedkovi poisťovňa nemá.

Pomôže Vám NBS?

Ak zvažujete podanie podnetu do NBS na postup poisťovne pri likvidácii Vašej poistnej udalosti z tou vidinou, že Vám NBS pomôže, tak Vás musíme sklamať. NBS síce prijme Váš podnet/sťažnosť, ale väčšinou to má jeden a ten istý výsledok.

Čakáte na vyjadrenie NBS 60 pracovných dní (v zmysle ich interného predpisu), čo sú približne 3 mesiace a odpoveď je, že NBS nie je oprávnená rozhodovať spory medzi stranami a odkáže Vás na príslušný súd.

Zvažujete súdny spor s poisťovňou?

Z našich interných štatistík vyplýva, že dĺžka trvania súdneho sporu o nevyplatené poistné plnenia za rozbité čelné sklo je 616 dní (skoro 2 roky) a výdavky vynaložené na súdny spor zo strany poškodeného sú vo výške 260,05 EUR (súdny poplatok a trovy právneho zastúpenia) a ešte nemáte ani istotu, že súdny spor sa Vám podarí vyhrať.

Ako sa vyhnúť súdnemu sporu?

Riešením pre Vás môže byť postúpenie (odpredanie) pohľadávky. Týmto krokom získate okamžitú finančnú kompenzáciu za nevyplatené poistné plnenie a to bez súdneho sporu a ďalších zbytočných „doťahovačiek“ s poisťovňou.

Ako to funguje?

Vy nám pošlete kompletnú dokumentáciu k poistnej udalosti, ktorou disponujete (napr. správu o nehode, faktúru zo servisu a pod.) a po podpise našej vzájomnej zmluvy Vám my vyplatíme dohodnutú sumu na Váš účet a to bez toho, aby ste sa museli s poisťovňou súdiť a platiť poplatky rádovo v stovkách EUR za súdny spor a právne zastúpenie. Postúpenie pohľadávky Vám zabezpečí rýchle odškodnenie a to bez rizika prehry na súde. Jedinou podmienkou je, že škoda – poistná udalosť nie je staršia ako 3 roky.

Po postúpení Vašej pohľadávky na našu spoločnosť a vyplatení sumy na Váš účet, si už poistnú udalosť doriešime s poisťovňou na vlastné náklady a na vlastnú zodpovednosť.

Výhody postúpenia pohľadávky:

 • Okamžitá finančná kompenzácia
 • Žiadne finančné náklady
 • Žiadne čakanie na neistý výsledok
 • Žiadne riziko
 • Žiadna zodpovednosť

Ako sa s nami skontaktovať?

 1. Dohodnite si bezplatnú telefonickú konzultáciu a vo Vami zvolenom čase Vám zavoláme
 2. Zanechajte nám správu cez kontaktný formulár a budeme sa Vašej požiadavke venovať v priebehu dňa
 3. Zavolajte nám na +421 948 87 08 87 v pracovné dni medzi 9:00 - 17:00 hod. alebo napíšte na info@aider.sk
Bezpečnostný kód Captcha:
security code
Prosím, zadajte bezpečnostný kód - KLIK v obrázku pre nový kód:

Dohodnúť


  Pridaj komentár

  Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *