Referencie

Markíza – relácia Reflex 11/2016

Medializovaný prípad p. Igora, ktorému poisťovňa nevyplatila plnenie z havarijného poistenia iba preto, že nepoznal vinníka, ktorý mu škodu na jeho aute spôsobil.

Markíza – relácia Reflex 01/2018

Medializovaný prípad nášho klienta p. Ondreja, ktorému Union poisťovňa, a.s. vyplatila „drobné“ za totálne zničenú limuzínu. Stanovisko poisťovne Vás zaskočí…

Markíza – relácia Reflex 12/2019

Prečo poisťovne odmietajú preplatiť škody na čelných sklách? Pomôže Vám NBS? Pozrite si reportáž odvysielanú na Markíze, kde sa vyjadrujem k tejto problematike.

 • Jozef

  Spoločnosť AIDER SLOVENSKO nám veľmi pomohla v prípade poistnej udalosti, ktorá sa prihodila môjmu synovi. Do jeho auta narazil od zadnej strany ťahač s návesom, ktorý riadil vodič zo zostatkovým alkoholom a všetko bolo zaistené políciou. Následne poslané na poistné plnenie do Generali sa stala asi obvyklá vec na Slovensku a to, že likvidátor tejto poistnej udalosti začal túto vec likvidovať, hovorím iba začal likvidovať, ale!, po mesiaci nič. Viem, že poisťovňa má podľa zákona alebo vyhlášky na likvidáciu 3 mesiace, ale neviem niekedy pochopiť, že prečo? Tento likvidátor bol prezrieť havarované auto a hneď odporučil auto neopravovať a to bolo všetko čo sme sa dozvedeli. Po nejakom čase prišla ponuka cez likvidátora na odkúpenie havarovaného vozidla za trochu smiešnu cenu 1029 eur. To bolo akože zatiaľ všetko a stále sme nevedeli výšku plnenia poisťovne z firmy, ktorej patril ťahač. Po urgenciách mal likvidátor zavolať, sľúbil!, nezavolal, zavolali sme my a bol na dovolenke a potom zase na PN!, sme sa dozvedeli. Tak sme sa obrátili na spoločnosť AIDER, kde sa nás ujal prekvapivo rýchlo pán Repčok a radil čo máme urobiť a radil čo je poisťovňa povinná. Samozrejme to už dochádzalo k tomu, že všetku agendu s likvidáciou za nás ochotne urobí pán Repčok. No v tom sa ľady pohli ako sa hovorí, za likvidátora bol určený druhý a ten už na našu bezodkladnú situáciu nám poslal výsledok odkúpenia a aj likvidácie zvyšku zo strany poisťovne. Pán Repčok nám veľmi ochotne poradil, že čo všetko si môžeme ešte z tejto udalosti v poisťovni nárokovať s upozornením, že ak bude problém, máme mu neodkladne zavolať. Poviem na rovinu, že s pánom Repčokom sa nám spolupracovalo výborne, radil nám veľmi ústretovo, čo som bol prekvapený vzhľadom na dnešnú dobu na Slovensku. Túto záležitosť sme dotiahli do konca k spokojnosti syna s výškou likvidácie za jeho poškodené auto. Veľká vďaka.

  overit referenciu

 • Martin Kysucký

  Dobrý deň. Spoločnosť AIDER Slovensko som kontaktoval potom, čo mi poisťovňa takmer dva roky neoprávnene odmietala vyplatiť poistné plnenie. Poisťovni bola zaslaná predžalobná výzva (výzva na úhradu poistného plnenia) a ďalšie dokumenty, ktoré som odkonzultoval s p. Repčokom. Poistné plnenie mi bolo následne vyplatené a to bez toho, aby bol môj prípad prejednávaný na súde. Oceňujem dobrú komunikáciu, férovosť, ústretovosť a samozrejme skúsenosti, ktoré boli kľúčové pre vyriešenie môjho prípadu. Ak by život priniesol opäť problém s vyplácaním poistného plnenia, určite by som spoločnosť AIDER Slovensko kontaktoval znova.

 • Ing.Tkac Miroslav

  Dobrý deň. Po autonehode (vbehnutie zadným kolesom motorového vozidla do kanála bez poklopu, po oprave kanála Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou- ďalej BVS), som riešil túto poistnú udalosť s BVS prostredníctvom Polície/ a poisťovne KOOPERATIVA a.s. Nakoľko od podania požiadavky na riešenie mojej poistnej udalosti v marci 2018, sa mi ani BVS, ani poist. KOOPERATIVA neozvali, a zareagovali až na moje dotazovanie sa, ohľadne stavu riešenia mojej poistnej udalosti, v októbri 2018. Využil som služby AIDER SLOVENSKO, online som kontaktoval pána Juraja Repčoka, či mám nejaký nárok na prípadne % z omeškania, riešenia poistnej udalosti (8 mesiacov…). Musím pozitívne konštatovať, že AIDER Slovensko zareagovala na môj mail promptne, bez čakania, a znalosti získane ich výkladom boli a sú pre mňa zrozumiteľným know how, ako v danej situácii postupovať. Aj keď sú v momentálnom prípadne, náklady na riešenie odstupného za omeškanie väčšie, ako konečný efekt, v môj prospech. Konkurenčné stránky, na ktoré som sa paralelne obrátil, (3), ani spätne nezareagovali. Neuvediem ich menovite/konkrétne z dôvodu, že eticky to nepovažujem za vhodné/. Túto referenciu, v prospech AIDER Slovensko poskytujem dobrovoľne z vlastnej iniciatívy, vyplývajúcej z podľa mojich skúsenosti u nás (Slovensko), z nadštandardnej nezištnej právnej pomoci.

 • Radoslav Bartoš

  Dobrý deň, využil som poradňu a zastupovanie spoločnosti AIDER SLOVENSKO ohľadom svojho problému s poisťovňou Generali. Mal som zrážku s lesnou zverou(jeleň), keďže to bola moja prvá nehoda a dúfam, že aj posledná, hneď som volal asistenčné služby tejto poisťovne. Povedali, že sa o všetko postarajú, policajtov nemusím volať a stačí len zavolať do poisťovne a nahlásiť poistnú udalosť. Tak som aj spravil zavolal do poisťovne nasledovala obhliadka v servise a čakal som, kedy mi zavolajú zo servisu, aby som prišiel z autom na opravu. Zhruba po 5 týždňoch mi prišiel z poisťovne list, že mi zamietajú poistné plnenie, lebo nemám zápisnicu od policajtov. Skoro som z kože vyletel. Keďže som nevedel ako ďalej, tak na internete som čítal čo mám robiť až som sa dopracoval firme AIDER SLOVENSKO. Tú som oslovil, povedal čo je vo veci a dal splnomocnenie na moje zastupovanie s poisťovňou a čuduj sa svete, do 2 mesiacov som mal peniaze na účte :). Vďaka ich profesionálnej práci som dostal poistné plnenie. Oceňujem ich individuálny a profesionálny prístup vrelo doporučujem každému, kto má problém s poisťovňou a nemôže sa domôcť svojich práv. Bartoš

 • Tomáš Poráč

  Dobrý deň. Využil som bezplatnú poradňu spoločnosti AIDER SLOVENSKO s.r.o., nakoľko som mal autonehodu a som poškodený. Spoločnosť ma zaujala na základe užitočných informácií na ich stránke. Služby tejto spoločnosti som chcel skúsiť, nakoľko som v takejto situácií 1x a nechcem nič podceniť, alebo spraviť chyby, ktoré by som potom z dôvodu krátenia poistného plnenia ľutoval. Moja situácia ešte nie je vyriešená, ale musím oceniť rady p. Repčoka, a jeho ochotu bezplatne poradiť a pomôcť. Služby tejto spoločnosti môžem iba odporúčať.

 • Nora Augustínová

  Dobrý deň, využila som bezplatnú poradňu spoločnosti AIDER SLOVENSKO ohľadom svojho problému s poisťovňou Kooperativa. Dňa 14.4.2018 sme mali dopravnú nehodu, kde my sme poškodený. Vinník nehody sa dopustil priestupku nesprávne otáčanie a cúvanie, otáčanie na neprehľadných alebo inak nebezpečných miestach. Škodu na mieste policajti vyčíslili na 8.000eur. Manžel išiel nahlásiť škodu do poisťovne vinníka čiže Kooperativy, kde hlásil na pobočke cez telefón škodovú udalosť už tu to bolo divné???A potom začal kolotoč udalostí. Poisťovňa nám prvý list zaslala o oznámení škodovej udalosti, kde poisťovňa posúdila škodu ako parciálnu. Z našej strany prišlo nadšenie, že auto sa ide opravovať- boli sme šťastní, pretože auto sme si kúpili a museli sme si vziať úver. Potom sme obdržali výzvu na zaplatenie opravy auta faktúrou. O 5 dní však všetko bolo inak a našu škodu uznali ako totálnu-neekonomickú. Jeden dokument Vám pošlú z Košíc, jeden z Bratislavy. Nedostali sme ani jeden dokument od spoločnosti Slovexperta, ktorá obhliadala auto a ako majú na stránke napísané citujem: Kontaktovanie klienta do 30 minút od nahlásenia škodovej udalosti na Centrálnom dispečingu škôd (počas pracovného dňa do 16:30 hod.). Obhliadka poškodeného majetku do 2 pracovných dní od nahlásenia škodovej udalosti na Centrálnom dispečingu škôd. Zdokumentovanie rozsahu poškodenia a posúdenie oprávnenosti nároku klienta. Vypracovanie zápisu o obhliadke – kópia je poskytnutá klientovi/ to sa však neudialo, až keď nám likvidátor volal bolo tlačivo dielov zaslané/.Keď sme sa pokúšali dovolať likvidátorovi, ktorý vraj nemá telefón, tak nám dávali čísla a nič, mail taktiež a naraz keď sme napísali odvolanie, škodovú udalosť uzavreli ako totálnu škodu nakoniec má likvidátor aj telefón???Ani servis Galimex nás neinformoval, no proste celé zle. Kde je spravodlivosť a ochrana spotrebiteľa???Aj to, že bez Vášho vedomia dajú auto na burzu zverejnia fotky a že služba pre koho – servis poisťovňu, ktoré možno z toho berú províziu. Dnes sme sa od likvidátora dozvedeli, že ešte budeme platiť stojné v servise odo dňa ako bola ukončená škodová udalosť ani o tom nás neinformoval servis v Galimex, čiže ako to nazvem čistý bordel. Informácie boli od tejto spoločnosti AIDER pre mňa užitočné a rýchle. Ochotný pomôcť. Určite tieto služby odporučím známym.

  overiť referenciu

 • Miroslav Gálus

  p. Gálus sa na nás obrátil ako poškodená osoba, že nedokáže z poisťovne získať poistné plnenie za rozbité čelné sklo. Celé poistné plnenie sme samozrejme od poisťovne vymohli a p. Gálus nám zanechal na Facebooku takúto krásnu správu.

 • Anna Valaštiaková

  Dobrý deň, chcela by som vám p.Repčok poďakovať za Vášu pomoc. Je veľmi príjemné stretnúť sa s takýmto prístupom po každej stránke- ľudskej, odbornej aj profesionálnej. Po obhliadke môjho nabúraného auta, dala poisťovňa Generali vyjadrenie -totálna škoda a vyčíslila všh auta veľmi nízko resp. veľmi podhodnotila. Vďaka konzultáciám a cenným radám p. Repčoka sme dosiahli prehodnotenie ukončenia poistnej udalosti a následné preplatenie opravy auta. Bez týchto profesionálnych rád a maximálnej ochote pomôcť by sme dnes boli bez auta.Som rada, že na Slovensku sú ešte takýto ľudia.

  Ešte raz  VEĽKÁ VĎAKA

  overiť referenciu

 • Andrea Ala

  Slečne Andrejke po tom, čo jej iný účastník premávky spôsobil totálnu škodu na jej aute, ktoré denno denne používala a potrebovala ho nevyhnutne k životu, sa nám podarilo vybojovať od poisťovne plnenie o približne 30% vyššie, ako pôvodne vyplatené. Vďaka tomu si naša klientka dokázala kúpiť rovnaké vozidlo, ako to, čo jej bolo poškodené. Poisťovňa samozrejme okrem doplatku poistného plnenia, uhradila aj náklady, ktoré s tým naša klientka mala.

  overiť referenciu

 • Róbert Zerola

  Pre p. Zerolu, ktorému poisťovňa nevyplatila poistné plnenie za rozbité čelné sklo, sme vymohli jeho nároky. Stručnú no výstižnú reakciu uviedol na našej Facebook stránke:

  overiť referenciu

 • Marek Čimbora

  Aj Marek sa na nás obrátil, že mu poisťovňa neuhradila škodu z PZP vinníka za poškodené čelné sklo. Poistné plnenie o ktoré sám Marek bojoval niekoľko mesiacov, mal vymožené vďaka nám za necelé 2 týždne a zanechal nám takúto veľavravnú refenciu. Marekovi prajeme veľa štastných kilometrov.

 • Peter Chromiak

  p. Chromiak mal šťastie v nešťastí. Po tom, ako mu poisťovňa likvidovala poistnú udalosť ako totálnu škodu, mu vyplatila doslova smiešne poistné plnenie za jeho poškodené vozidlo.

  Jediné štastie bolo, že oslovil nás, chopili sme sa celého prípadu a vybojovali sme pre p. Chromiaka doplatok poistného plnenia, vďaka čomu si môže obstarať rovnaké vozidlo ako to, čo mu bolo pri poistnej udalosti poškodené.

  Poisťovňa na základe našej aktivity, p. Chromiakovi uhradila všetky priame aj nepriame náklady, ktoré s likvidaciou poistnej udalosti mal a sám bol prekvapený, čo všetko sa nám podarilo z poisťovne pre neho získať. Nášmu spokojnému klientovi prajeme veľa štastných kilometrov.

 • Marcel Kohút

  Aj Marcel mal problém s úhradou poistného plnenia a to konkrétne, pri plnení formou tzv. rozpočtu, vyplatila poisťovňa Marcelovi peniaze, za ktoré by si nedokázal opraviť svoje poškodené vozidlo, ktoré mu poškodil iný účastník premávky. Po ujatí sa celého prípadu, sa nám podarilo z poisťovne získať pre Marcela poistné plnenie, ktoré mu právom patrilo a ako vďaku nám zanechal krátku no o to výstižnejšiu referenciu. Veľa štastných kilometrov prajeme.

Sme tu pre Vás

Máte aj Vy skúsenosti s našími službami? Dajte nám prosím vedieť, ako ste boli spokojný. Ďakujeme!