OTESTUJTE SA

Kvízy sú rozdelené do 6 okruhov. Každý okruh obsahuje (bude obsahovať po dokončení) 3 kvízy. Niektoré kvízy ešte nemám pre Vás dokončené, no intenzívne pracujem na ich dokončení. Ak sa Vám kvízy páčia, môžete mi nechať na seba e-mail a budem Vás e-mailom informovať o uverejnení nového kvízu.

 • Kvíz o nástrahách pri totálnej škode

  Otestujte svoje vedomosti pri totálnej škode

  Otestujte svoje vedomosti z oblasti totálnej škody na vozidle. Kvíz je rozdelený do nasledujúcich 3 oblastí:
  Vaše práva a povinnosti, ktoré je dobré vedieť predtým, ako poisťovni vôbec nahlásite poistnú udalosť
  Na čo máte nárok a aký postup musíte dodržať Vy, ako poškodená osoba počas obdobia prebiehajúcej likvidácie poistnej udalosti
  Aké sú Vaše práva a nároky po ukončení likvidácie poistnej udalosti a po vyplatení poistného plnenia
  Vďaka vyhodnoteniu kvízu zistíte, čo ste zrejme ani len netušili. Veľa šťastia prajem!

 • Kvíz o nástrahách pri poškodenom čelnom skle

  Otestujte svoje vedomosti pri poškodenom čelnom skle

  Viete aké sú Vaše povinnosti pri poškodenom čelnom skle? Čo nezanedbať pri nahlasovaní poistnej udalosti, aby Vám poisťovňa nezamietla poistné plnenie? Poznáte svoje všetky svoje práva, ktoré Vám zo zákona vyplývajú?
  Otestujte si svoje vedomosti a správne odpovede v kvíze Vám napovedia, čo ste ani len netušili.

 • Kvíz o nástrahách pri oprave vozidla po nehode

  Otestujte svoje vedomosti pri oprave vozidla po poistnej udalosti

  Skutočne máte právo iba na preplatenie faktúry zo servisu? Zistite vďaka správnym a nesprávnym odpovediam, aké sú Vaše skutočné nároky proti poisťovni. O väčšine svojich nárokov ste zrejme ani len netušili.
  Kvízy sú rozdelené do troch oblastí:
  1. Vaše práva a povinnosti ešte pri samotnom vzniku udalosti
  2. Problémy, ktoré vznikajú počas likvidácie poistnej udalosti
  3. Čo všetko si môžete nárokovať od poisťovne po oprave
  Vďaka vyhodnoteniu kvízu zistíte, čo ste zrejme ani len netušili. Veľa šťastia prajem!

 • Kedy je poisťovňa oprávnená Vám krátiť poistné plnenie?

  Otestujte svoje vedomosti pri zamietnutom poistnom plnení

  Budete aj Vy mojim klientom? Otestujte svoje vedomosti a nedajte príležitosť poisťovni krátiť alebo zamietnuť Vám poistné plnenie.
  Otázky v kvízoch sú zamerané na všeobecné vedomosti o fungovaní poistenia a najmä na Vaše povinnosti, ktoré keď zanedbáte, poisťovňa to môže využiť, čo bude mať dopad na Váš finančný rozpočet.
  Na základe vyhodnotenia správnych a nesprávnych odpovedí v kvíze zistíte, či budete Vy zametať s poisťovňou alebo ona s Vami.

 • Kvíz o nástrahách pri náhradnom vozidle

  Otestujte svoje vedomosti pri náhradnom vozidle po poistnej udalosti

  Aké vozidlo si môžete zapožičať? Máte vôbec nárok na náhradné vozidlo, ak Vám to Vaše bolo poškodené alebo zničené? Kvízy sú zamerané na 3 oblasti:
  1. kvíz je zameraný na úkony ešte pred samotným zapožičaním vozidla
  2. kvíz sa zameriava najmä na oprávnenosť zapožičania vozidla. Preplatí poisťovňa náklady na prenájom bez problémov alebo Vám plnenie za prenájom náhradného vozidla zamietne?
  3. kvíz – doba nájmu a Vaše možnosti, ak bolo plnenie krátené alebo zamietnuté

 • Kvíz o všeobecných nástrahách pri riešení udalosti

  Otestujte svoje vedomosti pri probléme pri poistnej udalosti

  Už pri samotnom vzniku poistnej udalosti, nesmiete zabudnúť na dôležité povinnosti, ktoré Vám vyplývajú zo zákona, prípadne z poistných podmienok. Vašu nevedomosť môže poisťovňa využiť a krátiť poistné plnenie.
  Otestujte sa a buďte pripravený na poistnú udalosť, ak náhodou nastane aj vo Vašom živote.