Odhlásenie vozidla z evidencie po totálnej škode

Ako nestráviť celý deň na úradoch, za účelom odhlásenia vozidla z evidencie po totálnej škode? Či už ste sa rozhodli predať svoje havarované vozidlo po totálnej škode inej osobe alebo ekologicky zlikvidovať, je Vašou povinnosťou vykonať zmeny v evidencii vozidiel na príslušnom úrade (zmena držby na iného majiteľa alebo trvalé vyradenia z evidencie vozidiel). To so sebou prináša značnú časovú záťaž a je pravdepodobné, že na úrade strávite prinajlepšom pol dňa, niekedy aj celý deň a to dokonca vinou iného účastníka, ktorý Vám spôsobil škodu.

Ponúkam riešenie

Odhlásenie vozidla z evidencie vozidiel pri predaji

Všetky administratívne úkony v evidencii vozidiel v súvislosti so vzniknutou poistnou udalosťou, vykonám za Vás.

Či už sa bude vo Vašom prípade jednať o zmenu držby vozidla (predaj inej osobe), prípadne o vyradenie vozidla z evidencie (ekologická likvidácia), všetko vybavím za Vás a to bez ohľadu na to, v ktorom okrese je vozidlo evidované.

Nemusíte si tak čerpať dovolenku z práce, aby si vybavili tieto administratívne úkony. Celý deň strávený čakaním, aby ste vozidlo, ktoré Vám bolo totálne zničené pri poistnej udalosti odhlásili z evidencie, radšej strávte s rodinou.

 • CENA ZA ODHLÁSENIE VOZIDLA

 • 29,00 EUR*

  za odhlásenie vozidla

  *Cena 29,00 EUR je platná v prípade, ak Vaše vozidlo bolo poškodené pri totálnej škode a poistná udalosť bola uplatňovaná z PZP vinníka. V prípade havarijného poistenia je cena 249,00 EUR

 • Prioritný termín na odhlásenie vozidla z evidencie

 • Bez nutnosti stráviť celý deň čakaním na úrade

 • Vypracovanie kompletnej dokumentácie potrebnej na vykonanie úkonu

 • Zasielanie informácii o aktuálnom stave odhlásení

 • V ktoromkoľvek okrese Slovenska

Objednať

FAQ

 • Aké dokumenty budete potrebovať odo mňa?

  V prípade predaja havarovaného vozidla:
  • Veľký technický preukaz od vozidla (originál zaslaný poštou alebo osobne)
  • Plná moc na moju osobu overená na matrike, prípadne u notára (vyplnený vzor Vám pošlem mailom)
  • Súhlas nového vlastníka overený na matrike, prípadne u notára, že sa na neho môže previesť držba havarovaného vozidla (vyplnený vzor Vám pošlem mailom)
  • Kópia platnej zelenej karty (bielej karty)
  V prípade ekologického zlikvidovania vozidla:
  • Doklad od autovrakoviska o prijatí vozidla na ekologickú likvidáciu
  • Veľký technický preukaz od vozidla (originál zaslaný poštou alebo osobne)
  • Malý technický preukaz (ak bol vydaný)
  • Plná moc na moju osobu overená na matrike, prípadne u notára (vyplnený vzor Vám pošlem mailom)
  • Kópia platnej zelenej karty (bielej karty)
  • Tabuľky EČV (zaslané poštou alebo osobne)
 • Čo budem platiť, ak využijem túto službu?

  • V prípade, ak si uplatňujete škodu z PZP vinníka, platíte iba sumu 29,00 EUR. Táto suma Vám bude vrátená potom, čo mi poisťovňa platbu vykoná
  • Ak si uplatňujete nároky z havarijného poistenia, je cena 249,00 EUR. Odporúčam Vám prečítať: Uplatňujem si škodu zo svojho havarijného poistenia
 • Do akej doby viete odhlásiť/vyradiť vozidlo z evidencie?

  • Približne do 2 pracovných dní odo dňa doručenia všetkých potrebných dokumentov. Zoznam dokumentov, ktoré sú potrebné, nájdete na konci tejto stránky, prípadne v tejto sekcii rýchlych otázok.
 • Môžem službu využiť aj keď to nie je poistnou udalosťou?

  • Žiaľ nie. Moje služby sú zamerané výhradne na pomoc ľuďom, ktorí boli poškodení pri poistnej udalosti. Môžete ma ale kontaktovať mailom a odporučím Vám svojho spolupracovníka, ktorý pôsobí vo Vašom okrese a ktorý Vám s vykonaním zmien pomôže. Podmienky si už ale budete musieť dohodnúť osobitne.

Bonus

Uvedená cena 29,00 EUR je Vaša finančná spoluúčasť (záloha) za odhlásenie vozidla z evidencie. Tento administratívny úkon prepláca poisťovateľ v plnej výške. Po prijatí platby od poisťovne Vám túto úhradu vrátim v plnej výške. Vrátenie ceny realizujem do 14 dní odo dňa prijatia platby od poisťovne. Uvedené platí, ak Vám vznikla totálna škoda na vozidle a poistná udalosť bola likvidovaná z PZP vinníka.

Moje garancie

Vaša spokojnosť je u mňa na prvom mieste. Môžete sa spoľahnúť, že Vaše vozidlo bude riadne a včasne odhlásené z evidencie vozidiel, čím sa vyhnete zbytočným sankciám zo strany okresných úradov a to napr. za nedodržanie termínu technickej kontroly a pod.

Aký je postup?

 • Vyplňte formulár
 • Pohodlne uhraďte protredníctvom PayPal, online platby kartou alebo bankovým prevodom
 • V priebehu dňa Vám odošlem na podpis vzory dokumentov (plná moc a pod.), ktoré sú potrebné na vybavenie úkonu