Nesúhlasím s totálnou škodou, pretože sa vozidlo dá opraviť

Určila Vám poisťovňa vozidlo za totálne zničené, ale veríte, že sa Vaše vozidlo dá opäť opraviť a spojazdniť Nechcete si kupovať iné vozidlo, ale radšej chcete aj naďalej využívať svoje auto na pracovné i osobné účely?

Moje zmluvné servisy

Nesúhlasím s totálnou škodou, pretože sa vozidlo dá opraviť

Využite jeden z mojich zmluvných servisov, ktorý zabezpečí kompletnú komunikáciu s poisťovateľom, za účelom prehodnotenia z totálnej škody (neekonomickej opravy) na parciálnu (ekonomickú opravu).

Využitím jedného z mojich zmluvných servisov, Vám bude vozidlo opravené a náklady na opravu v plnej výške preplatí poisťovateľ.

Výsledkom bude kompletná oprava Vášho havarovaného vozidla, pod dohľadom technikov špecializovaných primárne na opravu havarovaných vozidiel, ktorú v plnej výške uhradí poisťovateľ.

Preukážem poisťovni, že Vaše vozidlo sa dá opraviť. Všetky potrebné úkony s poisťovňou vyriešim za Vás ja. V prípade, že už máte vozidlo v inom servise, zabezpečím aj bezplatný presun do jedného z mojich zmluvných servisov a to bez ohľadu na to, v ktorej časti Slovenska sa Vaše vozidlo momentálne nachádza.

 • CENA ZA KONZULTÁCIU

 • 9,99 EUR

  Jednorázovo

 • Pri PZP neplatíte nič, všetko prepláca poisťovateľ

 • Pri havarijnom poistení si platíte iba spoluúčasť

 • Náhradné vozidlo počas celej doby opravy. V plnej výške hradené poisťovateľom

 • Prevoz vozidla do jedného z mojich zmluvných servisov uhrádza poisťovateľ v plnej výške

 • Žiadne dodatočné náklady

 • Kompletnú administratívu s poisťovateľom riešim za Vás ja

 • Vozidlo po oprave Vám privezieme až domov. Náklady s tým spojené uhrádza poisťovateľ

Objednať a konzultovať

FAQ

Bonus

Počas doby opravy vozidla Vám poskytnem náhradné vozidlo, aby vznik poistnej udalosti mal čo najmenší dopad na Váš každodenný život. Náhradné vozidlo uhrádza poisťovateľ.

Moje garancie

   1. Prvoradá je pre mňa spokojnosť Vás, mojich klientov, ktorí ste boli poškodení pri poistnej udalosti. Preto spolupracujem iba s overenými servismi, ktoré sa špecializujú najmä na karosárske opravy a opravy vozidiel po havárii.
   2. Garancia spokojnosti s financovaním opravy:
    • Okrem toho, že si dávam záležať na kvalite prevedenej opravy Vášho vozidla, rovnako dôležitá je pre mňa aj Vaša spokojnosť s vopred dohodnutým financovaním opravy. Za vykonané opravy na vozidle neplatíte, sú plne kryté a hradené poisťovateľom. Každú opravu vozidla dôkladne zvážim a odkomunikujem s poisťovateľom a až po záväznom vyjadrení poisťovateľa, že danú opravu uhradí v plnom rozsahu, sa začne vozidlo opravovať.
   3. Tým je možné z mojej strany garantovať, že pre Vás, ako poškodenú osobu, bude oprava bez nutnosti vykonania úhrady. V prípade, ak si uplatňujete nároky z havarijného poistenia, uhradíte si iba spoluúčasť.
   4. Garancia vrátenia peňazí v prípade, že konzultácia poistnej udalosti Vám neprinesie očakávaný výsledok.
    • V prípade, ak by ste počas celého riešenia poistnej udalosti a konzultácie so mnou neboli spokojný, stačí požiadať o vrátenie peňazí a peniaze Vám pošlem naspäť.

Aký je postup?

 • Vyplňte formulár
 • Pohodlne uhraďte prostredníctvom PayPal, online platby kartou alebo bankovým prevodom
 • V priebehu dňa Vás budem kontaktovať a dohodneme podrobnosti opravy vozidla