Martin Kysucký

Dobrý deň. Spoločnosť AIDER Slovensko som kontaktoval potom, čo mi poisťovňa takmer dva roky neoprávnene odmietala vyplatiť poistné plnenie. Poisťovni bola zaslaná predžalobná výzva (výzva na úhradu poistného plnenia) a ďalšie dokumenty, ktoré som odkonzultoval s p. Repčokom. Poistné plnenie mi bolo následne vyplatené a to bez toho, aby bol môj prípad prejednávaný na súde. Oceňujem dobrú komunikáciu, férovosť, ústretovosť a samozrejme skúsenosti, ktoré boli kľúčové pre vyriešenie môjho prípadu. Ak by život priniesol opäť problém s vyplácaním poistného plnenia, určite by som spoločnosť AIDER Slovensko kontaktoval znova.