Naše kontakty

Tel.:

+421 948 87 08 87

E-mail:

info@aider.sk

AIDER Slovensko s.r.o.
Silvánská 5450
841 04 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 47 529 415
DIČ: 2023957705
Zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sro, vložka číslo: 94770/B
Konateľ: Juraj Repčok
Nie sme platcami DPH