Jozef Baláž

Koncom roku 2021 bola moja manželka účastníčkou dopravnej nehody, kde druhá strana –  vinník,  bol zo zahraničia.  Mali sme uzatvorenú iba PZP a v takejto situácii sme sa ocitli prvý krát.  Preto sme oslovili p. Repčoka, aby nám pomohol s kompletnou agendou a tiež komunikáciou so zainteresovanými stranami ohľadne poistného plnenia.  Jeho prístup bol veľmi korektný a ústretový. Boli sme veľmi spokojní. Odporúčam ho každému, kto sa ocitne v podobne zložitej situácii.