Eva Križanová

Chcela by som vyjadriť obrovskú spokojnosť so službami pána Repčoka, pri zdanlivo neriešiteľnej a zamietnutej škodovej udalosti zo strany poisťovne. Po 2 a pol roku nášho neúspešného vymáhania poistného plnenia sme prípad zverili do jeho rúk, čo bolo najlepšie rozhodnutie aké sme mohli spraviť. Svojou vytrvalosťou, vedomosťami a profesionalitou dotiahol prípad do úspešného konca v náš prospech.  Z poisťovne nám bola vyplatená plná výška škodovej udalosti a aj všetky náklady spolu znaleckým posudkom. Služby pána Repčoka môžem len odporučiť.