Aké sú formy preplatenia parciálnej škody na vozidle?

V prípade, že je škoda na aute označená ako parciálna škoda, Vám poisťovna povoľuje opravu vozidla. Poistné plnenie si v tom prípade môžete dať preplatiť viacerými spôsobmi: rozpočtom / kalkuláciou, krycím listom alebo faktúrou. Aké rozdiely sú v jednotlivých formách úhrady a aká forma je pre Vás najvýhodnejšia? Je rozdiel, či si uplatňujete poistné plnenie z havarijného poistenia alebo z PZP vinníka? To všetko sa dočítate v tomto článku.

Úhrada poistného plnenia formou rozpočtu

Pri forme úhrady poistného plnenia rozpočtom Vám poisťovňa vypočíta náklady na opravu prostredníctvom svojho kalkulačného systému a túto vykalkulovanú čiastku Vám následne vyplatí. Zo skúseností vieme, že vypočítaná suma poistného plnenia formou rozpočtu je asi polovičná oproti nákladom na opravu v autorizovanom servise.

Rozdiel medzi PZP a havarijným poistením pri plnením formou rozpočtu

Poistné plnenie formou rozpočtu z PZP a z havarijného poistenia je rozdielne. V zásade platí, že v oboch prípadoch Vám poisťovňa vyplatí poistné plnenie, ktoré je kalkulované podľa neoriginálnych dielov a práce za normohodinu vo výške 10 EUR – 20 EUR s tým rozdielom, že pri PZP sa môžete domáhať doplatku poistného plnenia (navýšeniu rozpočtu), pričom z havarijného poistenia sa s vysokou pravdepodobnosťou domáhať doplatku nemôžete. Je to dané tým, že z PZP sa uhrádza poškodenému skutočná škoda, ktorá predstavuje náklady na opravu v autorizovanom servise, za použitia originálnych náhradných dielov. Na druhú stranu z havarijného poistenia sa uhrádza to, čo máte dojednané vo všeobecných poistných podmienkach. Zväčša je v nich uvedené, že nárok na úhradu formou rozpočtu musí poisťovateľ vopred schváliť a uhradí plnenie vo výške, aké je v podmienkach uvedené. Na obrázku nižšie vidíte príklad zo všeobecných poistných podmienok Union poisťovne.

Nakoľko poisťovní na slovenskom trhu je niekoľko a každá z poisťovní má vlastné poistné podmienky, nie je možné pri havarijnom poistení jednoznačne určiť, koľko Vám formou rozpočtu uhradia.

Úhrada plnenia formou krycieho listu

Pravdepodobne najbežnejší spôsob úhrady plnenia je práve formou krycieho listu. V ideálnej situácii odovzdáte vozidlo do servisu, servis všetko vykomunikuje s poisťovňou, opraví škodu na vozidle, vystaví krycí list a následne je poistné plnenie vyplatené priamo servisnému stredisku. Aj tu ale môžu nastať problémy a to aj pri uplatňovaní z PZP aj pri havarijnom poistení. Môže sa napríklad stať, že poisťovňa odmietne rozsah opravy vozidla, alebo zníži poistné plnenie, napríklad v prípade predchádzajúceho poškodenia na dieloch. Krycí list je tak vystavený na nižšiu sumu, ako reálna cena opravy a tento rozdiel musíte zaplatiť Vy ako poškodená osoba, aby Vám servis vydal vozidlo a následne sa v poisťovni domáhať k doplateniu poistného plnenia. Ďalším možným scenárom je, že poisťovňa neuhradí nič a zamietne nároky v plnom rozsahu napríklad z dôvodu technickej neprijateľnosti nehodového deja.

Situácii krátenia či zamietnutia poistného plnenia je hneď niekoľko, preto by sme Vám odporučili si pred samotným zahájením opravy zo strany servisu overiť jej zaplatenie poisťovňou.

Rozdiel medzi PZP a havarijným poistením pri plnení formou krycieho listu

Aj pri krycom liste platí, že je rozdiel či poistné plnenie bude uhrádzané z PZP alebo z havarijného poistenia. Pri PZP vyplývajú Vaše nároky na výšku poistného plnenia zo zákona – podľa aktuálnych právnych predpisov máte nárok na úhradu plnenia až do výšky skutočnej škody, čiže všetky náklady, ktoré ste mali spojené s odstránením následkov škodovej udalosti a to bez toho, kto Vám opravu realizoval.

Pri havarijnom poistní zase platí, že krycí list je vystavený v zmysle prislúchajúcich všeobecných poistných podmienok platných k zmluve, v ktorých môžu byť definované jednotlivé sadzby za jednotlivé úkony. Jedná sa najmä o sadzby za normohodinu práce, ktorá je rozdielna pre zmluvné servisy a pre nezmluvné servisy. Taktiež aj počet normohodín, ktoré poisťovňa za jednotlivé servisné úkony vykoná.

Úhrada plnenia formou faktúry

Menej využívaná forma úhrady poistného plnenia je formou faktúry. V tomto prípade zaplatíte servisu za vykonanú opravu a následne faktúru predložíte poisťovni na úhradu. Aj tu môžu nastať problémy a tiež je rozdiel, či si uplatňujete náhradu z PZP alebo zo svojho havarijného poistenia. V princípe platí, že máte rovnaké nároky na poistné plnenie či už sa rozhodnete pre krycí list alebo pre faktúru. Pri krycom liste však riskujete to, že ak poisťovňa neuhradí celú sumu servisu, vozidlo síce budete mať opravené, ale nevydajú Vám ho zo servisu, takže ho využívať nemôžete. Ak sa však rozhodnete pre faktúru, Vy ju zaplatíte servisu, servis Vám vozidlo vydá a môžete ho využívať, ale riskujete, že Vám poisťovňa nepreplatí faktúru buď v plnej výške, prípadne neuhradí z nej nejakú časť.

Neviete sa rozhodnúť, ktorá možnosť je pre Vás výhodnejšia, prípadne Vám vyplatila poisťovňa formou rozpočtu nízku sumu a chceli by ste získať doplatok za plnenie formou rozpočtu? Dohodnite si telefonickú konzultáciu.

Odškodnenie po dopravnej nehode

Aké má poisťovňa zákonné lehoty? Krátila Vám poisťovňa plnenie alebo plnenie zamietla? Využite aj Vy moje skúsenosti, ktoré som za 7 rokov nazbieral. Konzultujte so mnou svoju poistnú udalosť a predíďte zamietnutiu poistného plnenia. Dodali ste poisťovni všetky vyžadované dokumenty, no poisťovňa nie a nie udalosť ukončiť a vyplatiť? Prezradím Vám informácie, ktoré Vám v poisťovni nepovedia... Vyplatila Vám poisťovňa odškodnenie, s ktorým nie ste spokojný? Takéto problémy riešim každodenne. Obráťte sa na mňa a spoločne poisťovňu donúťme, aby poistné plnenie doplatila.

Odškodnenie po dopravnej nehode

Aké má poisťovňa zákonné lehoty? Krátila Vám poisťovňa plnenie alebo plnenie zamietla? Využite aj Vy moje skúsenosti, ktoré som za 7 rokov nazbieral. Konzultujte so mnou svoju poistnú udalosť a predíďte zamietnutiu poistného plnenia. Dodali ste poisťovni všetky vyžadované dokumenty, no poisťovňa nie a nie udalosť ukončiť a vyplatiť? Prezradím Vám informácie, ktoré Vám v poisťovni nepovedia... Vyplatila Vám poisťovňa odškodnenie, s ktorým nie ste spokojný? Takéto problémy riešim každodenne. Obráťte sa na mňa a spoločne poisťovňu donúťme, aby poistné plnenie doplatila.


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *