Aké sú formy preplatenia parciálnej škody na vozidle?

V prípade, že je škoda na aute označená ako parciálna škoda, poisťovňa vám povoľuje opravu vozidla.

  • Dokážete si dať preplatiť poistné plnenie viacerými spôsobmi?
  • Aké rozdiely sú v jednotlivých formách úhrady a aká forma je pre vás najvýhodnejšia?
  • Je rozdiel, či si uplatňujete poistné plnenie z havarijného poistenia alebo z PZP vinníka?

Úhrada poistného plnenia formou rozpočtu

Pri forme úhrady poistného plnenia rozpočtom vám poisťovňa vypočíta náklady na opravu prostredníctvom svojho kalkulačného systému. Túto vykalkulovanú čiastku vám následne vyplatí. Z naších dlhoročných skúseností vieme, že vypočítaná suma poistného plnenia formou rozpočtu býva zhruba polovičná oproti nákladom na opravu v autorizovanom servise.

Rozdiel medzi PZP a havarijným poistením pri plnení formou rozpočtu

Je rozdiel medzi poistným plnením formou rozpočtu z PZP a medzi tým z havarijného poistenia. V zásade platí, že v oboch prípadoch vám poisťovňa vyplatí poistné plnenie, ktoré je kalkulované podľa neoriginálnych dielov a práce za normohodinu vo výške 10 EUR – 20 EUR.

Pri PZP sa však môžete domáhať doplatku poistného plnenia (navýšeniu rozpočtu), pričom z havarijného poistenia nie. Je to dané tým, že z PZP sa uhrádza poškodenému skutočná škoda, ktorá predstavuje náklady na opravu v autorizovanom servise, za použitia originálnych náhradných dielov.

Na druhú stranu, z havarijného poistenia sa uhrádza to, čo máte dojednané vo všeobecných poistných podmienkach. Zväčša je uvedené, že nárok na úhradu formou rozpočtu musí poisťovateľ vopred schváliť a uhradí plnenie vo výške, aké je v podmienkach uvedené. Ako príklad uvádzame všeobecné poistné podmienky Union poisťovne:

Avšak, nakoľko má každá z poisťovní vlastné poistné podmienky, nie je možné pri havarijnom poistení dopredu určiť, koľko vám formou rozpočtu uhradia.

Úhrada plnenia formou krycieho listu

Najbežnejší spôsob úhrady plnenia je práve formou krycieho listu. V ideálnej situácii odovzdáte vozidlo do servisu, ten všetko odkomunikuje s poisťovňou, opraví škodu na vozidle a vystaví krycí list. Následne je poistné plnenie vyplatené priamo servisnému stredisku.

Avšak, aj tu sa môžu vyskytnúť problémy a to aj pri uplatňovaní z PZP, aj pri havarijnom poistení. Môže sa napríklad stať, že poisťovňa odmietne rozsah opravy vozidla, alebo zníži poistné plnenie, napríklad v prípade predchádzajúceho poškodenia na dieloch. Krycí list je tak vystavený na nižšiu sumu, ako reálna cena opravy. Tento rozdiel musíte zaplatiť vy ako poškodená osoba, aby vám servis vydal vozidlo. Následne sa musíte v poisťovni domáhať k doplateniu poistného plnenia. Taktiež sa môže stať, že poisťovňa neuhradí nič a zamietne nároky v plnom rozsahu, napríklad z dôvodu technickej neprijateľnosti nehodového deja.

Odporúčame vám najprv overiť si zaplatenie opravy poisťovňou predtým, než sa zaháji zo strany servisu.

Rozdiel medzi PZP a havarijným poistením pri plnení formou krycieho listu

Aj pri krycom liste platí, že je rozdiel či poistné plnenie bude uhrádzané z PZP alebo z havarijného poistenia. Pri PZP vyplývajú vaše nároky na výšku poistného plnenia zo zákona. Podľa aktuálnych právnych predpisov máte nárok na úhradu plnenia až do výšky skutočnej škody. Mali by vám teda byť preplatené všetky náklady, ktoré ste mali spojené s odstránením následkov škodovej udalosti a to bez ohľadu na to, kto vám opravu realizoval.

Pri havarijnom poistení platí, že krycí list je vystavený v zmysle prislúchajúcich všeobecných poistných podmienok platných k zmluve, v ktorých môžu byť definované jednotlivé sadzby za jednotlivé úkony. Jedná sa najmä o sadzby za normohodinu práce, ktorá je rozdielna pre zmluvné servisy a pre nezmluvné servisy.

Úhrada plnenia formou faktúry

Najmenej využívaná forma úhrady poistného plnenia je formou faktúry. V tomto prípade zaplatíte servisu za vykonanú opravu a následne faktúru predložíte poisťovni na úhradu. Aj tu však môžu nastať problémy a tiež je rozdiel, či si uplatňujete náhradu z PZP alebo zo svojho havarijného poistenia. V princípe platí, že máte rovnaké nároky na poistné plnenie, či už sa rozhodnete pre krycí list alebo pre faktúru.

Pri krycom liste riskujete to, že ak poisťovňa neuhradí celú sumu servisu, vozidlo síce budete mať opravené, no nevydajú vám ho zo servisu, čiže ho nebudete môcť využívať.

Ak sa rozhodnete pre faktúru, zaplatíte ju servisu vy, servis vám vozidlo vydá a vy ho môžete následne využívať. Riskujete však, že vám poisťovňa nepreplatí faktúru v plnej výške, prípadne z nej neuhradí časť.

Neviete sa rozhodnúť, ktorá možnosť je pre vás výhodnejšia, prípadne vám vyplatila poisťovňa formou rozpočtu nízku sumu a chceli by ste získať doplatok za plnenie formou rozpočtu? Dohodnite si s nami telefonickú konzultáciu už dnes.

Odškodnenie po dopravnej nehode

Aké má poisťovňa zákonné lehoty? Krátila vám poisťovňa plnenie alebo plnenie zamietla? Využite naše skúsenosti, ktoré sme za viac ako sedem rokov nazbierali. Konzultujte s nami vašu poistnú udalosť a predíďte zamietnutiu poistného plnenia. Dodali ste všetky požadované dokumenty, no poisťovňa doteraz udalosť neukončila a nevyplatila vás? Prezradíme vám informácie, ktoré vám v poisťovni nepovedia. Vyplatila vám poisťovňa odškodnenie, s ktorým nie ste spokojný? Takéto problémy riešime každodenne. Obráťte sa na nás a spoločne poisťovňu donútime, aby poistné plnenie doplatila.

Odškodnenie po dopravnej nehode

Aké má poisťovňa zákonné lehoty? Krátila vám poisťovňa plnenie alebo plnenie zamietla? Využite naše skúsenosti, ktoré sme za viac ako sedem rokov nazbierali. Konzultujte s nami vašu poistnú udalosť a predíďte zamietnutiu poistného plnenia. Dodali ste všetky požadované dokumenty, no poisťovňa doteraz udalosť neukončila a nevyplatila vás? Prezradíme vám informácie, ktoré vám v poisťovni nepovedia. Vyplatila vám poisťovňa odškodnenie, s ktorým nie ste spokojný? Takéto problémy riešime každodenne. Obráťte sa na nás a spoločne poisťovňu donútime, aby poistné plnenie doplatila.


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *